Hướng dẫn về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phổ thông

Hướng dẫn về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phổ thông là một trong các nội dung được nêu tại Công văn 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là loại văn bằng chứng minh đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm. Theo đó, để trở thành giáo viên, người chưa có bằng sư phạm bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp. Vậy sau đây là Hướng dẫn mới nhất về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phổ thông, mời các bạn cùng theo dõi.

Hướng dẫn về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phổ thông

Triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2005, Luật Giáo dục 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và cho người có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên muốn trở thành giáo viên.

Thời gian qua, nhiều giáo viên có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên đã tham gia bồi dưỡng để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Bên cạnh đó, nhiều giáo viên đã đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2005 và tham gia đào tạo được cấp bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp (chẳng hạn: giáo viên có bằng trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm, sau đó đào tạo và được cấp bằng cử nhân Tin học, cử nhân Tiếng Anh...).

Những giáo viên này đã có nhiều năm tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng sư phạm của cấp học, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy để bảo đảm quyền lợi cho giáo viên đã có nhiều năm công tác trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương:

- Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm;

- Chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021.

Bộ Giáo dục đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên.

  • 103 lượt xem
👨 Hàn Vũ Cập nhật: 23/02/2022 Bộ GD-ĐT
Xem thêm: Công văn 336/BGDĐT-NGCBQLGD
Sắp xếp theo