6 nhóm nhiệm vụ để dạy học trực tuyến hiệu quả

Quy định mới quản lý dạy học trực tuyến

Để việc dạy học trực tuyến năm 2021 - 2022 đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Bộ trưởng đã đề nghị đưa 6 nhóm nhiệm vụ vào Chương trình hành động thực hiện một cách bài bản, thường xuyên chứ không chỉ là giải pháp tình thế.

Dạy học trực tuyến

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, có hiệu lực ngày 16/5/2021. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

6 nhóm nhiệm vụ để dạy trực tuyến hiệu quả

Một là, tiếp tục tập trung hạ tầng công nghệ thông tin:

Phần mềm, kết nối đầu cuối, đảm bảo an ninh mạng. Đối với máy chủ đường truyền, các địa phương phối hợp với các nhà mạng, công ty công nghệ để thực hiện. Không nhất thiết phải mua sắm hết mà có thể thuê.

Về phần mềm quản lý dạy và học, đây là phần mềm rất quan trọng, nhưng thực tế nhiều nhà trường thực hiện chưa bài bản.

Tới đây phải theo hệ thống chặt chẽ. Đồng thời quan tâm bảo đảm an toàn an ninh, bảo mật thông tin, an toàn trong môi trường mạng cho học sinh, giáo viên.

Hai là, cần quan tâm xây dựng kho học liệu số. Cụ thể, chọn mời những thầy cô có kinh nghiệm để thực hiện các bài giảng trên cơ sở chương trình tinh giản để có kho học liệu dung chung.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham gia vào xây dựng học liệu đóng góp vào hệ tri thức Việt số hóa và chính ngành Giáo dục được hưởng lợi từ đây. Từng bước số hóa và phát triển giáo án điện tử.

Ba là, đối với giáo viên: Thời gian qua, giáo viên đã có nỗ lực rất lớn, tư lệnh ngành giáo dục biểu dương các thầy cô giáo, nhất là mầm non đã rất nỗ lực để xây dựng các video clip hướng dẫn trẻ trong mùa dịch.

Cần phải tập trung cho tập huấn, hướng dẫn phương pháp sư phạm dạy trực tuyến, để dạy học trực tuyến trở thành nghề chứ không phải biết cứ đơn giản biết công nghệ là dạy được.

Bốn là, đối với học sinh: Học sinh cũng phải được hướng dẫn nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của các em, nhất là những kiến thức, kỹ năng phòng tránh tác động xấu khi tham gia vào môi trường mạng.

Năm là, đối với nhà trường: Tới đây việc kết hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp phải được tiếp tục thực hiện, những tiết giờ nào có thể học trực tuyến thì thống nhất để kết hợp, có quy định về chế độ dạy học trực tuyến để giáo viên yên tâm thực hiện;

Đồng thời có biện pháp nhắc nhở các thầy cô không tham gia vào chuyển đổi số.

Sáu là, đối với Bộ, Sở, Phòng: Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy chế chính thức dạy và học trực tuyến ở bậc phổ thông, tiến tới chuẩn hóa để mọi người áp dụng.

Trong đó có tổ chức đánh giá, đảm bảo tính minh bạch, nghiêm túc, trung thực.

  • 1.121 lượt xem
👨 Hồng Linh Cập nhật: 01/09/2021
Xem thêm: dạy học trực tuyến
Sắp xếp theo