Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Bài tập Tết 2024 môn Tiếng Anh 1

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức năm 2023 - 2024 mang tới các dạng bài tập, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Anh thật tốt để tránh quên bài sau kỳ nghỉ Tết 2024 dài ngày.

Bài tập Tết Tiếng Anh lớp 1 bao gồm các dạng bài tập nhìn tranh hoàn thành từ, nhìn tranh trả lời câu hỏi, điền "s" và "es", chọn đáp án đúng... Qua đó, giúp các em có sự so sánh và đối chiếu kết quả sau khi luyện giải bài tập. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập Tết 2024 môn Toán, Tiếng Việt. Mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

1. _ i k e

2. _ a k e

3. h _ t

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

4. _ u c k

5. f _ s h

6. b _ ll

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

7. _ a r d e n

8. _ o r s e

9. c l _ c k

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

10. _ a n g o

11. s _ n

12. _ o g

Exercise 2: Write “s” or “es”

1. apple____

2. egg____

3. pot____

4. bus____

5. box____

6. chip____

Exercise 3: Read and tick

A. Exercise 3

B. Exercise 3

A. Exercise 3

B. Exercise 3

1. It’s a blue pen

2. It’s my bird

A. Exercise 3

B.Exercise 3

A. Exercise 3

B. Exercise 3

3. There is a girl

4. I like milk

Exercise 4: Look at there picture and answer

1. Exercise 4

What is it?

It’s ___________

2. Exercise 4

What can you see?

I can see _________

3. Exercise 4

What do you like?

I like ______________

4. Exercise 4

What are they doing?

They’re ____________

Exercise 5: Fill the right words in the blank

school    horse    pig    down    hen

1. The ___________ is running in the park.

2. Sit ___________, please!

3. I go to ___________ every day.

4. The goat and ___________ are in the garden.

5. The ___________ is finding food in the garden.

Exercise 6: Join two clauses to form a complete sentence

1. Hi! How are you?1 - ____a. the board, please.
2. Look at2 - ____b. Fine, Thank you.
3. I go to3 - ____c. is in the garden.
4. Sit4 - ____d. are in the garden.
5. The hen5 - ____e. down, please.
6. The goat and the pig6 - ____f. school every day.

Đáp án bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. bike

2. cake

3. hat

4. duck

5. fish

6. bell

7. garden

8. horse

9. clock

10. mango

11. sun

12. dog

Exercise 2: Write “s” or “es”

1. apples

2. eggs

3. pots

4. buses

5. boxes

6. chips

Exercise 3: Read and tick

1. A

2. B

3. B

4. B

Exercise 4: Look at there picture and answer

1. It’s a car

2. I can see a turtle

3. I like bananas

4. They’re running

Exercise 5: Fill the right words in the blank

1. pig / hen / horse

2. down

3. school

4. pig / hen / horse

5. pig / hen / horse

Exercise 6: Join two clauses to form a complete sentence

1 - b

2 – a

3 – f

4 – e

5 – c

6 – d

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 496
  • Lượt xem: 2.234
  • Dung lượng: 717,1 KB
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan