Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Mĩ thuật (3 bộ sách) Góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Mĩ thuật năm 2024 - 2025 mang tới những lời nhận xét, góp ý của môn Mỹ thuật cho 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều.

Với những nội dung nhận xét chi tiết, cụ thể từng bài học, từng trang, góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện môn Mĩ thuật 9 năm 2024 - 2025. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm góp ý môn Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí, Giáo dục thể chất, Công nghệ 9 để có thêm kinh nghiệm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Kết nối tri thức

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
Môn: Mĩ thuật
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Họ tên người đánh giá:…………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS………………..

Số điện thoại: …………………………………..

Email……………………………………………

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 1

8

Lựa chọn hình thức lưu trữ tư liệu phù hợp như: làm vựng tập, số hóa…

Thay chữ “ vựng tập” thành “ Bộ sưu tập”

Thuật ngữ “ vựng tập” ít thông dụng, HS sẽ cảm thấy khó hiểu

Bài 6

21

Thiết kế mĩ thuật sách

Thay bằng nội dung: Ứng dụng mĩ thuật trong thiết kế và minh họa sách

Không rõ nghĩa

Chủ đề 4

29, 31, 32

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Bài 8

35,36

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Bài 9

39

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Chủ đề 5

40

Gợi ý cách mô phỏng đồ vật bằng hình thức đắp nổi

Thay đổi hình thức thể hiện bằng vẽ màu hoặc chì…

Mô phỏng đồ vật (tranh tĩnh vật) bằng hình thức đắp nổi không phù hợp điều kiện thực tế nhiều trường học và không phù hợp

….…, ngày 6 tháng 11 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
Môn: Mĩ thuật
Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Họ tên người đánh giá:…………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS………………..

Số điện thoại: …………………………………..

Email……………………………………………

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 4

16

Tạo tác phẩm theo thể loại điêu khắc cân bằng động

Sáng tạo tác phẩm theo thể loại điêu khắc cân bằng động

Tránh dùng từ dẩn đến cách hiểu đa nghĩa

Bài 9

40

Tạo hình nhân vật và sân khấu rối dây

Tạo hình nhân vật rối dây và sân khấu biểu diễn

Để học sinh dể tiếp cận khi khai thác mục tiêu bài học

Bài 13

54

Hình minh họa “Mực khô”

Thay hình minh họa phù hợp hơn

Dể gây phản cảm với học sinh lớp 9

….…, ngày 6 tháng 11 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Cánh diều

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
Môn: Mĩ thuật
Bộ sách: Cánh Diều

Họ tên người đánh giá:…………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS………………..

Số điện thoại: …………………………………..

Email……………………………………………

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 1

05

Dựng hình trên cơ sở khung hình chung

Dựng hình trên cơ sở khung hình chung và tìm tỉ lệ bộ phận

Thay đổi như thế để đảm bảo đầy đủ các bước dựng hình

Bài 4

15

Tên bài: Ý tưởng thiết kế thời trang

Tên bài: Em tập thiết kế thời trang

Đảm bảo tính thực hành, không dừng lại ở phần lí thuyết

Bài 7

30

Hình ảnh: Học hết mình, chơi nhiệt tình

Thay bằng hình trang trí khác

Tránh phản cảm, cổ súy thói ăn chơi trong trường học

….…, ngày 6 tháng 11 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 154
  • Dung lượng: 112,8 KB
Sắp xếp theo