Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tập huấn sách giáo khoa lớp 12 năm 2024 - 2025

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 môn Tin học năm 2024 - 2025.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK 12 môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Hóa học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Vật lí, Mĩ thuật để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 mới năm 2024 - 2025 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tập huấn môn Tin học 12 Kết nối tri thức

Câu 1. Câu nào sau đây nói đúng về sự khác biệt cơ bản nhất của CTGDPT mới 2018 so với CTGDPT cũ năm 2006?

A. CTGDPT được xây dựng theo định hướng nội dung: kiến thức vừa là “chất liệu”, “đầu vào” vừa là “kết quả”, “đầu ra” của quá trình giáo dục.
B. CTGDPT có nội dung giáo dục gần như đồng nhất cho tất cả học sinh trong suốt tất cả các bậc học từ Tiểu học tới phổ thông trung học.
C. CTGDPT được xây dựng theo mô hình phát triển những phẩm chất và năng lực của học sinh mà nhà trường và xã hội kì vọng. 
D. Trong CTGDPT chú trọng tính kết nối giữa chương trình của các lớp học, cấp học trong từng môn học và giữa chương trình của các môn học trong từng lớp học, cấp học.

Đáp án: C.

Câu 2. SGK Tin học 12 được viết theo mô hình hoạt động. Theo thầy cô điều này được thực hiện cụ thể như thế nào?

A. Nội dung bài học có cấu trúc nhất quán gồm các phần mục tiêu bài học, giới thiệu kiến thức mới, các câu hỏi củng cố và luyện tập/vận dụng.
B. Cung cấp kiến thức kèm theo các ví dụ minh hoạ cụ thể.
C. Có nhiều câu hỏi/bài tập hỗ trợ dạy học đạt chuẩn và dạy học phân hóa.
D. Nội dung bài học được gắn với các hoạt động khởi động, hoạt động khám phá và củng cố kiến thức, hoạt động luyện tập và vận dụng.

Đáp án: D.

Câu 3. Theo các thầy cô, câu nào dưới đây nói KHÔNG đúng về việc dạy học theo SGK mới?

A. Trong quá trình dạy học, có thể thay thế các hoạt động khởi động, khám phá/củng cố kiến thức, luyện tập và vận dụng bằng các hoạt động khác phù hợp và hiệu quả hơn.
B. SGK là sách tham khảo trong quá trình triển khai dạy và học.
C. Việc hướng dẫn học sinh thực hiện nội dung Vận dụng không là yêu cầu bắt buộc cần thực hiện cuối mỗi bài học.
D. Nội dung SGK là văn bản mang tính pháp quy cần phải tuân thủ triệt để.

Đáp án: D.

Câu 4. Bộ SGK Tin học 12 – Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có bao nhiêu cuốn sách?

A. 3 cuốn.
B. 4 cuốn.
C. 5 cuốn.
D. 6 cuốn.

Đáp án: B.

Câu 5. Phần kiến thức cốt lõi của SGK Tin học 12 được phân bổ như thế nào?

A. 66 tiết kiến thức + 4 tiết ôn tập, kiểm tra.
B. 64 tiết kiến thức + 6 tiết ôn tập, kiểm tra.
C. 62 tiết kiến thức + 8 tiết ôn tập, kiểm tra.
D. 70 tiết kiến thức + 10 tiết ôn tập, kiểm tra.

Đáp án: C.

Câu 6. Phần kiến thức định hướng ICT và CS chiếm bao nhiêu tiết trong chương trình môn Tin học lớp 12?

A. 16 tiết.
B. 17 tiết.
C. 18 tiết.
D. 20 tiết.

Đáp án: C.

Câu 7. Chủ đề Mạng máy tính và Internet trong chương trình Tin học lớp 12 được phân bổ như thế nào?

A. Phần kiến thức này nằm trong phần kiến thức lõi chung dành cho cả 2 định hướng ICT và CS.
B. Phần kiến thức này được phân bổ cho phần kiến thức chung và phần kiến thức định hướng CS.
C. Phần kiến thức này được phân bổ cho phần kiến thức chung và phần kiến thức định hướng ICT.
D. Phần kiến thức này được phân bổ cho các phần kiến thức định hướng ICT và CS.

Đáp án: B.

Câu 8. Trong SGK Tin học 12 có 2 chủ đề kiến thức: chủ đề về HTML + CSS, chủ đề (định hướng ICT) ứng dụng sử dụng phần mềm thiết lập trang web. Cần yêu cầu thế nào về thứ tự dạy học hai chủ đề kiến thức này?

A. Phần kiến thức HTML+CSS cần được dạy học trước phần kiến thức dùng phần mềm thiết kế trang web.
B. Phần kiến thức dùng phần mềm thiết kế trang web cần được dạy học trước chủ đề HTML+CSS.
C. Hai chủ đề này đều là thiết kế trang web và cần được triển khai dạy học đồng thời và xen kẽ.
D. Hai phần kiến thức này tương đối độc lập, không quan trọng thứ tự dạy học hai phần kiến thức này.

Đáp án: D.

Câu 9. Sách chuyên đề học tập Tin học 12 định hướng ICT bao gồm những phần kiến thức nào?

A. Thực hành phần mềm làm phim, Phần mềm vẽ trang trí và Phần mềm quản lí dự án.
B. Thực hành gỡ bỏ phần mềm trên máy tính, Thực hành phần mềm thiết kế đồ hoạ và Thực hành phân tích dữ liệu thống kê với phần mềm bảng tính.
C. Thực hành phần mềm làm phim, Thực hành phần mềm thiết kế đồ hoạ và Thực hành phân tích dữ liệu thống kê với phần mềm bảng tính.
D. Thực hành phần mềm quản lí dự án, Thực hành cài đặt, gỡ bỏ phần mềm, bảo vệ dữ liệu trên máy tính và Thực hành phân tích dữ liệu thống kê với phần mềm bảng tính.

Đáp án: D.

Câu 10. Sách chuyên đề học tập Tin học 12 định hướng CS có những kiến thức chính nào?

A. Kĩ thuật lập trình và nhập môn thuật toán nâng cao.
B. Một số kĩ thuật lập trình và kiến thức cơ bản của thuật toán, tính toán độ phức tạp thời gian của thuật toán.
C. Một số kiểu dữ liệu tuyến tính như ngăn xếp, hàng đợi, một số kiểu dữ liệu không tuyến tính như cấu trúc cây và đồ thị.
D. Các kiểu dữ liệu mới như danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây nhị phân và đồ thị.

Đáp án: C.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 15
  • Dung lượng: 88,8 KB
Sắp xếp theo