Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ (6 mẫu) Đoạn văn về nghề bác sĩ bằng tiếng Anh

Giới thiệu Tải về
  • 7 Đánh giá

Bạn đang đi tìm tài liệu Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ? Không cần tìm nữa. Sau đây Download.vn xin giới thiệu 6 mẫu đoạn văn tiếng Anh viết về bác sĩ được chúng tôi đăng tải dưới đây.

Qua 6 đoạn văn mẫu này các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố vốn từ để biết cách viết đoạn văn về chủ đề kỉ niệm đáng nhớ để học tốt tiếng Anh. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm: Đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên, đoạn văn về nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ - Mẫu 1

Tiếng Anh

It seems like every parent wants their kid to grow up to be a doctor but maybe you really want to! Being a doctor is all about helping sick people get healthy, and if this sounds like something you want to do, then find out what it takes to follow your dream! As you know, If you have the flu, you go see the doctor. If you break your leg from falling down the stairs, you go see the doctor. If you get sick with something serious like mono or the measles, you go see the doctor. As you can see, medical doctors do a lot more than wear white coats and carry around stethoscopes. They help sick people by figuring out what’s wrong with them and giving them the right medicine to get better. Forget Superman or Spider-Man or any of those other superheroes – doctors are the real heroes because they’re the ones who save people’s lives! Nothing is more rewarding than that.

Tiếng Việt

Có vẻ như cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên trở thành bác sĩ nhưng có lẽ bạn thực sự muốn vậy! Trở thành bác sĩ là để giúp người bệnh khỏe mạnh, và nếu điều này nghe có vẻ giống như điều bạn muốn làm, thì hãy tìm hiểu xem bạn cần những gì để theo đuổi ước mơ của mình! Như bạn đã biết, Nếu bạn bị cúm, bạn hãy đi gặp bác sĩ. Nếu bạn bị gãy chân do ngã cầu thang, bạn nên đi khám. Nếu bạn bị bệnh gì đó nghiêm trọng như mono hoặc bệnh sởi, bạn hãy đến gặp bác sĩ. Như bạn có thể thấy, các bác sĩ y khoa làm được nhiều điều hơn là mặc áo khoác trắng và mang theo ống nghe. Họ giúp đỡ những người bị bệnh bằng cách tìm ra vấn đề với họ và cho họ loại thuốc phù hợp để khỏi bệnh. Quên Siêu nhân hay Người nhện hay bất kỳ siêu anh hùng nào khác đi - bác sĩ là những anh hùng thực sự vì họ là những người cứu mạng con người! Không có gì bổ ích hơn thế.

Đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ - Mẫu 2

Tiếng Anh

In modern society, there are lots of jobs which help countries develop. When I grow up, I want to be a doctor in order to help sick people. I think that health is an important factor in developing countries and doctors will be people who help people ensure their health. Besides, health is power, therefore doctors bring happiness to several disappointed families. Doctors are often said to be “second mothers” because of saving a lot of lives. Although it’s not easy to become a doctor because students who want to graduate from medical universities have to learn at least 11 years or even almost their whole life. But I will give up my dream, I will try my best to become a doctor who saves a lot of lives and helps my country become increasingly prosperous.

Tiếng Việt

Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều công việc giúp các quốc gia phát triển. Khi lớn lên, tôi muốn trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người bệnh. Tôi cho rằng sức khỏe là yếu tố quan trọng ở các nước đang phát triển và bác sĩ sẽ là người giúp mọi người đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, sức khỏe là sức mạnh, vì vậy bác sĩ mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình thất vọng. Các bác sĩ thường được cho là “người mẹ thứ hai” vì đã cứu sống rất nhiều người. Mặc dù không dễ để trở thành bác sĩ vì sinh viên muốn tốt nghiệp đại học y phải học ít nhất 11 năm, thậm chí gần như cả đời. Nhưng tôi sẽ từ bỏ ước mơ của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để trở thành một bác sĩ cứu được rất nhiều người và giúp đất nước ngày càng thịnh vượng.

Đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ - Mẫu 3

Tiếng Anh

My childhood dream was to become a doctor, and until now I still keep that goal in my mind. When I was 10, I had a really bad fever which could threaten my life. And I never forget the images of doctors and nurses who stayed up all night to watch after me and other patients. They were like angels that saved and healed people from the pain, and I wished I could have the power like them one day. Being a doctor, I could help sick people by figuring out what’s wrong with them and giving them the treatment to get better. Besides, I could take care of our family members’ health. I know being a doctor requires a lot of knowledge. I was already good at natural science subjects and now I am trying harder and harder every day to get into a good medical university to make my dream come true. The way I need to go towards my dream career is still very long, and I am sure that I will always learn new and necessary things to be able to be a good doctor.

Tiếng Việt

Ước mơ thời thơ ấu của tôi là trở thành bác sĩ, và cho đến bây giờ tôi vẫn giữ mục tiêu đó trong tâm trí. Khi tôi 10 tuổi, tôi bị sốt nặng có thể đe dọa tính mạng của tôi. Và tôi không bao giờ quên hình ảnh những bác sĩ, y tá đã thức trắng đêm để chăm sóc tôi và những bệnh nhân khác. Họ giống như những thiên thần đã cứu và chữa lành mọi người khỏi nỗi đau, và tôi ước một ngày nào đó mình có thể có được sức mạnh như họ. Là một bác sĩ, tôi có thể giúp đỡ những người bệnh bằng cách tìm ra vấn đề với họ và đưa ra phương pháp điều trị để họ khỏi bệnh. Bên cạnh đó, tôi có thể chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của chúng tôi. Tôi biết là một bác sĩ cần rất nhiều kiến ​​thức. Em vốn đã giỏi các môn khoa học tự nhiên rồi và giờ em đang cố gắng hơn từng ngày để thi vào một trường đại học Y loại giỏi để biến ước mơ thành hiện thực. Con đường tôi cần để hướng tới nghề nghiệp mơ ước của mình còn rất dài, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ luôn học hỏi những điều mới và cần thiết để có thể trở thành một bác sĩ giỏi.

Đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ - Mẫu 4

Tiếng Anh

When I am a child, I have a beautiful dream that I will become a doctor in the future. In fact, I can not implement this dream but I have never regretted it. The human life on the earth is full of pleasures and sorrows, ups and downs, strength and weakness and health and illness like day and night these happenings are inherent in everyone’s life cycle. Therefore, the profession of doctors is perhaps most respected for service to society. A doctor’s life is hard. Often, he has to visit the patient at off hours foregoing his rest, sleep and even food. Sometimes the doctor has to work throughout the day and night attending to serious patients or victims of war, epidemic or major accident. He has to always treat his patients with a smile and cheer. He is a source of hope and strength. Even in distress his duty is first towards his patient. Always remembering the famous Hippocratic oath, he pledges his life in alleviating the sufferings of the patients. The whole purpose is to serve mankind and remove the pain and sufferings of patients. In this respect, the society is indebted to the profession of doctors.

Tiếng Việt

Khi còn là một đứa trẻ, tôi có một ước mơ đẹp rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai. Thực tế, tôi không thể thực hiện được ước mơ này nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Cuộc sống của con người trên trái đất có đầy rẫy những vui buồn, thăng trầm, sức mạnh yếu và sức khỏe bệnh tật như ngày đêm những diễn biến này vốn có trong vòng đời của mỗi người. Vì vậy, nghề bác sĩ có lẽ được coi trọng hơn cả vì phục vụ xã hội. Cuộc sống của một bác sĩ thật khó khăn. Thông thường, anh ta phải đến thăm bệnh nhân vào những giờ ngoài giờ trước khi họ nghỉ ngơi, ngủ và thậm chí cả thức ăn. Đôi khi bác sĩ phải làm việc suốt ngày đêm để chăm sóc những bệnh nhân nặng hoặc nạn nhân của chiến tranh, dịch bệnh hoặc tai nạn lớn. Anh ấy luôn phải đối xử với bệnh nhân của mình bằng một nụ cười và cổ vũ. Anh ấy là nguồn hy vọng và sức mạnh. Ngay cả khi gặp nạn, nghĩa vụ của anh ấy trước hết là đối với bệnh nhân của mình. Luôn ghi nhớ lời thề Hippocrate nổi tiếng, ông cam kết cuộc sống của mình làm giảm bớt những đau khổ của bệnh nhân. Toàn bộ mục đích là để phục vụ nhân loại và xóa bỏ những đau đớn và đau khổ của bệnh nhân. Về mặt này, xã hội đang mang ơn nghề bác sĩ.

Đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ - Mẫu 5

Tiếng Anh

In modern society, there are lots of jobs which help country develop. When I grow up, I want to be a doctor in order to help sick people. I think that healthy is an important factor of developing country and doctor will be person who help people ensure their health. Besides, health is power, therefore doctor brings happiness to several disappointed family. Doctors are often said to be “second mother” because of saving a lot of lives. Although it’s not easy to become a doctor because students who want to graduate medicine universities have to learn at least 11 years or even almost their all life. But I will give up my dream, I will try my best to become doctor who save a lot of lives and help my country increasingly prosperous.

Tiếng Việt

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều nghề phát triển đất nước. Khi lớn lên, tôi mong muốn mình sẽ trở thành bác sĩ cứu người. Tôi nghĩ rằng sức khỏe là một nhân tố quan trọng đối với một nước đang phát triển và bác sĩ sẽ là người giúp mọi người đảm bảo sức khỏe của họ. Bên cạnh đó, sức khỏe còn là nguồn năng lượng, vì thế bác sĩ là người mang đến những niềm vui, niềm hi vọng cho những gia đình đang lâm vào tuyệt vọng. Các bác sĩ thường được ví như người mẹ hiền thứ hai bởi vì họ cứu sống được rất nhiều người. Mặc dù không dễ để trở thành một bác sĩ bởi vì sinh viên muốn tốt nghiệp trường y thì phải học ít nhất 11 năm thậm chí là cả đời. Nhưng mà tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, sẽ cố hết sức để trở thành một bác sĩ giỏi cứu người và giúp đất nước mình ngày một thịnh vượng hơn.

Đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ - Mẫu 6

It seems every parent wants their kid to grow up to be a doctor… but, maybe you really want to! Being a doctor is all about helping sick people get healthy, and if this sounds like something you want to do, then find out what it takes to follow your dream! As you know, If you have the flu, you go see the doctor. If you break your leg from falling down the stairs, you go see the doctor. If you get sick with something serious like mono or the measles, you go see the doctor. As you can see, medical doctors do a lot more than wear white coats and carry around stethoscopes. They help sick people by figuring out what’s wrong with them and giving them the right medicine to get better. Forget Superman or Spider-Man or any of those other superheroes – doctors are the real heroes cuz they’re the ones who save people’s lives! Nothing is more rewarding than that.

Most doctors may have to work on evenings and weekends too, and be on call. That means you have to wear a pager 24/7 and if you get paged, you’ll have to go into work, even if it’s your birthday or a holiday, cuz a sick person needs your help. Oh, and that’s another downside – you’re always around sick people, which can be pretty depressing.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 33
  • Lượt xem: 7.772
  • Dung lượng: 152,3 KB