Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 bộ Cánh diều Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025 (10 môn)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 bộ Cánh diều gồm 10 môn: Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tin học, Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, giúp thầy cô đưa ra nhận xét, đánh giá của mình dễ dàng hơn.

Phiếu góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025 chi tiết từng nội dung đề nghị chỉnh sửa chi tiết từng trang, từng dòng, cùng lý do đề xuất cụ thể. Qua đó, sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 9 mới trước khi đưa vào giảng dạy. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Phiếu góp ý SGK Ngữ văn 9 Cánh diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN NGỮ VĂN; LỚP 9 - BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên:…..........................

Đơn vị công tác: Trường THCS…......

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 2: Truyện thơ Nôm

Trang 35-36

Số thứ tự phần tri thức Ngữ văn màu tím, nội dung màu đen đậm

Điều chỉnh để cùng một màu.

Đảm bảo tính thẩm mĩ.

Bài 3: Văn bản thông tin

Trang 73

Phần thực hành: nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Từ “sĩ Nhuận” cần có khoảng cách

Khoảng cách 2 từ bị dính liền nhau

Viết

Trang 139, 14t cả các bài viết)

Các đề mục: 2.1 Thực hành viết theo các bước. 2.2 Rèn luyện kĩ năng viết…

Đề mục cần in đậm

Đề mục in đậm để học sinh dễ dàng nhận diện với các ý …có trong bài học.

Nói và nghe

Trang 33, 54, 80,… (tất cả các bài nói và nghe)

Các đề mục a. Chuẩn bị. b. Tìm ý và lập dàn ý…

Đề mục cần in đậm

Đề mục in đậm để học sinh dễ dàng nhận diện với các ý a, b, c…có trong bài học.

Bài Tổng kết về tiếng Việt

Trang 27/ HKII

Câu 1. Ai là người kể chuyện? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào?

Ai là người kể chuyện? Truyện được kể ở ngôi thứ mấy? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào?

Cho đặt câu hỏi xác định ngôi kể trước sau đó mới hỏi tới câu hỏi tiếp theo là tác dụng của ngôi kể.

….…, ngày 05. tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Cánh diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Từ bài 1 đến bài 10

Từ trang 6 đến trang 54.

Phần khám phá chưa có các tiêu đề liên quan đến nội dung bài học.

Cần bổ sung các tiêu đề ở phần khám phá.

Để hs dễ theo dõi và nắm bắt được nội dung bài học.

….., ngày 03 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí 9 Cánh diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên:…..........................

Đơn vị công tác: Trường THCS…......

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Lịch sử

Bài 5

Trang 21

Nét chính các PT Dân tộc, Dân chủ

1918-1930

Tạo thành bảng liệt kê tóm tắt các sự kiện theo mốc thời gian

Tập trung vào sự kiện thành lập Đảng

Cho gọn nội dung và giúp HS dễ nhớ và tư duy về lịch sử

Lịch sử

Bài 13

Trang 62

Lược đồ 13.5 ; 13.6

Cần tạo phông chữ lớn và màu đậm nét

Các địa danh xanh nhạt

Giúp người đọc dễ đọc trên lược đồ

Lịch sử

Bài 13

Trang 70

Đoạn trích của CT Hồ Chí Minh

Cần dặt trên phần ý nghĩa: Cần trình bày khổ chữ lớn và màu sắc rõ nét hơn

Tạo trực quan sinh động để làm sáng tỏ vấn đề LS

…., ngày 6 tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn GDTC Cánh Diều

TRƯỜNG THCS …………..

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 MÔN GDTC

Tên bàiTrang/DòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 1: Củng cố kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát11Cách xác định VĐV về đíchChuyển nội dung sang Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đíchPhù hợp nội dung tên bài học
Bài 2: Củng cố kĩ thuật chạy giữa quãng và về đích16Chạy nâng cao đùi tại chổ cự li 15-20 giâyChạy nâng cao đùi tại chổ 15-20 giâySai từ ngữ
.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Cánh diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác:Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Xây dựng

Nhân cách

Cá nhân

35-36

Hoạt động 4 có 4 tình huống đóng vai

Bớt tình huống

Do có nhiều tình huống không đảm bảo thời gian.

Công việc

Gia đình

53-54

Mục 1. Chia sẽ cách tổ chức sắp xếp công việc trong gia đình.

Mục 4: Thực hiện giải quyết bất đồng

Trong quan hệ gia đình

Giảm bớt tranh ảnh

Giúp các em liên hệ thực tế đến bản thân và có quyết định phù hợp khi lựa chọn công việc trong gia đình

…., ngày 02 tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý SGK Tin học 9 Cánh diều

PHỤ LỤC 2. Mẫu Phiếu cá nhân góp ý bản mẫu sách giáo khoa
(Đính kèm Công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………..

Đơn vị: TH&THCS…………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tin học; Lớp: 9
Thuộc bộ sách: Cánh Diều
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm; Tổng Chủ biên/Chủ biên: Đỗ Đức Thái

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: các bước giải bài toán bằng máy tinh

Trang 84, mục c: Viết chương trình

Máy tính không hiểu được bản mô tả thuật toán bằng liệt kê các bước,…thành một chương trình Scratch như ở hình 4 thì máy tính có thể thực hiện được.

Cần giới thiệu phần mềm Scratch rõ ràng hơn.

Nội dung hơi khó hiểu. HS sẽ gặp khó khăn trong thực hành.

Trang 85, mục d: Chạy thử chương trình

Một chương trình viết xong chưa chắc đã chạy được…ta cần chạy chương trình đã thử và sửa lỗi…

Cần có hình ảnh minh họa hướng dẫn học sinh chạy thử chương trình.

HS sẽ gặp khó khăn trong thực hành.

……., ngày 07 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN GÓP Ý
(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý SGK Toán 9 Cánh diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài tập cuối chương I/tập 1

26; 27/Bài tập 7

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bổ sung rõ ràng là năng suất lao động của hai loại máy cắt cỏ là như nhau hay không?

Vì bài toán thực tế nên cần rõ ràng

Bài tập cuối chương I/tập 1

27/Bài tập 10

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ dấu cách “500 g”

Có thể bỏ luôn bài tập 10

Vì phải ghi “500g”

Vì bên hóa có giải dạng này rồi.

HĐTN

Tìm hiểu Bảo hiểm xã hội/tập 1

45/Mục 3. Bảo hiểm y tế

3. Bảo hiểm y tế

Phần này hay, nên cắt nội dung Bảo hiểm y tế vào HĐTN lớp 6

Bảo hiểm y tế vào HĐTN lớp 6 thì hữu dụng hơn.

Bài 1. Hình trụ/tập 2

95/ dòng 2

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Nên nhắc lại cụ thể cách sử dụng số trong tính toán

Trong công thức tính là tính số là bao nhiêu? Hay chỉ dựa vào máy tính cầm tay

………., ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Explore English - Cánh diều

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chưa có tiết ôn tập sau 3 bài

Thêm bài ôn tập sau mỗi 3 bài

Giúp học sinh khắc sâu và nắm vững nội dung hơn

Unit 2 và Unit11

Trang 23 và trang 114

Phần pronunciation có 4 âm trong 1tiết nhiều

2 âm cho mỗi bài

Học sinh sẽ không nắm chắc

Unit 2. How long have you been playing cricket ?

Reading

Giảm lượng từ mới trong 1 tiết

Học sinh đỡ quá tải

Unit 5. How was it form ?

Writing

Rút ngắn số lượng câu hỏi. Để còn thời gian để phần viết

Học sinh cìn thời gian để viết

Unit 11. What would you do ?

Reading

Bài đọc dài và khó lượng từ mới nhiều, nên thay thế bài khác ngắn và lượng từ ít hơn

Học sinh đỡ quá tải

Unit 2. How long have you been playing cricket ?

Reading

Giảm lượng từ mới trong 1 tiết

Học sinh đỡ quá tải

Góp ý SGK Âm nhạc 9 Cánh diều

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
MÔN: NGHỆ THUẬT - NỘI DUNG ÂM NHẠC

Họ tên:…………………....................................

Đơn vị công tác: Trường THCS…………….

Bản mẫu sách giáo khoa góp ý:

Bản mẫu SGK Âm nhạc 9 (bộ Cánh diều) - Nhà xuất bản Đại học Huế - Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Hiên.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Mục lục

Trang 63

- Bản tổng hợp liệt kê các chủ đề và các tiết, bài, mạch nội dung nằm cuối SGK.

- Bản tổng hợp liệt kê các chủ đề và các tiết, bài, mạch nội dung nên đưa đầu SGK.

- GV và HS dễ theo dõi cũng như có sự tổng quan cuốn sách.

Người góp ý

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Cánh diều

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
Môn: Mĩ thuật
Bộ sách: Cánh Diều

Họ tên người đánh giá:…………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS………………..

Số điện thoại: …………………………………..

Email……………………………………………

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 1

05

Dựng hình trên cơ sở khung hình chung

Dựng hình trên cơ sở khung hình chung và tìm tỉ lệ bộ phận

Thay đổi như thế để đảm bảo đầy đủ các bước dựng hình

Bài 4

15

Tên bài: Ý tưởng thiết kế thời trang

Tên bài: Em tập thiết kế thời trang

Đảm bảo tính thực hành, không dừng lại ở phần lí thuyết

Bài 7

30

Hình ảnh: Học hết mình, chơi nhiệt tình

Thay bằng hình trang trí khác

Tránh phản cảm, cổ súy thói ăn chơi trong trường học

….…, ngày 6 tháng 11 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 3.864
Sắp xếp theo