Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (3 bộ sách) Góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp năm 2024 - 2025 mang tới những lời nhận xét, góp ý của môn HĐTN, HN cho 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Với những nội dung nhận xét chi tiết, cụ thể từng bài học, từng trang, góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 năm 2024 - 2025. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm góp ý môn Ngữ văn,  Lịch sử - Địa lí, Giáo dục thể chất, Công nghệ 9 để có thêm kinh nghiệm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN HĐTNHN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác:Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Chủ đề 7. Em với thiên nhiên và môi trường.

44

Bài 2. Phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Bài 2. Bảo vệ môi trường.

Bảo vệ phải đi đôi.

Với việc phòng chống

…., ngày 02 tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Chân trời sáng tạo

Góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 - Bản 1

ĐƠN VỊ TRƯỜNG
TH & THCS......

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (BẢN 1)

Họ và tên giáo viên: ............................................

Đơn vị công tác: Trường TH & THCS..................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Chủ đề 5: Xây dựng ngân sách cá nhân và góp phần phát triển kinh tế gia đình

Trang 41. Gợi ý, Hình 4

Mục 3 Trao đổi lợi ích của xây dựng ngân sách cá nhân

Trang 43. Nhiệm vụ 4. Mục 1

Có nguồn tài chính ổn định

Bố mẹ ơi, liệu nhà mình có thể tìm nguồn hàng để bán hàng trên mạng được không a.?

Có nguồn ngân sách cá nhân.

Bố mẹ ơi, cho con góp phần làm thêm việc để giúp gia đình phát triển kinh tế được không ?

Vấn đề ăn học của học sinh là chủ yếu ổn định. Ngân sách tài chính của cá nhân không thể ổn định được.

Không phải gia đình nào cũng kinh doanh trên mạng được. ở Nông thôn vùng sâu, xa vẫn có thể phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều cách đặc trưng.

....., ngày 5 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 - Bản 2

ĐƠN VỊ TRƯỜNG
TH & THCS......

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (BẢN 2)

Họ và tên giáo viên: ............................................

Đơn vị công tác: Trường TH & THCS...................

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Chủ đề 4: Góp phần chăm lo hạnh phúc và góp phần phát triển kinh tế gia đình

Trang 37

Hoạt động 6.

Xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí / Bảng ngân sách cá nhân của K trong một tháng

- Ăn sáng 300,000 đồng

- Quà sinh nhật bố; 20,000 đồng

- Đóng góp quĩ cứu trợ 3000 đồng

Số tiền tết kiệm trong một tháng quá nhỏ, không tạo được hứng thú.

Số tiền cứu trợ quá lớn so với học sinh là đối tượng không có ngân sách ổn định.

Chủ đề 3:

Thực hiện hoạt động giáo dục trong nhà trường

Trang 25

Hoạt động 3/ Mục 2. Bảng khảo sát mục 1; Em nhận thức được hậu quả của hiện tượng bắt nạt học đường đối với cá nhân và xã hội

Em nhận thức được hậu quả của hành vi bắt nạt học đường đối với cá nhân và xã hội

Sử dụng từ hành vi chính xác và xác định đúng phạm vi đối tượng người gây ra hậu quả.

....., ngày 5 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Cánh diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác:Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Xây dựng

Nhân cách

Cá nhân

35-36

Hoạt động 4 có 4 tình huống đóng vai

Bớt tình huống

Do có nhiều tình huống không đảm bảo thời gian.

Công việc

Gia đình

53-54

Mục 1. Chia sẽ cách tổ chức sắp xếp công việc trong gia đình.

Mục 4: Thực hiện giải quyết bất đồng

Trong quan hệ gia đình

Giảm bớt tranh ảnh

Giúp các em liên hệ thực tế đến bản thân và có quyết định phù hợp khi lựa chọn công việc trong gia đình

…., ngày 02 tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 58
  • Lượt xem: 1.409
  • Dung lượng: 124,2 KB
Sắp xếp theo