Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Toán (4 bộ sách) Góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Toán năm 2024 - 2025 mang tới những lời nhận xét, góp ý của môn Toán cho 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Cùng khám phá.

Với những nội dung nhận xét chi tiết, cụ thể từng bài học, từng trang, góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện môn Toán 9 năm 2024 - 2025. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm góp ý môn Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí, Giáo dục thể chất, Công nghệ 9 để có thêm kinh nghiệm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Phiếu góp ý SGK Toán 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KNTT

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Luyện tập chung

19

Ví dụ 2

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ thay bằng ví dụ khác

Liên quan đến phương trình hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học.

20

Bài tập 1.13

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến phương trình hoá học gây khó khăn cho người dậy và người học.

Bài 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

58

Bỏ bài tập phần vận dụng

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Thay bằng bài tập khác

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Luyện tập chung

64

Bài tập 3.30

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Hoạt động thực hành trải nghiệm

114

Pha chế nồng độ dung dịch theo yêu cầu

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ và thay nằng hoạt động khác liên quan đế Toán

Liên quan đến kiến thức môn Hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học

Bài 19. Phương trình bậc nhất một ẩn

17

Bài tập 6.13

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Luyện tập chung

20

Bài tập 6.18

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Vật lí gây khó cho người dạy và người học

Bài tập cuối chương VI

31

Bài tập 6.50

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Vật lí gây khó cho người dạy và người học

Gen trội trong các thế hệ lai

123

Gen trội trong các thế hệ lai

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ và thay bằng hoạt động TN khác liên quan đến môn Toán

Liên quan đến kiến thức Sinh học gây khó cho người dạy và người học

Phiếu góp ý SGK Toán 9 Cùng khám phá

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

HĐTN/tập 1

27

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Các bài cổ nên đưa vào bài học nội dung bài 3. Giải bài toán bằng cách lập ….

HĐTN nên để HS thực hiện áp dụng thực tế

Bài 5. Góc ở tâm, cung và hình quạt tròn/tập 1

120

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Nên nhắc lại cụ thể cách sử dụng số trong tính toán

Trong công thức tính là tính số là bao nhiêu? Hay chỉ dựa vào máy tính cầm tay

Phiếu góp ý SGK Toán 9 Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài tập cuối chương VI

23

Bài tập 18

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học.

Phiếu góp ý SGK Toán 9 Cánh diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài tập cuối chương I/tập 1

26; 27/Bài tập 7

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bổ sung rõ ràng là năng suất lao động của hai loại máy cắt cỏ là như nhau hay không?

Vì bài toán thực tế nên cần rõ ràng

Bài tập cuối chương I/tập 1

27/Bài tập 10

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ dấu cách “500 g”

Có thể bỏ luôn bài tập 10

Vì phải ghi “500g”

Vì bên hóa có giải dạng này rồi.

HĐTN

Tìm hiểu Bảo hiểm xã hội/tập 1

45/Mục 3. Bảo hiểm y tế

3. Bảo hiểm y tế

Phần này hay, nên cắt nội dung Bảo hiểm y tế vào HĐTN lớp 6

Bảo hiểm y tế vào HĐTN lớp 6 thì hữu dụng hơn.

Bài 1. Hình trụ/tập 2

95/ dòng 2

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Nên nhắc lại cụ thể cách sử dụng số trong tính toán

Trong công thức tính là tính số là bao nhiêu? Hay chỉ dựa vào máy tính cầm tay

………., ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 54
  • Lượt xem: 537
  • Dung lượng: 1,1 MB
Sắp xếp theo