Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Bài tập Tết 2024 môn Tiếng Anh 1

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo năm 2023 - 2024 mang tới các dạng bài tập, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Anh thật tốt để tránh quên bài sau kỳ nghỉ Tết 2024 dài ngày.

Bài tập Tết Tiếng Anh lớp 1 bao gồm các dạng bài tập nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi, điền từ, viết câu trả lời.... Qua đó, giúp các em có sự so sánh và đối chiếu kết quả sau khi luyện giải bài tập. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập Tết 2024 môn Toán, Tiếng Việt.  Mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Look at the picture and complete these words

Look at the picture and complete these words

Look at the picture and complete these words

Look at the picture and complete these words

1. _ o y

2. c _ r

3. _ u c k

Look at the picture and complete these words

Look at the picture and complete these words

Look at the picture and complete these words

4. e l _ p h a n t

5. f _ s h

6. _ u i t a r

Look at the picture and complete these words

Look at the picture and complete these words

Look at the picture and complete these words

7. _ u g

8. _ a n g o

9. _ e y

Write “a/ an”

1. _________ egg

2. _________ horse

3. _________ apple

4. _________ bat

5. _________ insect

6. _________ dog

Look at each picture and answer the questions

1. Look at each picture and answer the questions

What color is it?

It is _______________

2. Look at each picture and answer the questions

What are they?

They are ___________

3. Look at each picture and answer the questions

How many books are there?

___________________

4. Look at each picture and answer the questions

Is it a plane?

___________________

5. Look at each picture and answer the questions

What is this?

It’s ________________

Look at the picture and complete the word

Look at the picture and complete the word

Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

Write “a” or “an”

1. __________ egg

2. __________ tomato

3. __________ doll

4. __________ apple

5. __________ girl

Đáp án bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Look at the picture and complete these words

1. boy

2. car

3. duck

4. elephant

5. fish

6. guitar

7. jug

8. mango

9. key

Write “a/ an”

1. ____an_____ egg

2. ___a______ horse

3. ____an_____ apple

4. ___a______ bat

5. ____an_____ insect

6. ___a______ dog

Look at each picture and answer the questions

1. It is red

2. They are lions

3. Three

4. Yes, it is

5. It’s a doll

Look at the picture and complete the word

1. Fish

2. Car

3. Apple

4. Doll

Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it is.

2. Is it a balloon?

Yes, it is.

3. Is it a plane?

No, it isn’t.

4. Is it a pen?

Yes, it is.

5. Is it a notebook?

No, it isn’t.

Write “a” or “an”

1.____an______ egg

2.____a______ tomato

3.____a______ doll

4.____an______ apple

5.____a______ girl

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 234
  • Lượt xem: 1.099
  • Dung lượng: 382 KB
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan