Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Tiếng Anh (9 bộ sách) Góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2024 - 2025 mang tới những lời nhận xét, góp ý của môn Tiếng Anh cho 9 bộ sách i Learn Smart World, Right on, Think!, Explore English, Global Success, Friends Plus, Discovery, Blogger Smarts, Macmillan Motivate.

Với những nội dung nhận xét chi tiết, cụ thể từng bài học, từng trang, góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện môn Tiếng Anh 9 năm 2024 - 2025. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm góp ý môn Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí, Giáo dục thể chất, Công nghệ 9 để có thêm kinh nghiệm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
MÔN TIẾNG ANH

Họ và tên giáo viên: ..........................................................

Đơn vị công tác: ..............................................................

Nội dung góp ý:

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 i Learn Smart World

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 3

37

-Câu gián tiếp: (Bảng chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp)

chưa đầy đủ.

Nên cung cấp chi tiết hơn bảng chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

Người học dễ hiểu.

Unit 3. Living environment

Listening

Chỉ có 1 bài tập true false, nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài nghe còn đơn giản

Unit 4. Tourism

Reading

thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài đọc còn đơn giản

Unit 7. Urban life

Grammar

Nên đưa thì quá khứ tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

Unit 3. Living environment

Listening

Chỉ có 1 bài tập true false, nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài nghe còn đơn giản

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Right on

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 2

Trang 41,61,83

Cách sắp xếp hình ảnh chưa khoa học.Nhiều hình nền tối

Nên trình bày khoa học hơn.

Người đọc dễ hiểu

Trong mỗi đơn vị bài hoc (units) thiếu listening nhưng luyện tập grammar hơi nhiều

Nên cho thêm

listening và Giảm luyện tập grammar trong mỗi tiết

Unit 1. Life- Past and present

Grammar

Nên đưa thì hiện tại tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

Unit 2. Natural Worders and Travel

Writing

Bớt số lượng bài tập đệm. Để còn thời gian để phần viết. Chủ đề bài viết đơn giản hơn

Học sinh đỡ quá tải và không đủ thời gian.

Chủ đề hơi khó với học sinh

Unit 6. English around the world

Reading

nên thêm vào 1 hoặc 2 bài tập nữa

Dư thừa thời gian cho 1 tiết, mục tiêu bài đọc còn đơn giản

Unit 1. Life- Past and present

Grammar

Nên đưa thì hiện tại tiếp diễn ở lớp 7 hoặc 8, bài tập phần này nhiều và lặp đi lặp lại

Không phù hợp với trình độ lớp 9, gây nhàm chán cho học sinh.

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Think!

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 2 và Unit11

Trang 23 và trang 114

Phần pronunciation có 4 âm trong 1tiết nhiều

2 âm cho mỗi bài

Học sinh sẽ không nắm chắc

Unit 1. City life

Reading

Giảm lượng từ mới trong 1 tiết

Học sinh đỡ quá tải

Unit 2. Mind and body

Writing

Rút ngắn số lượng câu hỏi. Để còn thời gian để phần viết

Học sinh cần thời gian để viết

Unit 4. heritage

Grammar

Bài tập nhiều và số câu cũng nhiều, nên rút ngắn số lượng câu

Học sinh đỡ quá tải và không đủ thời gian

Unit 7. Viet Nam now and then

Writing

Cắt bớt bài tập đệm trước bài viết

Học sinh đỡ quá tải và không đủ thời gian

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Explore English - Cánh diều

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chưa có tiết ôn tập sau 3 bài

Thêm bài ôn tập sau mỗi 3 bài

Giúp học sinh khắc sâu và nắm vững nội dung hơn

Unit 2 và Unit11

Trang 23 và trang 114

Phần pronunciation có 4 âm trong 1tiết nhiều

2 âm cho mỗi bài

Học sinh sẽ không nắm chắc

Unit 2. How long have you been playing cricket ?

Reading

Giảm lượng từ mới trong 1 tiết

Học sinh đỡ quá tải

Unit 5. How was it form ?

Writing

Rút ngắn số lượng câu hỏi. Để còn thời gian để phần viết

Học sinh cìn thời gian để viết

Unit 11. What would you do ?

Reading

Bài đọc dài và khó lượng từ mới nhiều, nên thay thế bài khác ngắn và lượng từ ít hơn

Học sinh đỡ quá tải

Unit 2. How long have you been playing cricket ?

Reading

Giảm lượng từ mới trong 1 tiết

Học sinh đỡ quá tải

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Global Success - Kết nối tri thức

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Friends Plus - Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Discovery

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1

13

Cách sắp xếp hình ảnh chưa khoa học.

Nên trình bày khoa học hơn.

Người đọc dễ hiểu

Unit 1 2 3 4….12

12,22,32…..

Grammar: Part 1&2 dư thừa.Không logic

Nên cho thêm

Bài tập thì

Người đọc dễ hiểu

Unit 1-Leson 1

Trang 4+5

Cung cấp từ vựng trong 1 tiết nhiều

Giảm lượng từ mới trong 1 tiết

-Hs đỡ bị quá tải

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Blogger Smarts

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Macmillan Motivate

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 62
  • Lượt xem: 1.392
  • Dung lượng: 112,2 KB
Sắp xếp theo