Kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng 2020 (2 mẫu) Mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng trường Tiểu học

Kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng được giáo viên Tổng phụ trách Đội lập ra lên kế hoạch tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm của từng tháng trong năm học mới 2020 - 2021.

Ngoài ra quý thầy cô giáo kham khảo thêm Kịch bản sinh hoạt Sao nhi đồng. Sau đây là nội dung chi tiết 2 mẫu kế hoạch sinh hoạt sao nhi đồng, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng - Mẫu 1

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG ………….

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
----------

Số: …- KH/LĐTHNĐV

….., ngày tháng năm 20....

KẾ HOẠCH SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG
NĂM HỌC 20....-20....

Thực hiện Chương trình……Ctr/LĐTHNĐV ngày….tháng 9 năm 20.... của đội Liên, chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20.... - 20....;

Thực hiện Kế hoạch số …-KH/LĐTHNĐV ngày …/9/20.... của Liên đội, kế hoạch hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20.... -20....;

Căn cứ vào tình hình, đặc điểm học sinh của trường. Liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ điểm của từng tháng như sau,

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tổng số lớp nhi đồng: …………………………………

- Tổng số nhi đồng: ……………………………………

- Sao nhi đồng: …………………………………………

- Sao tự quản: …………………………………………..

- Phụ trách Sao: …………………………….…………

- Chi đội phụ trách:………………………….……………

II. CHỦ ĐIỂM SINH HOẠT

- Tháng 9: Người học sinh tốt là nhi đồng chăm ngoan

- Tháng 10: Chăm ngoan, học giỏi

- Tháng 11: Kính yêu thầy cô

- Tháng 12: Yêu anh bộ đội cụ Hồ

- Tháng 1+2: Mừng Đảng, mừng xuân

- Tháng 3: Yêu quý bà, mẹ và cô giáo

- Tháng 4: Hoà bình và hữu nghị

- Tháng 5: Em là cháu ngoan Bác Hồ - Yêu Sao yêu Đội.

III. CÁC BƯỚC SINH HOẠT

Gồm: 4 bước

Bước 1: Tập hợp

- Tập hợp Sao, điểm danh, kiểm tra vệ sinh

- Hát bài nhanh bước nhanh nhi đồng

Bước 2: Kiểm tra thi đua trong tuần

- Từng Nhi đồng báo cáo

- Phụ trách Sao tổng hợp kết quả hoạt động của Sao, biểu dương nhi đồng có tiến bộ, có thành tích và nhắc nhở nhi đồng chưa tiến bộ.

Bước 3: Sinh hoạt chủ điểm

- Phụ trách Sao giới thiệu và hướng dẫn Nhi đồng về chủ điểm

- Hướng dẫn hát múa kể chuyện và trò chơi…

Bước 4: Kết thúc

- Nhận xét buổi sinh hoạt, dặn dò chuẩn bị nội dung sinh hoạt tuần sau.

- Đọc lời hứa nhi đồng: PTS hoặc trưởng Sao đọc từng câu, tất cả nhi đồng cùng đồng thanh đọc lại.

Kết thúc có thể hát bài nhanh bước nhanh nhi đồng hoặc bài hát yêu thích của Sao

IV. NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhi đồng lớp 1

- Biết hai tên gọi khác của Bác Hồ; kể được 1 câu chuyện, thuộc được 1 bài thơ, 1 bài hát về Bác Hồ.

- Biết tự mặc quần áo, rèn luyện ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp và nơi công cộng; vứt rác đúng nơi quy định.

- Nhớ tên sao và biết được ý nghĩa của tên sao; thực hiện tốt các yêu cầu của anh chị phụ trách Sao.

- Biết xếp hàng một, hàng đôi, động tác nghỉ, nghiêm; thuộc ít nhất 2 trò chơi trong sinh hoạt Sao, 2 bài hát và 2 mẩu chuyện của nhi đồng.

2. Nhi đồng lớp 2

- Biết quê nội, quê ngoại của Bác Hồ; kể được 2 câu chuyện, thuộc được 2 bài thơ, 2 bài hát về Bác Hồ.

- Nhớ số điện thoại tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em; biết được ít nhất 10 biển báo giao thông, biết tên một số đường phố, ngõ, xóm gần nhà mình.

- Biết đi bộ ít nhất 1km, biết chơi ít nhất 3 trò chơi vận động; biết cách phòng tránh một số tai nạn và phòng bệnh thông thường như: Điện giật, bỏng, chảy máu cam, cảm cúm…

- Biết đọc sách báo của nhi đồng; thực hiện đúng các động tác cá nhân tại chỗ và di động; thuộc ít nhất 3 trò chơi trong sinh hoạt Sao, 3 bài hát và 3 mẩu chuyện của nhi đồng.

3. Nhi đồng lớp 3

- Biết được những nơi Bác Hồ đã sống tuổi niên thiếu, năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và trở về Việt Nam; kể được 3 mẩu chuyện ngắn, thuộc được 3 bài thơ, 3 bài hát về Bác Hồ.

- Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em; biết các biển báo giao thông dành cho người đi bộ.

- Biết hướng dẫn các em nhỏ giữ gìn vệ sinh; trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh.

- Thuộc bài hát Đội ca và lời hứa của đội viên; biết địa điểm nơi thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; biết tiểu sử tóm tắt về anh Kim Đồng; biết ý nghĩa của khăn quàng đỏ, huy hiệu Đội, khẩu hiệu Đội. Thực hiện đúng động tác chào kiểu đội viên, tháo thắt khăn quàng đỏ.

V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT

Tháng Lớp Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú

Tháng 9/20....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Làm lễ đặt tên Sao, bầu trưởng Sao.

- Làm quen với Phụ trách sao

- Tập hát bài hát truyền thống nhi đồng

- Học tập nội quy sinh hoạt Sao nhi đồng

- Học tập 5 điều Bác Hồ dạy

- Làm quen với các tín hiệu giao thông và những quy định khi tham gia giao thông

- Hướng dẫn biết về BGH. Biết cơ sở vật chất của nhà trường: phòng học, phòng hội đồng, phòng Đội, vườn trường, nhà vệ sinh…

- Biết được ý nghĩa Sao nhi đồng là để giúp các em sinh hoạt dưới những hình thức tập thể,hiểu biết thêm một số những kiến thức về Đội, bước đầu giáo dục các em yêu Sao, yêu Đội trở thành con ngoan trò giỏi.

- Sinh hoạt theo chủ điểm của tháng.

- Tuần 1+2+3: sinh hoạt từng Sao. Tuần 4 sinh hoạt lớp nhi đồng

 

 

 

 

 

- GVCN

- TPT

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Kiện toàn Sao nhi đồng

- Làm quen phụ trách Sao

- Làm quen với tập hợp đội hình

- Ôn lại bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”

- Hướng dẫn một số biển báo giao thông đường bộ

- Tìm hiểu về truyền thống nhà trường.

- Tập múa hát tập thể

- Sinh hoạt theo chủ điểm của tháng.

- Tuần 1+2+3: sinh hoạt từng Sao. Tuần 4 sinh hoạt lớp nhi đồng

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

(Sao tự quản)

- Kiện toàn Sao nhi đồng

- Làm quen phụ trách Sao

- Ôn lại bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”

- Tìm hiểu về truyền thống nhà trường.

- Tìm hiểu biển báo an toàn giao thông.

- Tập múa hát tập thể

- Sinh hoạt theo chủ điểm của tháng.

- Tuần 1+2+3: sinh hoạt từng Sao. Tuần 4 sinh hoạt lớp nhi đồng.

 

- GVCN

- TPT

 

 

 

Tháng 10/20....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Tiếp tục củng cố nề nếp

- Sinh hoạt Sao theo chủ đề của Chương trình dự bị đội viên nội dung của lớp 1

- Tập một số bài hát truyền thống của sao

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm của tháng

- Tuần 1+2+3: sinh hoạt từng Sao. Tuần 4 sinh hoạt lớp nhi đồng.

 

 

 

- GVCN

- TPT

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Sinh hoạt Sao theo chủ đề của Chương trình dự bị đội viên nội dung của lớp 2

- Nêu gương người tốt việc tốt

- Tập một số bài hát truyền thống của sao

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm của tháng

- Tuần 1+2+3: sinh hoạt từng Sao. Tuần 4 sinh hoạt lớp nhi đồng.

- Tìm hiểu văn hóa truyền thống địa phương

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

(Sao tự quản)

- Cho các em tham khảo một số câu hỏi về ngày PNVN

- Hướng dẫn các em trang trí góc học tập

- Biết địa điểm nơi thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Sinh hoạt Sao theo chủ đề của Chương trình dự bị đội viên nội dung của lớp 3

- Học bài hát Quốc ca, Đội ca

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm của tháng

- Tuần 1+2+3: sinh hoạt từng Sao. Tuần 4 sinh hoạt lớp nhi đồng.

 

- GVCN

- TPT

 

 

 

Tháng 11/20....

 

Lớp 1

- Học hát: “Năm cách sao vui”

- Sinh hoạt Sao theo chủ đề của Chương trình dự bị đội viên nội dung của lớp 1

- Biết ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

- Tuần 1+2+3: sinh hoạt từng Sao. Tuần 4 sinh hoạt lớp nhi đồng.

- Tìm hiểu văn hóa truyền thống địa phương

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Sinh hoạt Sao theo chủ đề của Chương trình dự bị đội viên nội dung của lớp 2

- Tìm hiểu văn hóa truyền thống địa phương

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

(Sao tự quản)

- Sinh hoạt Sao theo chủ đề của Chương trình dự bị đội viên nội dung của lớp 3

- Tìm hiểu văn hóa truyền thống địa phương

- Tiếp tục ôn bài hát Quốc ca, đội ca

- Học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

- GVCN

- TPT

 

 

 

 

 

Tháng 12/20....

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Giáo dục lòng biết ơn chú bộ đội

- Sinh hoạt Sao theo chủ đề của Chương trình dự bị đội viên nội dung của lớp 1

- Học nghi thức: Nghỉ - nghiêm, quay trái – quay phải – quay sau.

- Kể chuyện Kim Đồng

- Học bài hát “Cháu yêu chú bộ đội”

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Giáo dục lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ

- Kể chuyện cho các em nghe về một anh hùng lao động

- Tìm hiểu tiểu sử tóm tắt về anh Kim Đồng

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

Lớp 3

(Sao tự quản)

- Hướng dẫn các em tìm hiểu chủ đề của đợt thi đua

- Kể chuyện anh bộ đội cụ Hồ

- Tìm hiểu tiểu sử tóm tắt về anh - Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- TPT

 

 

 

 

Tháng

01 +02

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Tìm hiểu về ngày tết quê em

- Thi nói câu chúc ngày xuân

- Tập nghi thức:

- Ôn lại các bài hát đã dạy cho các em

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

thế giới liên hoan”

- Hướng dẫn nghi thức đội cho các em

- Biết phòng tránh một số tai nạn và phòng bệnh thông thường như: Điện giật, bỏng, chảy máu cam, cảm cúm…

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

(Sao tự quản)

- Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em

- Dạy cho các em bài hát “Khăn quàng thắm mãi vai em”

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- TPT

 

 

 

 

Tháng 3/20....

 

 

 

 

Lớp 1

- Hiểu ý nghĩa ngày 8/3

- Biểu được ngày 26/3

- Học bài hát “Bông hồng tặng cô”

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

Lớp 2

- Hiểu công ơn của ông bà cha mẹ

- Biểu được ngày 26/3

- Hiểu ý nghĩa ngày 8/3

- Tiếp tục thực hiện các nội dung trong chương trình dự bị đội viên

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

Lớp 3

(Sao tự quản)

- Biểu được ngày 26/3

- Hiểu ý nghĩa ngày 8/3

- Tìm hiểu Điều lệ Đội

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- TPT

 

 

 

 

Tháng 4/20....

 

 

Lớp 1

- Tiếp tục hướng dẫn các em học tập và rèn luyện.

- Tìm hiểu về Bác Hồ

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Ôn lại các nghi thức đội đã được học.

- Tìm hiểu về Bác Hồ

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

(Sao tự quản)

- Tìm hiểu về Bác Hồ

- Tìm hiểu lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

 

 

 

Tháng 5/20....

 

 

 

 

Lớp 1

- Biết về thân thế Bác Hồ, công ơn của Bác Hồ. Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. Kết thúc năm học, chào mừng ngày 19/5

- Khen thưởng sao cháu ngoan Bác Hồ.

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

- Tổng kết khen thưởng mọi phong trào của Nhi đồng

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

- Biết các ngày kỷ niệm trong tháng 5: 1/5; 15/5; 19/5 thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm đó.

- Khen thưởng Sao CNBH.

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

- Tổng kết khen thưởng mọi phong trào của Nhi đồng

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

Lớp 3

(Sao tự quản)

- Hiểu sơ lược lịch sử ngày 15/5 và Đội TNTP

- Giáo dục lòng kính yêu Bác Hồ

- Khen thưởng sao cháu ngoan BH

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

- Tổng kết khen thưởng mọi phong trào của Nhi đồng.

 

- GVCN

- TPT

 

 

 

 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổng phụ trách Đội tập huấn bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng. Hướng dẫn Phụ trách Sao nhi đồng và nhi đồng tổ chức sinh hoạt. Xây dựng kịch bản nội dung sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ các buổi sinh hoạt của các Sao.

Giáo viên phụ trách lớp nhi đồng tham gia sinh hoạt cùng Sao nhi đồng. Hổ trợ tổ chức tiết sinh hoạt Sao. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm: Phải nhớ các bước sinh hoạt Sao nhi đồng và nhớ chủ điểm sinh hoạt của từng tháng và nhớ tên Sao nhi đồng trong lớp mình.

Các Sao lớp 1, 2 thực hiện sinh hoạt mõi tuần một lần dưới sự hướng dẫn của Phụ trách Sao, Tổng phụ trách và phụ trách lớp nhi đồng.

Riêng Sao nhi đồng tự quản lớp 3 do trưởng sao và phụ trách lớp tự tổ chức sinh hoạt theo sự hướng dẫn của Tổng phụ trách Đội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt Sao nhi đồng năm học 20.... – 20.... của liên đội. Đề nghị các anh/chị phụ trách lớp nhi đồng tham gia đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- CBGV;

- Lưu

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

TM. LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

Kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng - Mẫu 2

HĐĐ THÀNH PHỐ ………
LIÊN ĐỘI TH ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

Số: …/KH-LĐCĐ ...., ngày .. tháng năm 20....

KẾ HOẠCH SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG
NĂM HỌC 20....-20....

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường;

- Căn cứ vào chương trình thực hiện công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20.... - 20.... của Hội đồng Đội thành phố ..............;

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20.... -20.... của Liên đội;

- Căn cứ vào tình hình, đặc điểm học sinh của trường.

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Nhi đồng:

Nhi đồng: ….. em

Tổng số sao: … sao

Tổng số lớp nhi đồng:…lớp

2. Thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt;

- Được sự quan tâm về cơ sở vật chất của các cấp, cũng như sự quan tâm về mọi mặt của chính quyền địa phương;

- Phụ huynh học sinh đã tạo điều kiện tới việc học của con em mình như; trang bị đầy đủ phương tiện học tập cho các em;

b) Khó khăn:

Bên cạnh đó một số gia đình còn khó khăn về vật chất phải đi làm ăn xa và theo mùa vụ nên chưa thực sự quan tâm sát sao tới con em mình, nên việc học tập và rèn luyện của các em còn nhiều hạn chế.

II - KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

Qua đặc điểm tình hình chung đó, Liên đội trường TH .................... đề ra kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng năm học 20....-20.....

Thực hiện sinh hoạt Sao nhi đồng vào đầu giờ sáng thứ 6 hàng tuần, các đội viên khối 4, 5 được phân công trực tiếp tổ chức sinh hoạt Sao tại các khối lớp 1,2,3 với kế hoạch cụ thể từng tháng như sau:

Tháng Lớp NĐ Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Tháng

09

Chủ điểm: EM YÊU TRƯỜNG EM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Làm quen với Phụ trách sao

- Học tập nội quy sao nhi đồng

- Học tập 5 điều Bác Hồ dạy

- Làm quen với các tín hiệu giao thông và những quy định khi tham gia giao thông

- Hướng dẫn biết cô Hiệu trưởng. Biết cơ sở vật chất của nhà trường: phòng học, phòng hội đồng, phòng Đội, vườn trường, nhà vệ sinh…

- Biết được ý nghĩa Sao nhi đồng là để giúp các em sinh hoạt dưới những hình thức tập thể,hiểu biết thêm một số những kiến thức về Đội, bước đầu giáo dục các em yêu Sao, yêu Đội trở thành con ngoan trò giỏi.

- Múa hát tập thể “ Sao vui của em”

- Học luật ATGT

- Chuẩn bị lễ ra mắt sao. Bầu sao trưởng

 

 

 

 

 

- GVCN

- TPT

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Ổn định tổ chức

- Ôn lại bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”

- Hướng dẫn trò chơi “Bão thổi”

- Hướng dẫn một số biển báo giao thông đường bộ

-Thi đua đạt điểm tốt, vở sạch, chữ đẹp

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

- KT một số câu hỏi về ATGT

- Tương trợ giúp đỡ bạn trong học tập

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

10

Chủ điểm

HỌC GIỎI CHĂM NGOAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Tiếp tục củng cố nề nếp

- Sinh hoạt chủ đề năm học

- Nêu gương người tốt việc tốt

- Tập bài hát Quốc ca và Nhanh bước nhanh nhi đồng, một số bài hát truyền thống của sao

- Học thuộc lời hứa của SNĐ

- Học bài hát: “Sao vui của em”

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

 

 

- GVCN

- TPT

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

 

- Phát động chủ đề cô giáo của em chào mừng ngày 20/10

- Hướng dẫn các em học tốt có nhiều hoa điểm 10 tặng cô

- Hướng dẫn trò chơi “Tôi bảo”

- Hướng dẫn múa hát một số bài truyền thống của sao nhi đồng

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

- Cho các em tham khảo một số câu hỏi về ngày PNVN

- Hướng dẫn các em trang trí góc học tập

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

11

Chủ điểm

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Học bài hát Đội ca

- Học đội hình hàng dọc, đội hình hàng ngang

- Học trò chơi “mèo đuổi chuột”

- Nghe hát: “Những bông hoa, những bài ca”

- Học hát: “Năm cách sao vui”

-Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11

- Biết ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Phát động chủ đề nhớ ơn thầy cô giáo

- Hướng dẫn các em thực hiện phong trào hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô nhân ngày 20/11

- Hướng dẫn bài hát “Ngày đầu tiên đi học”

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

- Hướng dẫn thi giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

- Tổ chức trò chơi “Ai khéo nhất”, bằng cách cắt nhiều bông hoa đẹp để tặng thầy cô

- Ôn lại bài hát “Ngày đầu tiên đi học”

- Học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

12

Chủ điểm

CHÚ BỘ ĐỘI CỦA EM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày 22/12

- Giáo dục lòng biết ơn chú bộ đội

- Thi đua học tập tốt

- Thi cử chỉ đẹp – nói lời hay

- Kiểm tra các nội dung đã học

- Học nghi thức: Nghỉ - nghiêm, quay trái – quay phải – quay sau.

- Kể chuyện Kim Đồng

- Học bài hát “Cháu yêu chú bộ đội”

- Ôn tập tất cả các nội dung đã học sinh hoạt vòng tròn

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Giáo dục lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ

- Kể chuyện cho các em nghe về một anh hùng lao động

- Dạy bài hát “Cháu yêu chú bội đội”

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

- Hướng dẫn các em tìm hiểu chủ đề của đợt thi đua

- Dạy trò chơi “Theo dấu chân người chiến sĩ”.

- Bình bầu sao chăm ngoan

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

01

Chủ điểm

NHI ĐỒNG CHĂM HỌC CHĂM LÀM

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Tìm hiểu về ngày tết quê em

- Thi nói câu chúc ngày xuân

- Tổ chức trò chơi “Tìm nhạc trưởng”

- Tập nghi thức:

- Ôn lại các bài hát đã dạy cho các em

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Lao động với tập thể ở lớp, ở trường

- Dạy các em bài hát “Thiếu nhi thế giới liên hoan”

- Hướng dẫn nghi thức đội cho các em

- Đọc cho các em nghe mẩu chuyện về các anh hùng liệt sĩ nhỏ tuổi như: Kim Đồng, Lê Văn Tám…

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

- Ôn lại các bài hát đã được học

- Dạy cho các em bài hát “Trái đất này là của chúng mình”

- Kiểm tra việc thực hiện nghi thức đội để chuẩn bị kết nạp đội

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

02

Chủ điểm

NHI ĐỒNG VUI KHOẺ

 

 

 

 

 

Lớp 1

- Ôn tập sinh hoạt tự do

- K/c: Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc

-Tổ chức hát vui khoẻ chào mừng ngày 3/2

- Dạy bài hát “Em là mầm non của Đảng”, “Bông hoa tặng mẹ, tặng cô”

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Nêu ý nghĩa ngày thành lập Đảng

- Tiếp tục dạy các bài hát chủ đề mừng Đảng mừng xuân

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

Lớp 3

- Triển khai điều lệ đội cho các em nhi đồng lớp 3

- Kết nạp đội đợt 1 chào mừng ngày Thành lập Đảng CSVN 3/2

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

03

Chủ điểm

EM LÀ CON NGOAN

 

 

 

 

Lớp 1

- Hiểu ý nghĩa ngày 8/3

-Thi đua chăm ngoan chào mừng ngày 8/3

- Học bài hát “Bông hồng tặng cô”

- Dạy trò chơi “Trán cằm tai”

- Có nhiều việc tốt làm vui lòng cha mẹ.

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Hiểu công ơn của ông bà cha mẹ

- Bổn phận của con đối với mẹ cha

- Tiếp tục hướng dẫn các em học tập tốt

- Ôn lại một số các bài hát đã được hướng dẫn ở các tháng trước.

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

- Chào mừng các anh chị phụ trách nhân ngày 26/3

- Dạy trò chơi: Tớ là chỉ huy

- Kết nạp các em nhi đồng và Đội Thiếu Niên Tiền Phong HCM lần 2

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

04

Chủ điểm

HỘI VUI HỌC TẬP

 

 

 

 

Lớp 1

- Thi đua học tập tốt thi cuối học kỳ I

- Học tốt ở nhà, ở lớp

- Chơi lại một số các trò chơi đã học

- Tiếp tục hướng dẫn các em học tập và rèn luyện.

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

- Giúp các em nhi đồng học yếu có tiến bộ trong học tập .

- Ôn lại một số bài hát truyền thống

- Ôn lại các nghi thức đội đã được học.

- Dạy hát, nêu ý nghĩa ngày miềm Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/20....

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

- Tổ chức cùng học cùng chơi

( Giúp nhau cùng tiến bộ)

- Học nội quy của Đội TNTP HCM

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

- GVCN

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

05

Chủ điểm

EM LÀ CHÁU NGOAN BÁC HỒ

 

 

 

 

Lớp 1

- Biết về thân thế Bác Hồ, công ơn của Bác Hồ. Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. Kết thúc năm học, chào mừng ngày 19/5

- Khen thưởng sao cháu ngoan Bác Hồ.

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

- Tổng kết khen thưởng mọi phong trào của Nhi đồng

 

 

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

- Biết các ngày kỷ niệm trong tháng 5: 1/5; 15/5; 19/5 thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm đó.

- Khen thưởng Sao CNBH.

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

- Tổng kết khen thưởng mọi phong trào của Nhi đồng

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

- Hiểu sơ lược lịch sử ngày 15/5 và Đội TNTP

- Giáo dục lòng kính yêu Bác Hồ

- Khen thưởng sao cháu ngoan BH

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

- Tổng kết khen thưởng mọi phong trào của Nhi đồng.

 

- GVCN

- PTS

- TPT

 

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt sao nhi đồng năm học 20.... – 20.... của Liên đội Tiểu học ..................... Trong quá trình thực hiện kế hoạch sẽ được bổ sung theo hướng dẫn của cấp trên.

*Nơi nhận:
- HĐĐ thành phố .............. (b/c);
- BGH nhà trường (b/c)
- HĐĐ phường .................... (p/h);
- Các chi đội, lớp nhi đồng (t/h)
- Lưu VP, hồ sơ Đội

TM. LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

DUYỆT CỦA CHI BỘ/BGH NHÀ TRƯỜNG

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 13
  • Lượt xem: 146
  • Dung lượng: 219 KB
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo