Phân phối chương trình môn Toán năm 2020 - 2021 cấp THCS Tinh giản chương trình Toán lớp 6,7,8,9 theo Công văn 3280

Ngày 27/8/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Theo đó, một số tiết sẽ được chuyển thành bài tự đọc, tự tìm hiểu, không dạy.... nhưng vẫn đảm bảo logic mạch kiến thức.

Sau khi có tinh giản chương trình của Bộ GD&ĐT, thầy cô giáo bộ môn phải làm phân phối chương trình, nộp lên Ban giám hiệu. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo phân phối chương trình môn Toán năm học 2020 - 2021 cho lớp 6, 7, 8, 9 để lên kế hoạch cụ thể, phù hợp với trường của mình.

Phân phối chương trình môn Toán năm 2020 - 2021 cấp THCS theo Công văn 3280

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN THCS NĂM 2020 - 2021
(Kèm theo Quyết định số ……../……..ngày…./…../……của Hiệu trưởng Trường…….)
A. LỚP 6
I. Học I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết
PHẦN SỐ HỌC: 58 tiết
Tuần
Tiết
Tên chủ đề
(Do tổ/nhóm
chuyên môn
đặt nếu
tích hợp)
Bài
(Theo Sách giáo khoa)
Nội dung điều
chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Chương I: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên
1
1
§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
2
§3. Ghi số tự nhiên
Mục 1. Số
chữ số
Tự học hướng dẫn
§2. Tập hợp các số tự nhiên
§3. Ghi số tự nhiên
Cả 2 bài
Ghép cấu trúc thành
01 bài:“Tập hợp số t
nhiên”
1.
Tập hợp N N
*
2.
Thứ tự trong tập hợp số
tự nhiên
3.
Ghi số tự nhiên
a)
Số chữ số
b)
Hệ thập phân
Hệ La
3
Luyện tập
2
4
§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
5
Luyện tập
6
§5. Phép cộng phép nhân
3
7
Luyện tập
8
§6. Phép trừ phép chia
9
Luyện tập
4
10
Luyện tập (tt)
11
Lũy thừa
với số tự
nhiên. Nhân
chia hai
lũy thừa
cùng số
§7. Lũy thừa với s tự nhiên. Nhân hai lũy
thừa cùng số
Luyện tập
§8. Chia hai lũy thừa cùng số
Cả 3 bài
Ghép cấu trúc thành
01 bài: “Lũy thừa với số
tự nhiên. Nhân
chia hai lũy thừa cùng
số”.
1.
Lũy thừa với số tự
nhiên
2.
Nhân hai lũy thừa cùng
số
3.
Chia hai lũy thừa cùng
số.
12
5
13
§9. Thứ tự thực hiện các phép tính
14
Luyện tập Kiểm tra15’
15
Luyện tập (tt)
6
16
Kiểm tra 45 phút
17
§10. Tính chất chia hết của một tổng
18
Luyện tập
7
19
Các dấu
hiệu chia hết
Nội dung 1 - §11. Dấu hiệu chia hết cho 2,
cho 5
20
Nội dung 2 - §12. Dấu hiệu chia hết cho 3,
cho 9
Bài tập 110
Khuyến khích học sinh tự
làm
21
Nội dung 3 - Luyện tập
8
22
§13. Ước bội
23
§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Bài tập 123
Khuyến khích học sinh tự
làm
24
Luyện tập
9
25
§15. Phân tích một s ra thừa số nguyên tố
26
Luyện tập
27
§16. Ước chung bội chung
10
28
Luyện tập
29
§17. Ước chung lớn nhất
30
§17. Ước chung lớn nhất (tt)
11
31
Luyện tập
32
§18. Bội chung nhỏ nhất
33
§18. Bội chung nhỏ nhất (tt)
12
34
Luyện tập
35
Ôn tập chương I
Bài tập 168, 169
Tự học hướng dẫn
36
Ôn tập chương I (tt)
37
Kiểm tra chương I
13
38
§1. Làm quen với s nguyên âm
39
§2. Tập hợp các số nguyên
14
40
§3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
41
Luyện tập
42
§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
15
43
§5. Cộng hai số nguyên khác dấu
Mục 2. Quy
tắc cộng hai số
nguyên khác
dấu không đối
nhau (dòng 13
Trình bày Quy tắc cộng
hai số nguyên khác dấu
không đối nhau như sau:
Muốn cộng hai số nguyên
khác dấu không đối nhau ta
thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Tìm g trị tuyệt
đối của mỗi số.
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 13.944
  • Lượt xem: 57.552
  • Dung lượng: 321,5 KB
Tài liệu tham khảo khác
0 Bình luận
Sắp xếp theo