Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân (3 bộ sách) Góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân năm 2024 - 2025 giúp thầy cô đưa ra những lời nhận xét, đánh giá về 3 bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo.

Với những lời nhận xét, góp ý môn Giáo dục công dân 9 chi tiết từng nội dung, từng trang, từng dòng, cùng lý do đề xuất cụ thể sẽ góp phần cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 9 năm 2024 - 2025 trước khi đưa vào giảng dạy đại trà. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm góp ý SGK lớp 9 môn Ngữ văn, Giáo dục thể chất, Lịch sử - Địa lí, Công nghệ 9. Vậy mời thầy cô tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Cánh diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Sống có lí tưởng

Trang 9,10 phần luyện tập của bài tập 3

Hình ảnh mô phỏng

Thêm hình ảnh thực tế các hoạt động thanh niên hoặc các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp ngày nay.

Để HS thấy được lí tưởng sống của thanh niên hiện nay bằng những việc làm thực tế của cuộc sống.

Bài 4 “Khách quan và công bằng”

Trang 24

Chưa có thông tin hoặc ngữ liệu cụ thể.

Bổ sung thêm thông tin hoặc ngữ liệu “Rèn luyện tính khách quan và công bằng.”

Từ thông tin hoặc ngữ liệu HS dễ dàng rút ra rèn luyện tính khách quan và công bằng như thế nào?

….., ngày....... tháng....... năm.........

GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Sống có lí tưởng

Cả bài

Chì có kênh chữ

Bổ sung hình ảnh và hòa bình hoặc các hoạt động bảo vệ hòa bình.

Cả bài không có hình ảnh về hòa bình và các hoạt động bảo vệ hòa bình.

….., ngày....... tháng....... năm.........

GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Sống có lí tưởng

Cả bài

Hình ảnh mô phỏng

Thêm hình ảnh thực tế các hoạt động thanh niên hoặc các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp ngày nay.

Để HS thấy được lí tưởng sống của thanh niên hiện nay bằng những việc làm thực tế của cuộc sống.

Bài 7 Tiêu dùng thông minh

Cả bài

Thông tin, hình ảnh mô phỏng

Thêm hình ảnh thực tế các hoạt động thanh niên hoặc các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp ngày nay.

Để HS thấy được lí tưởng sống của thanh niên hiện nay bằng những việc làm thực tế của cuộc sống.

….., ngày....... tháng....... năm.........

GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 theo tiêu chí

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ - MÔN GDCD LỚP 9
Theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh......

Tiêu chí

Nội dung nhận xét, đánh giá từng sách giáo khoa GDCD 9

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên)

- Cánh diều

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên

- Kết nối tri thức với cuộc sống - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên

- Chân trời sáng tạo

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

a) Ngôn ngữ diễn đạt phải trong sáng, rõ ràng, cách thức thể hiện nội dung sách giáo khoa gần gũi với đời sống văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý,… của địa phương. Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, cách thể hiện bài học/chủ đề có tính linh hoạt, dễ điều chỉnh để phù hợp với năng lực của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

Ngôn ngữ diễn đạt trong sáng, rõ ràng

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, phù hợp với năng lực của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

Ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng, gần gũi với đời sống văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý,… của địa phương.

Ngôn ngữ diễn đạt trong sáng, rõ ràng, cách thức thể hiện nội dung sách giáo khoa gần gũi với đời sống văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý,… của địa phương.

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa dễ điều chỉnh cho phù hợp với năng lực của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

b) Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, cách thể hiện bài học/chủ đề thuận lợi cho giáo viên, tổ/nhóm chuyên môn bổ sung những nội dung, hoạt động giáo dục sát với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương; thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, cách thể hiện bài học/chủ đề thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nội dung sách giáo khoa

thuận lợi cho giáo viên

bổ sung những nội dung, hoạt động giáo dục sát với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương

Tuy nhiên thiết kế hình ảnh với thông tin khai thác hình ảnh các bài chưa thống nhất

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, cách thể hiện bài học

thuận lợi cho giáo viên, bổ sung những nội dung, hoạt động giáo dục theo đúng thực tế của đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương; thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

c) Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, khi triển khai bảo đảm được việc khai thác, sử dụng tốt, hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, khi triển khai bảo đảm được việc khai thác, sử dụng khá tốt, hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa, khi triển khai sử dụng khá hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

Nội dung, cấu trúc sách giáo khoa bảo đảm được việc khai thác, sử dụng hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

d) Sách giáo khoa có chất lượng tốt (giấy in, khổ sách, co chữ, font chữ,…) với giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế tại địa phương.

Sách giáo khoa có chất lượng khá tốt, cỡ chữ, font chữ phù hợp

Sách giáo khoa có chất lượng khá tốt

Sách giáo khoa có chất lượng tốt

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

a) Sách giáo khoa có cấu trúc rõ ràng; kênh chữ và kênh hình được trình bày rõ, có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh và đặc điểm vùng miền. Nội dung bài học/chủ đề trong sách giáo khoa thể hiện được sự tiếp nối, liên thông với các khối lớp về kiến thức, kỹ năng trong chương trình môn học; tích hợp với các môn học, hoạt động giáo dục, với thực tiễn cuộc sống.

Sách giáo khoa có cấu trúc rõ ràng; kênh chữ và kênh hình được trình bày rõ

Nội dung bài học/chủ đề trong sách giáo khoa thể hiện được sự tiếp nối, liên thông với các khối lớp về kiến thức, kỹ năng trong chương trình môn học;

Sách giáo khoa có cấu trúc rõ ràng; kênh chữ được trình bày rõ

Tuy nhiên Bài 1. Sống có lí tưởng: 4 ảnh sách học sinh lớp 9 rất nhỏ không nhìn rõ để khai thác nội dung.

Sách giáo khoa có cấu trúc rõ ràng; kênh chữ và kênh hình được trình bày rõ, phù hợp, thống nhất cấu trúc, màu sắc hài hòa, có tính thẩm mỹ cao

b) Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề có tác dụng thúc đẩy học sinh học tập tích cực, sáng tạo, phát triển được năng lực cá nhân.

Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề có tác dụng thúc đẩy học sinh phát triển được năng lực cá nhân.

Tuy nhiên Bài 4. Bảo vệ hòa bình: cần đưa thêm 1 số thông tin về việc nhận giải Nobel Hòa bình của VN, thành phố vì hòa bình ở VN

Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề có tác dụng thúc đẩy học sinh phát triển được năng lực cá nhân.

Tuy nhiên Bài 1. Sống có lí tưởng: 4 ảnh sách học sinh lớp 9 rất nhỏ không nhìn rõ để khai thác nội dung.

Nội dung có tác dụng thúc đẩy học sinh học tập tích cực, sáng tạo, phát triển được năng lực cá nhân.

c) Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề tạo thuận lợi cho giáo viên trong biên soạn kế hoạch, lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực, lựa chọn hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh; thuận tiện cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề tạo thuận lợi cho giáo viên

lựa chọn hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh; thuận tiện cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nội dung, cách thể hiện bài học/chủ đề tạo tương đối thuận lợi cho giáo viên trong biên soạn kế hoạch, lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực

Nội dung, cách thể hiện bài học thuận lợi cho giáo viên biên soạn kế hoạch, lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực, lựa chọn hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp

...., ngày ... tháng 3 năm 2024

Người nhận xét

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 497
  • Lượt xem: 14.110
  • Dung lượng: 148 KB
Sắp xếp theo