Bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021 - 2022 4 Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác

Bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021 - 2022 gồm 4 mẫu, là biểu mẫu được cá nhân lập ra nhằm kiểm điểm lại quá trình công tác, làm việc của mình tại các đơn vị.

Bản kiểm điểm quá trình công tác thường được diễn ra vào cuối tháng, quý, năm, không chỉ đánh giá các khuyết điểm, hạn chế mà còn nêu những ưu điểm của bản thân, đánh giá xếp loại chất lượng, đưa ra phương hướng, từ đó để bản thân, tổ chức đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. Vậy dưới đây là 4 mẫu bản tự kiểm điểm quá trình công tác hay nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bản kiểm điểm cá nhân giáo viên - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT….
Trường THCS….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi:

- UBND huyện ..................................................................

- Phòng Nội Vụ huyện .......................................................

- Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện .................................

- Trường tiểu học ..................................................................

Tôi tên là: ......................................................................................................................

Sinh ngày: .....................................................................................................................

Nguyên quán:................................................................................................................

Thường trú:.....................................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ...................................................................................................

Đơn vị công tác : ..........................................................................................................

Công việc được giao: Giáo viên Thể Dục, kiêm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Thể Dục Thể Thao tôi được tuyển dụng vào làm việc theo quyết định số: 3359/ QĐ – UBND huyện Krông Păk, ngày 31 tháng 03 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức tôi về công tác tại trường tiểu học Tân Tiến thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện .................................

Qua quá trình công tác tôi tự đánh giá, kiểm điểm như sau:

1. Tư tưởng chính trị:

- Luôn giữ vững lập trường quan điểm của một viên chức nhà nước, luôn có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định Pháp luật của Nhà nước, của ngành, của nhà trường và của địa phương.

- Có tinh thần xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, gần gũi, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Về chuyên môn:

- Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giáo viên Thể Dục, kiêm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh do Ban Giám hiệu trường giao phó và có ý thức chấp hành sự phân công của lãnh đạo.

- Có tinh thần tự học hỏi và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân ngày một hoàn thiện hơn.

3. Công tác khác:

- Luôn có ý thức tham gia các hoạt động do ngành, nhà trường và địa phương tổ chức.

4. Tồn tại:

- Do mới ra trường còn có một số lúng túng trong công việc được giao nên dẫn đến công việc chưa được như ý muốn.

 

......., ngày..... tháng ..... năm......

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Bản tự kiểm điểm quá trình công tác - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT….
Trường THCS….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi: Trường THCS .............

Tên tôi là: .....................................

Sinh ngày: ....................................

Giới tính:.......................................

Quê quán:....................................

Nơi thường trú: ............................

Đơn vị công tác: Trường THCS...........

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...........

Tôi được nhận công tác tại trường THCS....... từ ngà......... và được tuyển dụng chính thức theo Quyết định......... của UBND tỉnh......... Qua thời gian 5 năm công tác, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Phẩm chất đạo đức:

Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, trung thực trong công việc, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh

2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội

3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan:

- Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi kiểm tra và chấm bài, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường

- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy

4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác tại trường THCS.......

- Có ý thức học hỏi trau dồi tri thức, kinh nghiệm chuyên môn cho mình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn bằng các hình thức đọc tài liệu, tham gia sinh hoạt chuyên đề, dự giờ đồng nghiệp đồng thời cập nhật thông tin, xã hội để nâng cao tay nghề

- Tìm ra phương pháp phù hợp với học sinh vùng sâu vùng xa đạt chất lượng để truyền thụ kiến thức giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu

- Kết quả:

+ Chất lượng giảng dạy các năm học đạt 100%.

5. Mặt hạn chế:

- Việc trau dồi chuyên môn chưa đa dạng.

- Tinh thần phê và tự phê đôi lúc còn nể nang, dụt dè.

- Thực hiện quy chế chuyên môn đôi khi còn sơ xuất.

Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quá trình công tác tại trường THCS......

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

......., ngày..... tháng ..... năm......

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Bản tự kiểm điểm quá trình công tác - Mẫu 3

PHÒNG GD- ĐT ...........…
TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o-------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm học 20...- 20...

Họ và tên: ....................................................

Chức vụ: ...........................................................

Đơn vị: ........................................................

1. Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống:

- Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

- Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

- Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân. Trong đời sống và trong sinh hoạt với cơ quan, đơn vị tôi luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham gia phòng chống những biểu hiện tiêu cự như quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, chống tham ô, lãng phí, các tệ nạn trong nhà trường và ngoài xã hội.

- Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.

- Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính hiệu quả công việc.

- Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.

- Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

+ Trong năm không có học sinh bỏ học

+ Hoàn thành chương trình lớp học: 273/276 ; Tỉ lệ: 98,8%

+ Xếp loại hạnh kiểm (Năng lực và phẩm chất): 276/276 ; Tỉ lệ: 100%

+ Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và các HĐGD khác (Kiến thức): 98,9%

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51; Tỉ lệ 100%

+ Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: Tỉ lệ: 88,9%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/12; Tỉ lệ: 58,3%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 1/1 ; Tỉ lệ: 100%

+ Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức như Hội thi ATGT, Hội thi GVCN giỏi, Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã; kết quả cụ thể:

+ Đạt giải Ba phần thi vẽ tranh trong Hội thi tìm hiểu ATGT cấp thị xã.

+ Đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã.

+Giữ vững chuẩn quốc gia PCTH và PCTH ĐĐT mức độ 1.

3. Khuyết điểm:

- Bản thân vừa mới được bổ nhiệm công tác quản lý hiệu trưởng với công việc còn mới mẻ nên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn nhất định trong công việc quản lý cũng như việc điều hành trong đơn vị.

- Trong công việc đôi khi xử lý còn nặng về tình cảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục còn hạn chế.

4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:

- Cố gắng nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác giáo dục hiện nay.

- Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo sâu sát từng tổ khối chỉ đạo sinh hoạt tổ khối phong phú xoáy sâu vào chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Bản thân sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách hài hòa, giảm bớt về tình cảm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

........., ngày ... tháng ... năm 20...

Người viết kiểm điểm

Bản tự kiểm điểm quá trình công tác - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm…….

Kính gửi:………………………………...........…..

Tên tôi là: ………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………..

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1. PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2. CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3. TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

- Tự xếp loại: ………………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

........., ngày ... tháng ... năm 20...

Người viết kiểm điểm

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.330
  • Lượt xem: 43.022
  • Dung lượng: 51,5 KB
Sắp xếp theo