Cách thêm mới hồ sơ học sinh trong SMAS

Thêm mới hồ sơ học sinh trong SMAS tưởng chừng đơn giản, nhưng rất nhiều thầy cô chọn một số trường bị sai hoặc không chính xác, khiến cho hệ thống báo lỗi. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết cách thêm mới hồ sơ học sinh trong bài viết dưới đây:

Hướng dẫn thêm mới hồ sơ học sinh trong SMAS

Bước 1: Khi nhấn vào nút Thêm mới hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ học sinh. Tại đây sẽ chia thành 3 phần: Thông tin chung, Thông tin cá nhân và Thông tin gia đình. Bạn lần lượt khai thông tin như sau:

Thông tin chung:

 • Khối: Lấy dữ liệu từ danh mục khối học và theo cấp học đang thực hiện.
 • Lớp: Thông tin lớp được lấy từ khai báo lớp học và theo khối học của năm học đang thực hiện.
 • Trạng thái: Mặc định khi thêm mới là Đang học, trường này không được phép sửa.
 • Mã học sinh: Tối đa 30 ký tự. Nếu tích chọn vào ô Sinh mã tự động thì mã sẽ tự sinh.
 • Họ và tên: Chiều dài tối đa 100 ký tự.
 • Ngày sinh: Nhập theo định dạng dd/mm/yyyy.
 • Giới tính: Nam, nữ.
 • Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Xã/Phường, Thôn/Xóm: Nhấn vào mũi tên xổ xuống để chọn.
 • Ngày vào trường: Nhập theo định dạng dd/mm/yyyy.
 • Hình thức vào trường: Bao gồm Xét tuyển, Trúng tuyển, Chuyển đến từ trường khác.
 • Nếu loại hình trường là GDTX ở cấp 2, 3 hiển thị các thuộc tính Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học, Hình thức học. Các loại hình trường khác thì không hiển thị.

Lưu ý:

 • Tất cả thông tin có dấu * đỏ là bắt buộc nhập.
 • Nếu Sở chưa cấu hình sinh mã tự động thì ô sinh mã tự động sẽ bị mờ.
 • Nếu Sở đã cấu hình sinh mã tự động:
  • Cho phép trường tùy chỉnh: Ô sinh mã tự động ở trường mặc định đuợc tích chọn và cho phép chỉnh sửa. Nếu bỏ chọn ô sinh mã tự động thì trường được phép nhập mã học sinh, ngược lại mã học sinh sẽ bị mờ.
  • Không cho phép trường tùy chỉnh: Ô sinh mã tự động ở trường mặc định đuợc tích chọn và bị mờ, trường không đuợc phép chỉnh sửa mã học sinh.

Thông tin chung

Thông tin cá nhân:

Điền đầy đủ thông tin như dân tộc, tôn giáo, khu vực, thuộc diện, đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách, số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng, nhóm máu. Là đội viên, đoàn viên hay khuyết tật thích tích chọn vào. Khi chọn Đối tượng chính sách thì Chế độ chính sáchHỗ trợ chi phí học tập mới hiển thị.

Thông tin cá nhân

Thông tin gia đình:

Điền đầy đủ thông tin thành phần gia đình, họ tên cha, họ tên mẹ, họ tên người bảo hộ, năm sinh, nghề nghiệp, số điện thoại vào.

Thông tin gia đình

Bước 2: Nhấn nút Tải hình để đính kèm ảnh học sinh vào hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin cần thiết, nhấn nút Lưu để thêm mới hồ sơ học sinh. Khi đó hệ thống sẽ kiểm tra các ràng buộc sau:

 • Nếu mã học sinh đã tồn tại trong hệ thống sẽ xuất hiện thông báo "Mã học sinh đã tồn tại".
 • Ngày sinh phải nhỏ hơn ngày hiện tại.
 • Năm sinh phải là số >1900.
 • Ngày vào đoàn phải lớn hơn ngày vào đội.
 • Ngày vào đảng phải lớn hơn ngày vào đoàn.
 • Số điện thoại chỉ được phép nhập số và chiều dài tối đa 15 ký tự.
 • File ảnh phải có định dạng BMP, PNG, ICO, GIF, JPG, JPGE và dung lượng ảnh không được lớn hơn 1 MB.

Nếu đáp ứng hết các điều kiện ràng buộc, hồ sơ học sinh sẽ được thêm mới thành công. Khi nhấn nút Làm lại hệ thống sẽ xóa hết thông tin vừa nhập trên màn hình, nhấn nút Quay lại sẽ tự động quay trở lại trang tìm kiếm hồ sơ.

Bước 4: Lúc này, bạn sẽ thấy học sinh thêm mới thành công sẽ có trạng thái Đang học.

Thực hiện tương tự với những học sinh tiếp theo, thầy cô sẽ có danh sách lớp đầy đủ để quản lý thuận tiện hơn.

Chúc thầy cô thực hiện thành công!

 • 2.195 lượt xem
Cập nhật: 04/04/2017
Xem thêm: SMAS
Sắp xếp theo