Điểm mới về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2022.

Theo đó, việc xét thăng hạng giáo viên từ ngày 15/01/2022 có rất nhiều thay đổi so với quy định hiện nay. Vậy mời quý thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được toàn bộ quy định nhé.

1. Giảm thời gian xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ để được thăng hạng

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 34 năm 2021, để được thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đồng thời, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức.So với quy định trước đây tại các Thông tư 20, Thông tư 28 năm 2017, quy định mới đã giảm thời gian phải xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 03 năm xuống chỉ còn 01 năm liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng.

2. Bổ sung thêm điều kiện thăng hạng giáo viên

Căn cứ theo Thông tư 34 thì điều kiện thăng hạng giáo viên còn được bổ sung thêm yêu cầu:

Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

Đây là nội dung mới chưa được ghi nhận tại các Thông tư quy định về việc thi/xét thăng hạng giáo viên cũ.

3. Gộp chung quy định về điều kiện thi và xét thăng hạng giáo viên các cấp

Trước đây, tiêu chuẩn và điều kiện thi thăng hạng giáo viên được quy định riêng tại Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT, còn quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng giáo viên được quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên theo quy định mới, tiêu chuẩn và điều kiện thăng hạng giáo viên đã được quy định chung cho cho cả trường hợp thi và đăng ký xét thăng hạng tại Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT.

4. Nội dung, hình thức xét thăng hạng áp dụng chung cho tất cả các cấp học

Nội dung, hình thức xét thăng hạng giáo viên, Thông tư mới quy định áp dụng chung cho tất cả các cấp học, không quy định riêng với từng cấp học như trước đây tại Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT. Cụ thể:

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I:

  • Được thực hiện thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng và kiểm tra, sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học;
  • Giáo viên hạng II dự xét thăng hạng lên giáo viên hạng I được tham dự kiểm tra, sát hạch khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm theo thang điểm quy định tại Điều 6 Thông tư này;
  • Việc kiểm tra, sát hạch được thực hiện bằng hình thức làm bài trắc nghiệm hoặc phỏng vấn:

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

5. Thay đổi về điểm chấm hồ sơ xét thăng hạng

Về cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Điều 6 Thông tư 34 quy định:

1. Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100, không làm tròn số khi cộng các điểm thành phần, cụ thể:

a) Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm

b) Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 80 điểm.

2. Hướng dẫn minh chứng và chấm điểm các nhóm tiêu chí được quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Đồng thời, không còn chấm điểm nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở hạng đề nghị xét.

6. Bỏ quy định cộng điểm tăng thêm khi xét hồ sơ thăng hạng

Ngoài các tiêu chí chấm điểm hồ sơ như trên, giáo viên còn được cộng điểm tăng thêm nếu thuộc một trong các trường hợp: Có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng; có thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên...

Tuy nhiên theo quy định tại Thông tư mới, giáo viên sẽ không được cộng điểm tăng thêm khi tính điểm xét hồ sơ.

Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: 

  • 52.268 lượt xem
👨 Minh Ánh Cập nhật: 17/01/2022
Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp giáo viên
Sắp xếp theo