Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 Mầm non năm 2022 - 2023 Mẫu biên bản họp phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 Mầm non năm 2022 - 2023 là biểu mẫu không thể thiếu trong buổi họp phụ huynh sơ kết học kì 1.

Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 cần phải trình bày rõ về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia buổi họp. Đồng thời trong biên bản phải ghi rõ các nội dung trao đổi, ý kiến của các bậc phụ huynh và các thỏa thuận trong buổi họp. Để buổi họp phụ huynh được diễn ra thành công quý thầy cô tham khảo thêm Kịch bản họp phụ huynh cuối kì 1 năm 2022 - 2023.

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 Mầm non

UBND…………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

LỚP …....………

LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…

- Địa điểm: Phòng học số........................

- Thời gian:

- Thành phần tham dự:

+ Thầy (Cô):……………GVCN lớp:...........

+ Cùng:………….……PHHS

Vắng:

- .....................................................…

- ........................................................

NỘI DUNG BUỔI HỌP

I. Tình hình lớp học

1. Thống kê

- Sĩ số đầu năm:..... Sĩ số cuối HK1:.................

- Xếp loại:.........................................................

2. Nhận định chung tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

3. Một số trường hợp Phụ huynh học sinh cần quan tâm nhiều hơn

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

II. Thông báo nghỉ tết Nguyên đán

Theo quy định HS nghỉ học từ …./… đến hết ngày …/…/20…(… tết đến hết mùng 10 tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học bình thường.

III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi bảng thông báo của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học sinh.

2. Những vấn đề khác

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

IV. Hoạt động trọng tâm trong học kì 2

1. Hoạt động trọng tâm của trường trong học kì 2

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

2. Hội xuân (dự kiến ............)

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

V. Ý kiến đóng góp cho Nhà trường

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

Buổi họp kết thúc lúc …….. giờ ……… cùng ngày.

GVCN
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

TB.ĐDCMHS LỚP
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

THƯ KÍ
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 61
  • Lượt xem: 966
  • Dung lượng: 106,1 KB
Tìm thêm: Họp phụ huynh
Sắp xếp theo