Tiếng Anh lớp 4 Review 3 Soạn Anh trang 36, 37 Global Success (Kết nối tri thức) - Tập 2

Giải Tiếng Anh lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống - Global Success giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Review 3 trang 36, 37 sách Tiếng Anh lớp 4 tập 2.

Soạn Review 3 Global Success 4 bám sát theo chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 4. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 4 theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 4 Review 3

Bài 1

Listen and number. (Nghe và điền số.)

Review 3

Bài nghe:

1. A: What's the street like? (Con phố như thế nào?)

B: It's a busy street. (Một con phố tấp nập.)

2. A: What does he do? (Anh ấy làm nghề gì?)

B: He's a farmer. (Anh ấy là một người nông dân.)

3. A: What does your brother look like? (Anh trai bạn trông như thế nào?)

B: He's tall. (Anh ấy cao.)

4. A: What does your father do on Sundays? (Bố bạn làm gì vào Chủ Nhật?)

B: He plays tennis. (Ông ấy chơi quần vợt.)

Trả lời:

1. c

2. a

3. d

4. b

Bài 2

Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

Review 3

Trả lời:

1. What does your sister look like? (Em gái của bạn trông như thế nào?)

She has long hair. (Cô ấy có mái tóc dài.)

2. When do you watch TV? (Khi nào bạn xem TV?)

At 7:00 pm. (7 giờ tối.)

3. What does your mother do? (Mẹ bạn làm nghề gì?)

My mother is a tailor. (Mẹ tôi là một thợ may.)

4. Where does your father go on Saturdays? (Bố của bạn đi đâu vào thứ Bảy?)

He goes to the swimming pool. (Ông ấy đi đến hồ bơi.)

Bài 3

Read and match. (Đọc và nối.)

Review 3

Trả lời:

1-d

2-a

3-e

4-c

5-b

1 – d.

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live at 25 Le Lai street. (Tôi sống ở 25 đường Lê Lai.)

2 – a.

What does your sister look like? (Em gái của bạn trông như thế nào?)

She has short hair. (Cô ấy có mái tóc ngắn.)

3 – e.

What do you do in the morning? (Bạn làm gì vào buổi sáng?)

I do the housework. (Tôi làm việc nhà.)

4 – c.

What does your brother do at the weekend? (Anh của bạn làm gì vào cuối tuần?)

He cooks meals. (Anh ấy nấu các bữa ăn.)

5 - b.

Where does your father work? (Bố của bạn làm việc ở đâu?)

He works at a nursing home. (Ông làm việc tại một viện dưỡng lão.)

Bài 4

Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

Review 3

Trả lời:

There are three people in my family: my father, my mother and me. My father is tall. He works at a factory. My mother is slim. She works at a school. I am a pupil. In the morning and afternoon, I study at school. In the evening, I do homework and watch TV.

Dịch:

Có ba người trong gia đình tôi: cha tôi, mẹ tôi và tôi. Bố tôi cao. Anh ấy làm việc tại một nhà máy. Mẹ tôi mảnh khảnh. Cô ấy làm việc tại một trường học. Tôi là học sinh. Buổi sáng và buổi chiều, tôi học ở trường. Vào buổi tối, tôi làm bài tập về nhà và xem TV.

Bài 5

Let’s write. (Hãy viết.)

Review 3

Trả lời:

This is my family. On Sundays, we stay at home and do many things. My father does housework. My mother cooks meals. My brother helps my mom prepare for a meal. I do housework with my father.

Dịch:

Đây là gia đình tôi. Vào Chủ nhật, chúng tôi ở nhà và làm nhiều việc. Bố tôi làm việc nhà. Mẹ tôi nấu bữa ăn. Anh trai tôi giúp mẹ tôi chuẩn bị cho một bữa ăn. Tôi làm việc nhà với bố tôi.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 14
  • Dung lượng: 318,4 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo