Cách nhập thông tin điểm danh học sinh trong SMAS

Chức năng Điểm danh trong SMAS cho phép giáo viên chủ nhiệm nhập thông tin điểm danh cho lớp mình phụ trách hàng ngày. Qua đây, thầy cô dễ dàng quản lý sĩ số học sinh của lớp mình hàng ngày.

Có 2 cách để nhập thông tin điểm danh, mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách thực hiện:

Hướng dẫn nhập thông tin điểm danh học sinh trong SMAS

Bước 1: Trên giao diện chính của SMAS, nhấn vào thẻ Học sinh, chọn Điểm danh.

Điểm danh

Bước 2: Chọn các thông tin khối học, lớp học, buổi, ngày muốn điểm danh. Bạn lưu ý các trường dữ liệu trong bảng điểm danh như sau:

 • Các ngày trong tháng: Các ô nhập điểm danh gồm 2 giá trị: P, K ( P: Học sinh nghỉ có phép, K: Học sinh nghỉ không phép).
 • K: Tổng số ngày nghỉ không phép trong tháng.
 • P: Tổng số ngày nghỉ có phép trong tháng.
 • TS: Tổng số ngày nghỉ có phép và không phép trong tháng.

Có 2 cách điểm danh:

Cách 1: Cập nhật thông tin điểm danh trực tiếp từ giao diện: Bạn chỉ cần nhập giá trị P/K cho học sinh (P là nghỉ học có phép, K là nghỉ học không phép). Sau đó, nhấn nút Lưu để lưu lại.

Chọn khối lớp

Cách 2: Cập nhật thông tin điểm danh từ file Excel: Nhấn nút Xuất Excel ở góc dưới cùng, hệ thống sẽ xuất file thông tin điểm danh của học sinh thuộc lớp được chọn ra file Excel.

Xuất Excel

Bạn hãy cập nhật giá trị điểm danh cho học sinh trên file vừa xuất. Sau đó nhấn nút Browse, chọn file điểm danh vừa cập nhật, rồi nhán nút Import, hệ thống sẽ cập nhật thông tin điểm danh cho học sinh.

Lưu ý:

 • Chọn đầy đủ thông tin lớp, buổi và ngày mới thực hiện được chức năng điểm danh.
 • Thông tin buổi học sẽ hiển thị tương ứng với buổi học được khai báo trong chức năng khai báo lớp học.
 • Thông tin ngày được hiển thị từ đầu tháng đến ngày hiện tại.
 • Những học sinh trạng thái chuyển lớp, chuyển trường, thôi học, đã tốt nghiệp không thực hiện điểm danh.
 • Không điểm danh cho học sinh nếu thời gian không thuộc năm học hoặc ngày điểm danh lớn hơn ngày hiện tại.
 • Khi có thông báo "Điểm danh bị khóa từ ngày... đến ngày..." thì hệ thống không cho phép giáo viên chủ nhiệm (GVCN) điểm danh khoảng thời gian bị khóa.
 • Khi trường thực hiện cấu hình xem thông tin trong chức năng Hệ thống > Cấu hình hệ thống > Cấu hình chung:
  • Khi không tích chọn ô Xem thông tin toàn trường thì GVCN, GV phụ trách lớp với quyền GVCN: Được quyền điểm danh ở các lớp mình chủ nhiệm. Ở các lớp không chủ nhiệm không được quyền xem.
  • Khi tích chọn ô Xem thông tin toàn trường thì GVCN, GV phụ trách lớp với quyền GVCN: Được quyền điểm danh ở các lớp mình chủ nhiệm. Ở các lớp không chủ nhiệm chỉ được quyền xem.

Vậy là thầy cô đã biết cách cập nhật điểm danh cho học sinh lớp mình trên SMAS. Trong quá trình sử dụng SMAS thầy cô có thể tham khảo thêm cách thêm mới học sinh, chuyển lớp cũng như chuyển trường cho học sinh của mình.

Chúc thầy cô thực hiện thành công!

 • 7.803 lượt xem
Cập nhật: 25/12/2019
Xem thêm: SMAS
Sắp xếp theo