Cách khai báo môn học cho lớp trong SMAS

Việc khai báo môn học cho lớp trong SMAS tưởng chừng đơn giản, nhưng không ít trường hợp nhầm lẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tổng kết điểm, xuất báo cáo cũng như phân công giảng dạy.

Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để khai báo môn học cho lớp thật chính xác, tận dụng tối đa hiệu quả mà phần mềm này đem lại.

Hướng dẫn khai báo môn học cho lớp trong SMAS

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào bảng như hướng dẫn dưới đây:

Loại môn:

 • Môn bắt buộc, tự chọn, tự chọn tính điểm, nghề PT sẽ tính điểm như nhau khi có hệ số khác 0.
 • Tự chọn cộng ưu tiên: Điểm trung bình môn (TBM) sẽ được dùng để làm căn cứ tính điểm trung bình các môn (TBcm). Cụ thể: TBM >=8.0 cộng 0.3 vào điểm TBcm; 8.0 > TBM >=6.5 cộng 0.2 vào TBcm; 6.5 > TBM >=5.0 cộng 0.1 vào TBcm.
 • Khi khai báo là môn Tự chọn và môn Nghề PT: Sẽ được điền điểm chính xác vào cột điểm môn tự chọn và Nghề PT trong Sổ gọi tên và ghi điểm.

Kiểu môn:

 • Có 2 loại Tính điểm, Nhận xét. Lưu ý khi khai báo ở chức năng "Khai báo môn học cho trường" sẽ được áp kiểu môn sang chức năng "Khai báo môn học cho lớp".

Hệ số:

 • Chính là hệ số dùng để tính điểm TBcm, cần khai báo chính xác thông số này. Khi khai báo hệ số bằng 0 thì môn học sẽ không tham gia tính TBcm và Học lực.
 • Điểm TBcm = (Trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học đánh giá bằng cho điểm X hệ số) / Tổng hệ số.

Số tiết trên tuần:

 • Nhằm xác định môn học có được học trong học kỳ hay không?
 • Xác định số tiết dạy/tuần của giáo viên ở chức năng Phân công giảng dạy.
 • Đối với các môn chỉ học 1 học kỳ, thầy cô khai báo Số tiết/tuần = 0 cho học kỳ không học.

Môn chuyên:

 • Chỉ dành cho các trường Chuyên, khi check chọn môn chuyên thì hệ số bằng 3 mới được chấp nhận.
 • Khi check chọn môn chuyên thì còn liên quan đến chức năng "ĐK môn tự chọn/chuyên" nữa.

Khai báo môn học

Bước 2: Sau khi khai báo chính xác môn học cho lớp. Nhấn chọn Áp dụng toàn khối hoặc Áp dụng toàn trường để khai báo nahnh cho toàn khối/toàn trường.

Bước 3: Môn KTCN, KTNN sẽ không được điền vào Sổ gọi tên và ghi điểm. Nếu trường muốn điền vào Sổ gọi tên và ghi điểm thì khai báo là môn Công nghệ.

Chỉ cần lưu ý những vấn đề trên bạn nhanh chóng khai báo môn học cho lớp chính xác hơn, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

 • 2.471 lượt xem
Cập nhật: 12/04/2017
Xem thêm: SMAS
Sắp xếp theo