Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân (3 bộ sách) Góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Giáo dục công dân năm 2024 - 2025 mang tới những lời nhận xét, góp ý của môn GDCD 9 cho 3 bộ sách Cánh diều và Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với những nội dung nhận xét chi tiết, cụ thể từng bài học, từng trang, góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện môn Giáo dục công dân 9 năm 2024 - 2025. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm góp ý môn Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí, Công nghệ 9 để có thêm kinh nghiệm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Cánh diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU 

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Sống có lí tưởng

Trang 9,10 phần luyện tập của bài tập 3

Hình ảnh mô phỏng

Thêm hình ảnh thực tế các hoạt động thanh niên hoặc các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp ngày nay.

Để HS thấy được lí tưởng sống của thanh niên hiện nay bằng những việc làm thực tế của cuộc sống.

Bài 4 “Khách quan và công bằng”

Trang 24

Chưa có thông tin hoặc ngữ liệu cụ thể.

Bổ sung thêm thông tin hoặc ngữ liệu “Rèn luyện tính khách quan và công bằng.”

Từ thông tin hoặc ngữ liệu HS dễ dàng rút ra rèn luyện tính khách quan và công bằng như thế nào?

….., ngày 03 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Sống có lí tưởng

Cả bài

Chì có kênh chữ

Bổ sung hình ảnh và hòa bình hoặc các hoạt động bảo vệ hòa bình.

Cả bài không có hình ảnh về hòa bình và các hoạt động bảo vệ hòa bình.

….., ngày 03 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Sống có lí tưởng

Cả bài

Hình ảnh mô phỏng

Thêm hình ảnh thực tế các hoạt động thanh niên hoặc các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp ngày nay.

Để HS thấy được lí tưởng sống của thanh niên hiện nay bằng những việc làm thực tế của cuộc sống.

Bài 7 Tiêu dùng thông minh

Cả bài

Thông tin, hình ảnh mô phỏng

Thêm hình ảnh thực tế các hoạt động thanh niên hoặc các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp ngày nay.

Để HS thấy được lí tưởng sống của thanh niên hiện nay bằng những việc làm thực tế của cuộc sống.

….., ngày 03 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 54
  • Lượt xem: 1.522
  • Dung lượng: 109,5 KB
Sắp xếp theo