Mẫu đơn xin đi học Mầm non (7 mẫu) Đơn xin nhập học Mầm non năm 2024 - 2025

Đơn xin nhập học Mầm non năm 2024 - 2025 gồm 7 mẫu, kèm theo cách viết đơn xin nhập học mầm non rất chi tiết, giúp các bậc phụ huynh tham khảo, dễ dàng viết đơn vào học mầm non năm 2024 - 2025 cho con mình.

Mẫu đơn xin học Mầm non phải viết tay, trình bày sạch đẹp. Nội dung trong mẫu đơn xin học Mầm non cần phải rất chú ý trong cách viết, lời văn phải thật khiêm tốn và chân thành. Vậy mời các bậc phụ huynh cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đơn xin nhập học Mầm non - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC
NĂM HỌC: 20....- 20...

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON………………..

Họ và tên :………………………………………………………………………

Sinh năm:…………………………………………………………….…………

Nghề nghiệp: ………………………………………………..…………………

Chỗ ở hiện nay (tổ, thôn, xã, tỉnh):……………………………………………

Hộ khẩu thường trú (tổ, thôn, xã, tỉnh): …………………………………...

Điện thoại: ………………………………………………..…………. . . …….

Con tôi tên là: ……………………………………………...……..................

Sinh ngày …………………/………………/…………...…………...............

Nơi sinh ……………………………………………...…………....................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu cho con tôi ghi tên vào học tại trường Mầm Non .................

Tôi xin chấp hành nội quy, quy định của nhà trường.

 

…..ngày…… tháng……năm 20…

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin nhập học;
- Bản sao khai sinh (có công chứng);
- Sổ hộ khẩu phôtô.
- Bản cam kết.

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học Mầm non - Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------- o0o ----------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi:...........................................................................

Tên tôi là: ......................................Năm sinh:...........................

Nơi ở hiện nay:......................................................................

Điện thoại Email:.....................................................................

Nghề nghiệp:............................................................................

Nơi làm việc hiện nay:.............................................................

Tên vợ (chồng):........................................................................

Tên tôi là:...................................... Năm sinh:...........................

Nơi ở hiện nay:.........................................................................

Điện thoại ....................Email:.................................................

Nghề nghiệp:...........................................................................

Nơi làm việc hiện nay:...........................................................

Chúng tôi có con nhỏ tên là…………………..…………..., sinh ngày…. tháng …. năm ……. Hiện nay cháu đã đến tuổi đi học ở trường mầm non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

..........., ngày….. tháng….. năm ............

Người làm đơn

Đơn xin học Mầm non - Mẫu 3

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o------

Số: ......./ MNPĐ....., ngày ……..tháng…….năm 20.........

ĐƠN XIN HỌC
Năm học 20...... – 20.....

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non ..............

1 - Họ và tên bé:......................................................................

- Ngày sinh:..............................................................................

- Hộ khẩu thường trú:..............................................................

- Hiện đang cư trú tại:..............................................................

2 - Họ tên bố: ..........................Điện thoại:...............................

- Nghề nghiệp:......................................... Nơi công tác:.........

3 - Họ tên mẹ:......................................... Điện thoại:..............

- Nghề nghiệp:................ Nơi công tác:...................................

4. Tình trạng sức khỏe của bé:................................................

5. Tên người đứng xin (nếu có):...............................................

Tôi xin cam đoan về những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật và chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của Ngành và nhà trường./.

Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

…..ngày…… tháng……năm 20….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học Mầm non - Mẫu 4

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o------

Số: ......./ MNPĐ....., ngày ……..tháng…….năm 20.........

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi: ………………………..................................................……

Tên tôi là……………………………..................................................

Địa chỉ thường trú:…………………..................................................

Chỗ ở hiện nay:…………….................................................…………

Có con là:………………………………...............................................

Sinh ngày………..……tháng……..năm……

Nay tôi làm đơn này xin cho con được vào học tại trường…………….. Nếu được nhận vào trường, gia đình tôi xin hứa:

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường.

- Đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm của cha, mẹ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục, tạo điều kiện cho con phát triển tốt. Phối hợp cùng cô giáo trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục nhằm giúp con khỏe mạnh, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, học tập có nề nếp.

- Gửi và đón con đúng thời gian quy định.

- Thường xuyên trao đổi với cô giáo chủ nhiệm lớp về tình hình sức khỏe và diễn biến tâm lý của cháu hàng ngày.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp phụ huynh, các phong trào do nhà trường phát động. Thực hiện đóng góp các khoản thu theo quy định và thu khác kịp thời đúng thời gian quy định của nhà trường.

Vậy kính mong trường Mầm non…… xét duyệt cho con tôi được đi học tại nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…..ngày…… tháng……năm 20….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nhập học Mầm non - Mẫu 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: BGH Trường Mầm non ...........................................................

- Tôi tên: ………………………………………………………………………

- Hiện đang công tác tại:………………………………………………………

- Cư ngụ tại:……………………………………………………………………

- Là phụ huynh của cháu:………………………………………………………

- Sinh ngày:……………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin BGH Trường Mầm non............. cho tôi gởi con tôi học ở trường, để tôi được an tâm công việc.

Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt nội quy nhà trường đề ra.

Rất mong sự chấp thuận của BGH trường, tôi thành thật biết ơn.

Kính đơn

…..ngày…… tháng……năm 20….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học mầm non trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày …tháng …năm …

ĐƠN XIN HỌC TRÁI TUYẾN MẦM NON

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non ………

Tôi tên là: …………………………………………………………….....

Sinh ngày: ………………………………

Số CMND/CCCD:……………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………….

Nơi công tác (nếu có): Công ty…………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

Tôi có con nhỏ là cháu ……………….. Sinh ngày:………………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………..

Vì lý do ……………………………………………………………………………

Kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Một số điều kiện thông thường khi nộp đơn xin học trái tuyến mầm non:

 • Cơ sở giáo dục vẫn thiếu chỉ tiêu so với kế hoạch sau khi tuyển sinh đúng tuyến
 • Gia đình có trẻ nhập học trái tuyến cần đăng ký hộ khẩu tạm trú tại địa phương của trường học.
 • Có lý do, nguyện vọng chính đáng, cần thiết (khoảng cách vị trí địa lý, sự thuận tiện đi lại, sinh hoạt, nhu cầu về chất lượng giáo dục...)

Mẫu đơn xin nhập học mầm non chi tiết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 20...

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

NĂM HỌC: 20....- 20...

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON ABC

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Sinh năm: 17/09/1975

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

Chỗ ở hiện nay: ( tổ, thôn, xã, tỉnh ): Tổ 9, Phường T, Quận P, Tỉnh Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: ( tổ, thôn, xã , tỉnh ): Tổ 9, Phường T, Quận P, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0983xxxxxx

Con tôi tên là: Nguyễn Thị V

Sinh ngày: 12/10/2019

Nơi sinh: Phường T, Quận P, thành phố Hà Nội

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu cho con tôi ghi tên vào học tại trường Mầm Non ABC

Tôi xin chấp hành nội quy, quy định của nhà trường.

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin đi học mẫu giáo

 • Thông tin người viết đơn: Ghi rõ ràng họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, số điện thoại liên lạc chính của phụ huynh.
 • Thông tin của bé xin nhập học: Cần ghi rõ về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh. Ghi rõ diện chính sách hay hộ gia đình nếu có.
 • Tình trạng sức khỏe, tên người đứng xin cũng cần được ghi đầy đủ.
 • Cam kết: Phụ huynh của các bé ghi đầy đủ thông tin cam kết thực hiện đúng nội quy theo quy định của nhà trường.
 • Ký xác nhận: Bố mẹ của các bé, người nhận hồ sơ ký xác nhận.
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 7.910
 • Lượt xem: 56.794
 • Dung lượng: 155 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Đơn xin học
Sắp xếp theo