Biên bản họp hội đồng trường năm học 2019 - 2020 Mẫu biên bản và nghị quyết họp hội đồng trường đầu năm học

Giới thiệu Tải về
 • 3 Đánh giá

Đầu năm học mới, các trường thưởng tổ chức buổi họp hội đồng đầu năm nhằm thông qua kế hoạch, chỉ tiêu cũng như phương hướng hoạt động cho năm học mới 2019 - 2020 đạt kết quả cao.

Buổi họp hội đồng trường đầu năm học 2019 - 2020
Buổi họp hội đồng trường đầu năm học 2019 - 2020

Trong buổi họp hội đồng này không thể thiếu biên bản họp hội đồng trường để ghi chép lại toàn bộ diễn biến buổi họp, cũng như Nghị quyết họp hội đồng trường để thống nhất định hướng hoạt động của trường trong năm học 2019 - 2020. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây để buổi họp hội đồng đầu năm diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ.

Cũng trong dịp đầu năm, thầy cô giáo chủ nhiệm có thể tham khảo thêm mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm, nhằm lên kế hoạch giảng dạy cho từng tháng, từng tuần trong năm học mới đạt hiệu quả cao.

Mẫu Biên bản họp hội đồng trường năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT.......................

TRƯỜNG…............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o-----

Số: …/BB-HĐT-… .....…, ngày … tháng … năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2019 - 2020)

Hôm nay, lúc … giờ … phút, ngày… tháng … năm 2019, tại Văn phòng Trường ...

Hội đồng trường … họp phiên đầu năm, năm học 2019 - 2020 nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học 2019 - 2020.

I. THÀNH PHẦN:

 1. Đ/c … - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng
 2. Đ/c … - P Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
 3. Đ/c … - TT Tổ Văn phòng - Thư ký HĐ
 4. Đ/c … - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng
 5. Đ/c … - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng
 6. Đ/c … - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng

II. NỘI DUNG:

1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học 2019 - 2020:

1.1. Đồng chí … - Chủ tịch Hội đồng trường:

- Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

- Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

- Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019 - 2020.

- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2019 - 2020.

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

- Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoàn thanh niên năm học 2019 - 2020.

- Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học 2019 - 2020.

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

- Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học 2019 - 2020 và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn 2019 - 2024.

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên:

- Các thành viên tham dự họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (dự thảo).

- 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học 2019 - 2020.

- 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2019 - 2020.

- 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

- 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2019 - 2024.

2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2019 - 2024:

2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học 2019 - 2020:

2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong năm học 2019 - 2020:

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng...

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.

- Áp dụng phương pháp dạy học “…”.

2.1.2. Định hướng chiến lược:

2.1.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

2.1.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.1.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tinh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.1.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.1.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh:

- Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

- Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn 2019 - 2024:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn 2019 - 2024:

- Đổi mới phương pháp dạy học “….”.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.

- Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

2.2.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.2.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

- Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học 2019 - 2020.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

- Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học 2019 - 2020.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị :

- Thông qua kế hoạch năm học 2019 - 2020; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch Công tác công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường.

- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2019 - 2020.

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học 2019 - 2020.

Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc........, cùng ngày và không ai có ý kiến gì khác.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CÁC THÀNH VIÊN

- Nguyễn Thị ....: ...............................................................

- Phạm Thị .......: ...............................................................

- Hoàng Thị ......: ...............................................................

- Phạm Thị .......: ...............................................................

- Nguyễn Thị .....: ...............................................................

Nghị quyết họp hội đồng trường đầu năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT ….

TRƯỜNG ….

Số: …/NQ-HĐT-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o------

…, ngày … tháng … năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;

Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …tháng …năm 20..của Trưởng phòng GD&ĐT … về việc thành lập Hội đồng trường Trường … nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Căn cứ tờ trình của Hiệu trưởng nhà trường về định hướng hoạt động của trường trong năm học 2019 - 2020,

Hội đồng trường Trường …,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất định hướng hoạt động của trường trong năm học 2019 - 2020 theo tờ trình của Hiệu trưởng nhà trường. Trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm:

1. Nhiệm vụ chung:

1.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố và phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục. Xây dựng quy tắc ứng xử văn minh - thân thiện các mối quan hệ trong nhà trường; nhà trường và xã hội.

1.2. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “…”. Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi”, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

1.3. Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh Mầm non; tích hợp các nội dung giáo dục (an toàn giao thông, kỹ năng sống, giáo dục môi trường,…) vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Bảo đảm các điều kiện và triển khai chương trình GDMN. Sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học.

1.4. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình, phương pháp dạy học trong trường có học sinh khuyết tật học hòa nhập.

1.5. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Phấn đấu xây dựng “Trường đạt chuẩn Quốc gia” đầu năm học 2019 - 2020 theo quy định của Bộ GD&ĐT; Giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc quy chế về tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

1.6. Đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong nhà trường, thông qua các hoạt động hàng ngày của trẻ. Tích cực đưa nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường như trò chơi dân gian, âm nhạc dân tộc, các hoạt động thể dục thể thao gắn với bản sắc dân tộc.

1.7. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, “ba công khai”, phát triển đội ngũ, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên, nhân viên và CBQL. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, thực hiện hồ sơ sổ sách, thống kê số liệu, báo cáo, v.v.

2. Nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Danh hiệu thi đua tập thể:

- Chi bộ: “Trong sạch - Vững mạnh”.

- Nhà trường: “Tập thể lao động Tiên tiến”, giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

- Công đoàn: “Công đoàn Vững mạnh”

2.2. Danh hiệu thi đua cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở: 05/53 đ/c, đạt 9,4 %

- Lao động Tiên tiến: 48/53 đ/c, đạt 90,6 %

- Cán bộ công đoàn xuất sắc: 01/03 đ/c, đạt 33,3 %

2.3. Chỉ tiêu của chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ:

- Huy động trẻ đến trường: Tổng 487 cháu

+ Nhà trẻ: 2 nhóm = 51 cháu, đạt tỷ lệ 36 % trẻ trong độ tuổi tuyển sinh;

+ Mẫu giáo: 12 lớp = 436 cháu, đạt tỷ lệ 83 % trẻ trong độ tuổi;

+ Riêng trẻ 5 tuổi: 5 lớp = 186 cháu, đạt tỷ lệ 100% trẻ trong độ tuổi.

- Đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đặc biệt là trẻ Nhà trẻ; Tăng cường các biện pháp tăng tỷ lệ huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường;

- Huy động 100% trẻ đến trường được ăn bán trú tại trường;

- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đối với trẻ 5 tuổi đạt 93% trở lên;

- Đảm bảo chế độ ăn trưa và các chế độ khác cho trẻ theo quy định, đặc biệt là trẻ 5 tuổi; Có giải pháp để vận động trẻ đi học chuyên cần, tiếp tục nâng cao chất lượng CS&GD trẻ 5 tuổi và trẻ ở độ tuổi dưới 5 tuổi.

- Nâng mức ăn tối thiểu của trẻ từ 14.000 đ lên 15.000đ /ngày/trẻ (bao gồm cả chất đốt), có thực đơn riêng cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân dưới 3% và SDD thể thấp còi dưới 4%.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, phòng chống béo phì; Đảm bảo định lượng Calo theo quy định.

- Phấn đấu cuối năm học xếp loại thi đua các nhóm lớp như sau:

+ Xếp loại tốt: 6/14 đạt tỷ lệ 43%;

+ Xếp loại khá: 6/12 đạt tỷ lệ 43%;

+ Xếp loại ĐYC: 2/14 đạt tỷ lệ 14%;

Phấn đấu không có lớp nào không đạt yêu cầu.

- Thực hiện kết quả đánh giá trẻ cuối năm phấn đấu đạt như sau:

TT

Độ tuổi

Tổng số trẻ

Đạt

Không đạt

1

2

3

4

Nhà trẻ

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

51

105

145

186

47 = 92%

98 = 93%

135 = 93%

173 = 93%

4 = 8%

7 = 7%

10 = 7%

13 = 7%

Cộng

487

453 = 93%

34 = 7%

3. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Động viên tuyên truyền mỗi CB,VC, mỗi thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường.

- Hội đồng trường phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc qua loa hoặc chung chung.

- Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

- Đặc biệt tìm tòi các giải pháp kiểm tra thanh tra việc thực thi của các tập thể cá nhân tiến hành đánh giá, xem xét và đề nghị ban lãnh đạo Hội đồng xem xét, xử lí.

- 100% Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Trong năm học, nhà trường tiếp tục vận động sự đóng góp của cha mẹ học sinh, các cá nhân, tập thể ủng hộ để trả nợ nốt số tiền điều hòa còn thiếu của năm học 2019 - 2020 và XD cảnh quan môi trường sư phạm, làm rèm cửa, bạt che nắng hiên lớp học và các loại cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh.... cho các cháu, tặng quà, hỗ trợ khen thưởng cho các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn và các phong trào thi đua, giúp đỡ học sinh nghèo.

Điều 2. Hội đồng trường thống nhất với dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2019 - 2020. Nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học. Nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học 2019 - 2020.

Điều 3. Thống nhất Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2019 - 2024.

Điều 4. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết và có báo cáo với hội đồng trường trong phiên họp giữa năm học. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc giữa hiệu trưởng và Hội đồng trường thì giải quyết theo Điều lệ trường Mầm non./.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 15.530
 • Lượt xem: 61.834
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 196,5 KB