Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tập huấn sách giáo khoa lớp 12 năm 2024 - 2025

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 môn Toán năm 2024 - 2025.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK 12 môn Ngữ văn để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 mới năm 2024 - 2025 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đáp án tập huấn môn Toán 12 Kết nối tri thức

Câu 1. Đặc điểm đổi mới căn bản về cấu trúc của SGK và Chuyên đề học tập Toán 12 theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất là gì?

A. Mỗi bài học gồm có bốn thành phần cơ bản là mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, được chia thành các cấu phần được thiết kế theo hình thức hoạt động mà HS đóng vai trò trung tâm, GV là người tổ chức thực hiện.
B. Thiết kế nội dung theo các chương, bài giống như SGK Toán 12 cũ và có thêm các nội dung mới là Thống kê và Xác suất.
C. Thiết kế nội dung các mạch kiến thức đan xen vào nhau trong mỗi tập sách.
D. Thiết kế nội dung mỗi bài học là trong 01 tiết học.

Đáp án: A

Câu 2. SGK Toán 12 giúp GV thuận lợi trong việc chuẩn bị bài dạy và giảng dạy vì những điểm nào sau đây?

(1) Nội dung và hình thức tổ chức các bài học giống SGK Toán 12 cũ.
(2) Cách viết đơn giản, không hàn lâm, mỗi bài học được bố trí gọn trong 01 tiết học.
(3) Kế thừa những điểm tích cực của SGK Toán 12 cũ, giúp GV tận dụng được các kinh nghiệm đã có.
(4) Có cấu trúc bài học phù hợp với quy trình bốn bước lên lớp: mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2).
B. (2), (3).
C. (3), (4).
D. (1), (4).

Đáp án: C

Câu 3. Thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống” trong SGK và Chuyên đề học tập Toán 12 thể hiện ở những điểm nào sau đây?

(1) Các bài học trong sách được xây dựng theo hướng cho HS đi từ các vấn đề của cuộc sống đến các tri thức toán học, sau đó quay lại giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
(2) Sách có nhiều ví dụ, bài tập thể hiện rõ ứng dụng của toán học trong các môn học liên quan cũng như trong thực tiễn.
(3) Sách chú trọng phát triển các thành tố của năng lực toán học, đặc biệt là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học. Điều này thể hiện rõ nét ở Tình huống mở đầu và cấu phần Vận dụng trong mỗi bài học.
(4) Sách có cấu phần Em có biết? cung cấp những thông tin ngắn gọn, hữu ích, liên quan đến nội dung bài học.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3), (4).
B. (1), (2), (3).
C. (1), (2), (4).
D. (2), (3), (4).

Đáp án: A

Câu 4. Dạy học cấu phần Ví dụ trong mỗi bài học ở SGK và Chuyên đề học tập Toán 12 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

A. Giúp HS chiếm lĩnh kiến thức mới.
B. Giúp HS hình thành kĩ năng cơ bản và học tập phương pháp trình bày lời giải.
C. Giúp HS ôn tập, hệ thống hoá kiến thức đã học.
D. Giúp HS luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã học.

Đáp án: B

Câu 5. Dạy học cấu phần Luyện tập trong mỗi bài học ở SGK và Chuyên đề học tập Toán 12 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

A. Luyện tập vận dụng kiến thức bổ sung.
B. Luyện tập vận dụng kiến thức tổng hợp của cả bài học.
C. Rèn luyện kĩ năng ở mức độ cơ bản (củng cố trực tiếp kiến thức).
D. Phát triển kiến thức, nâng cao kĩ năng liên quan đến bài học.

Đáp án: C

Câu 6. Dạy học cấu phần Vận dụng trong mỗi bài học ở SGK và Chuyên đề học tập Toán 12 nhằm mục tiêu cơ bản nào sau đây?

A. Củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng cơ bản đã học.
B. Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết một vấn đề thực tế, qua đó phát triển năng lực toán học cho HS, đặc biệt là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
C. Dành riêng cho HS khá giỏi, phục vụ mục đích dạy học phân hoá.
D. Giải các bài tập tổng hợp thuần tuý toán học, ở mức độ phối hợp cả kiến thức cũ và mới.

Đáp án: B

Câu 7. Cấu trúc của SGK Toán 12 thuận lợi cho việc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, tự đánh giá ở những điểm nào sau đây?

(1) Các cấu phần trong sách được thiết kế theo hình thức hoạt động mà HS đóng vai trò trung tâm, GV là người tổ chức thực hiện. Do đó GV có nhiều cơ hội đánh giá thường xuyên kết quả học tập và mức độ phát triển năng lực toán học của HS.
(2) Mỗi tập sách có đủ cả ba mạch kiến thức, do đó thuận lợi cho việc thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá định kì để đánh giá HS toàn diện hơn.
(3) Các câu hỏi/bài tập cuối chương, bài tập cuối năm được thiết kế theo đúng các yêu cầu cần đạt và cấp độ phát triển năng lực toán học mà Chương trình quy định. Do đó GV có thể tham khảo để thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá trong quá trình giảng dạy của mình.
(4) Trong SGK Toán 12 có thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá mẫu.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3), (4).
B. (2), (3), (4).
C. (1), (2), (4).
D. (1), (2), (3).

Đáp án: D

Câu 8. Điểm kiểm tra đánh giá của Chuyên đề học tập Toán 12 (đối với những em học sinh học cả Chuyên đề) sẽ được tính thành:

A. Một bảng điểm riêng của Chuyên đề học tập, tính như một môn học riêng.
B. Một điểm kiểm tra giữa kì của môn Toán 12.
C. Một điểm kiểm tra thường xuyên của môn Toán 12.
D. Tuỳ cách tính điểm của từng GV.

Đáp án: C

Câu 9. Quy trình thiết kế một kế hoạch bài dạy (bài soạn) để dạy tốt SGK và Chuyên đề học tập Toán 12 bao gồm các bước chính như sau:

(1) Xác định nội dung dạy học, phương pháp, phương tiện, học liệu, thiết bị dạy học.
(2) Xác định rõ mục tiêu và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kiến thức, kĩ năng, thái độ.
(3) Thiết kế tiến trình dạy học thông qua các hoạt động học tập phù hợp, bao gồm các thành phần cơ bản: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

Thứ tự thực hiện đúng là:

A. (1), (2), (3).
B. (1), (3), (2).
C. (2), (3), (1).
D. (2), (1), (3).

Đáp án: D

Câu 10. Khi lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy, giáo viên có nhất thiết phải thực hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK và SGV không?

A. Giáo viên phải thực hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK và SGV.
B. Giáo viên phải thực hiện đúng các nội dung, phương pháp, hình thức được thể hiện trong SGK, còn không nhất thiết phải theo đúng SGV vì SGV là tài liệu tham khảo.
C. Giáo viên có quyền điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trong SGK và SGV sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ, khả năng nhận thức của học sinh, miễn là đảm bảo các yêu cầu cần đạt mà Chương trình quy định.
D. Tuỳ đặc điểm của từng bài học, GV có thể chọn theo một trong hai phương án A hoặc B ở trên, nhưng không được chủ động điều chỉnh.

Đáp án: C

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 11
  • Dung lượng: 146,9 KB
Sắp xếp theo