Đơn xin chuyển Đảng chính thức Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Đơn xin chuyển Đảng chính thức được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Đơn xin chuyển Đảng chính thức là mẫu đơn xin được cá nhân lập ra để xin được chuyển thành Đảng viên chính thức. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, ngày vào Đảng, lý do làm đơn..Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ ……….......

CHI BỘ ĐẢNG ................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------------
......., ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

Kính gửi: ....................................................................................................................

- Tôi tên là:......................................................................................................................................

- Dân tộc: ........................... Tôn giáo:..............................................................................................

- Sinh ngày:......................................................................................................................................

- Nơi sinh:......................................................................................................................................

- Nơi ở hiện nay:............................................................................................................................

- Nghề nghiệp:..............................................................................................................................

- Trình độ chuyên môn:..................................................................................................................

- Ngày vào Đảng:..........................................................................................................................

Đã qua lớp bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cho Đảng viên mới ngày ................. tại

.......................................................................................................................................................

Qua nghiên cứu điều lệ Đảng cộng sản Viên Nam. Được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ ........................... Tôi đã nhận thức được rằng Đảng là lực lương tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam giác ngộ cách mạng nhất, triệt để nhất. Là tổ chức rộng rãi của những người yêu nước. Mục đích của Đảng là chiến đấu cho Cộng Sản, xây dựng một đất nước giàu đẹp, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Đảng viên là người luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác và chiến đấu. Đảng viên còn là người luôn đưa lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đảng viên không ham danh vọng, không chuộng hư vọng. Vào Đảng là suốt đời cống hiến sức lực của mình cho nhân dân, cho cách mạng, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng quang vinh.

Chính vì vậy tôi viết đơn này đề nghị chi bộ ............, Đảng ủy ................ chuẩn y cho tôi được vào Đảng chính thức.

Tôi xin hứa nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi xin chân thành cám ơn!

..........., ngày...tháng...năm...

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.068
  • Lượt xem: 7.033
  • Dung lượng: 275,9 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo