Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế Mẫu khôi phục mã số thuế

Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký thuế.

Khôi phục mã số thuế là việc chuyển trạng thái mã số thuế từ trạng thái “ngừng hoạt động” trở về trạng thái “Người nộp thuế đang hoạt động”. Việc khôi phục mã số thuế thường được gọi là “mở mã số thuế“. Chính vì vậy văn bản khôi phục mã số thuế được lập ra nhằm khôi phục lại mã số thuế đã bị hủy bỏ. Nội dung văn bản cần nêu rõ thông tin người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ kinh doanh, lý do khôi phục mã số thuế cũng như hồ sơ đính kèm gồm những gì? Vậy sau đây là Mẫu khôi phục mã số thuế mới nhất hiện nay, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Văn bản khôi phục mã số thuế theo Thông tư 105

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

…., ngày tháng năm ….

THÔNG BÁO
Đề nghị khôi phục mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………

2. Mã số thuế: ……………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): …………………………………..

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): …………………………………………………

5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………

…………………………………………………………

6. Hồ sơ đính kèm:

…………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Nơi nhận:
- CQT quản lý;
- Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Văn bản khôi phục mã số thuế theo Thông tư 95

Mẫu số: 25/ĐK - TCT
(Ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ......................

....., ngày ...... tháng ........ năm .......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi:.................................................................................................

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):.........................................

Mã số thuế:..............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế):...........................................

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):....................................................................

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế:.......................................................

................................................................................................................

Hồ sơ đính kèm:

................................................................................................................

...............................................................................................................

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Các trường hợp được xin mở lại mã số thuế bị đóng

Theo khoản 1, điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế, các trường hợp được xin khôi phục mã số thuế như sau:

 • Tổ chức bị cơ quan thuế có thẩm quyền thu hồi Giấy phép, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan thuế có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép.
 • Tổ chức/cá nhân đang ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi
 • Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép.
 • Tổ chức/cá nhân đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Do lỗi của cơ quan thuế, NNT không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp

1. Đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép và trường hợp người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị khôi phục MST

 • Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC);
 • Bản photo văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép (đối với trường hợp NNT đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép);

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế lập:

 • Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế;
 • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

MST của NNT sẽ được khôi phục trên hệ thống ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo khôi phục mã số thuế.

Ngoài ra, để kiểm tra được mã số thuế thu nhập cá nhân của mình thông qua chứng minh thư hoặc hộ chiếu rồi. Các bạn cùng tham khảo thêm Hướng dẫn Tra mã số thuế cá nhân,tra MST trực tuyến nhanh nhất được Download.vn giới thiệu chi tiết, nhanh chóng tra cứu được mã số thuế thu nhập cá nhân của mình hay của doanh nghiệp, chỉ với 3 bước rất đơn giản và nhanh chóng bạn có thể kiểm tra được mã số thuế cá nhân của mình khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 33.296
 • Lượt xem: 60.725
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 21 KB
Sắp xếp theo