Mẫu giấy khen học sinh Phôi giấy khen học sinh

Giới thiệu Tải về
 • 5 Đánh giá

Mẫu giấy khen học sinh được nhà trường lập ra để khen thưởng cho những học sinh có thành tích tốt trong học tập vào cuối học kì, cuối năm học 2020 - 2021.

Mẫu giấy khen trình bày cụ thể tên học sinh được khen thưởng, lớp học, thành tích đạt được trong học tập. Đây chính là món quà động viên tinh thần, để các em cố gắng hơn nữa trong những năm học 2021 - 2022. Bên cạnh đó, nhà trường có thể tham khảo thêm mẫu quyết định khen thưởng học sinh.

Nội dung mẫu Giấy khen học sinh

 • Quốc hiệu Tiêu Ngữ.
 • Dòng chữ “Giấy Khen” được viết to rõ ràng chính giữa.
 • Đại diện hiệu trưởng nhà trường.
 • Khen tặng học sinh: Ghi rõ ràng họ tên, lớp của em học sinh được khen thưởng.
 • Nội dung khen thưởng: Ghi rõ thành tích học sinh đạt được.
 • Năm học khen thưởng.
 • Thời gian lập giấy khen, con dấu của nhà trường và chữ ký của Hiệu trưởng.

Mẫu giấy khen học sinh giỏi, tiên tiến

Download Mẫu giấy khen học sinh
Download Mẫu giấy khen học sinh
Mẫu giấy khen học sinh đẹp
Mẫu giấy khen học sinh đẹp
Tải Mẫu giấy khen về máy tính
Tải Mẫu giấy khen về máy tính

Hướng dẫn viết giấy khen học sinh

 • Quốc hiệu Tiêu Ngữ: Viết đúng và đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 • Giấy Khen: Phải được viết in hoa và đặt ở chính giữa
 • Hiệu trưởng trường: Ghi rõ tên trường
 • Khen tặng học sinh: Ghi rõ ràng họ tên, lớp của em học sinh được khen thưởng
 • Nội dung khen thưởng: Ghi rõ thành tích học sinh đạt được
 • Năm học khen thưởng: Ghi rõ năm học
 • Thời gian lập giấy khen, con dấu của nhà trường và chữ ký của Hiệu trưởng.
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 4.734
 • Lượt xem: 19.109
 • Dung lượng: 937,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: