Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1

Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 bao gồm 34 bài tập về thực hiện phép tính, viết dãy số, sắp xếp dãy số, phân biệt cao thấp, bài tập tách số, tìm quy luật cho bé và làm phép cộng, giúp các em làm quen với các phép tính.

Qua đó, các em sẽ dần hình thành kỹ năng làm Toán, biết cách thực hiện các phép toán đơn giản, để chuẩn bị thật tốt kiến thức trước khi bước vào lớp 1. Ngoài ra, các bé cũng cần rèn thêm kỹ năng đánh vần cơ bản, nét vẽ cơ bản để tự tin cho năm học 2024 - 2025 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo:

Bài tập Toán chuẩn bị vào lớp 1

Bài 1: Điền >, <, =

2 + 3 ...... 5

2 + 2 ...... 5

5 + 4 ...... 9

7 + 1 ...... 8

7 + 0 ...... 5 – 0

7 + 2 ...... 5 + 4

2 + 2 ...... 1 + 2

2 + 1 ...... 1 + 2

8 - 3 ...... 3 + 5

6 - 4 ...... 2 + 5

5 + 3 ...... 9

2 + 4 ...... 4 + 2

1 + 4 ...... 4 + 1

5 + 0 ...... 2 + 3

7 - 2 ...... 3 + 3

4 ...... 6 - 1

4 + 6 ...... 6 + 2

Bài 2: Điền số vào ô trống trong phép cộng, phép trừ

1 + = 5

0 + = 5

4 + = 7

1 + = 5

2 + = 8

4 + = 8

5 + = 9

2 + = 7

3 + = 7

1 + = 8

3 + = 10

7 + = 7

4 + = 10

2 + = 10

6 + = 9

4 + = 8

Bài 3: Tính

1 + 5 =
2 + 3 =
3 + 6 =
4 + 5 =
5 + 1 =
6 + 2 =
7 + 1 =
8 + 1 =
9 + 0 =
10 + 2=
11 + 2 =

1 + 3 =
2 + 6 =
3 + 7 =
4 + 2 =
5 + 2 =
6 + 3 =
7 + 3 =
8 + 2 =
9 + 1 =
10 + 0 =
11 + 3 =

1 + 4 =
2 + 8 =
3 + 2 =
4 + 1 =
5 + 4 =
6 + 4 =
7 + 2 =
8 + 0 =
9 + 2 =
10 + 6 =
11 + 6 =

Bài 4: Tính

6 - 2 =
3 - 1 =
4 - 2 =
5 - 2 =
8 - 5 =
10 - 6 =
4 - 3 =
3 - 3 =
5 - 1 =
2 - 2 =
3 - 1 =

4 - 1 =
2 - 1 =
4 - 3 =
5 - 0 =
9 - 4 =
8 - 6 =
7 - 3 =
8 - 4 =
7 - 6 =
9 - 5 =
7 - 7=

5 - 3 =
5 - 3=
6 - 3 =
7 - 3 =
7 - 6 =
6 - 5 =
9 - 7 =
9 - 3 =
8 - 8 =
8 - 0 =
5 - 3 =

Bài 5: Tính

6 - 2 =
5 + 2 =
9 - 5 =
2 + 0 =
8 + 2 =
4 - 4 =
7 - 3 =
3 + 6 =
7 + 2 =
9 - 5 =
3 + 6 =

1 + 5 =
7 - 6 =
7 + 1 =
3 + 5 =
2 - 1 =
6 + 3 =
5 + 2 =
9 - 4 =
6 + 4 =
4 + 2 =
6 + 1=

7 - 7=
4 + 3 =
7 + 3 =
5 - 2 =
6 - 5 =
8 - 6 =
6 - 4 =
7 - 3 =
10 + 0 =
5 +4 =
8 - 2 =

Bài 6: Khoanh vào số nhỏ nhất

8, 4, 10, 12 , 9

3, 6, 9, 8, 12

11, 18, 19, 8

12, 11, 10, 15

16, 13, 14, 20

6, 9, 10, 1, 8

Bài 7: Khoanh vào số lớn nhất

12, 11, 10, 15

6, 9, 10, 1, 8

8, 4, 10, 12, 9

16, 13, 14, 20

3, 6, 9, 8, 12

11, 18, 19, 8

Bài 8. Vẽ đoạn thẳng theo các số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC dài 10cm:……………………

Đoạn AB dài 12cm: ……………………

Bài 9. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:…………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………

16, 13, 14, 20:…………………………

6, 9, 10, 1, 8:…………………………

12, 11, 10, 15:…………………………

16, 18, 12, 10, 9:………………………

18, 11, 3, 9, 12:…………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:………………………

8. 4, 6, 7, 5, 2:…………………………

Bài 10: Tính

1 +……= 5

….+ 2 = 6

3 +….= 9

….+ 1 = 4

3 +……= 6

….+ 1 = 3

6 +……= 8

….+ 8 = 9

4 +….= 5

…..+ 3 = 5

4 +….= 10

…..+ 2 = 6

Bài 11: Tính

12 + 3 =

15 + 4 =

16 + 2 =

15 + 2 =

12 + 6 =

11 + 6 =

15 + 3 =

9 + 2 =

10 + 4 =

11 + 4 =

14 + 2 =

12 + 6 =

12 + 5 =

11 + 8 =

14 + 3 =

10 + 5 =

13 + 6 =

15 + 3 =

Bài 12: Điền dấu vào ô trống

56
1015
33
5 + 36 - 2
99
55 + 2
1214
1813
2 + 57 + 1
4 + 46 + 3
108
40

Bài tập viết dãy số, sắp xếp các số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

 • Theo thứ tự từ bé đến lớn: .............................................................
 • Theo thứ tự từ lớn đến bé: ..............................................................

Bài 2. Xếp các số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

 • Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………..........................
 • Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………..........................

Bài 3. Viết các số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

 • Theo thứ tự từ bé đến lớn: .......................................................
 • Theo thứ tự từ lớn đến bé: ....................................................

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

 • Theo thứ tự từ bé đến lớn: .....................................................
 • Theo thứ tự từ lớn đến bé: ....................................................

Bài 5. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

 • Theo thứ tự từ bé đến lớn: ...................................................
 • Theo thứ tự từ lớn đến bé:......................................................

Bài 6. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

 • Từ bé đến lớn: ……………………………………………………
 • Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

Bài tập Toán phân biệt cao thấp

Câu hỏi 1: Bé xem hình hai giá sách dưới đây và chỉ ra giá sách nào cao hơn?

Câu 1

A. Giá sách A
B. Giá sách B

Câu hỏi 2: Cây dừa nào thấp hơn các bé nhỉ?

Câu 2

A. Cây dừa A
B. Cây dừa B

Câu hỏi 3: Cánh cổng nào cao hơn?

Câu 3

A. Cánh cổng phía tay phải
B. Cánh cổng phía tay trái

Câu hỏi 4: Lọ hoa nào cao hơn?

Câu 4

A. Lọ hoa B
B. Lọ hoa A

Câu hỏi 5: Chiếc đàn nào cao nhất trong số 3 chiếc đàn này?

Câu 5

A. Chiếc đàn A
B. Chiếc đàn B
C. Chiếc đàn C

Bài tập tách số cho bé

Bài 1. Điền số vào ô trống:

Bài tập tách số cho bé

Bài 2. Điền số vào ô trống:

Bài tập tách số cho bé

Bài 3. Điền số vào chỗ trống:

Bài tập tách số cho bé

Bài tập tìm quy luật cho bé

Bài 1. Quan sát và phán đoán:

Bài tập tìm quy luật cho bé

A. Máy bay đỏ
B. Máy bay tím

Bài 2. Quan sát và phán đoán

Bài tập tìm quy luật cho bé

A. Quả táo xanh
B. Quả táo vàng

Bài 3. Quan sát và phán đoán:

Bài tập tìm quy luật cho bé

A. Người đán ông màu cam
B. Người đàn ông màu đen

Bài 4. Quan sát và phán đoán:

Bài tập tìm quy luật cho bé

A. Chiếc ô màu xanh
B. Chiếc ô màu đỏ

Bài tập Làm phép cộng

Bài tập Làm phép cộng

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
307
 • Lượt tải: 138.826
 • Lượt xem: 646.348
 • Dung lượng: 330 KB
Liên kết tải về
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trang Vy
  Trang Vy

  hay cũng dễ hiểu cho các bé


  Thích Phản hồi 27/06/23