Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hóa học 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tập huấn sách giáo khoa lớp 12 năm 2024 - 2025

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hóa học 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 môn Hóa học năm 2024 - 2025.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK 12 môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Sinh học để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa lớp 12 mới năm 2024 - 2025 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đáp án tập huấn môn Hóa học 12 Kết nối tri thức

Câu 1: Trong mạch nội dung về lipid, nội dung nào dưới đây được đề cập đến trong CTGDPT 2018 môn Hoá học nhưng không có trong CTGDPT 2006?

A. Khái niệm về acid béo.
B. Phản ứng xà phòng hóa chất béo.
C. Ứng dụng của acid béo omega-3 và omega-6.
D. Phản ứng hydrogen hóa chất béo.

Đáp án. C

Câu 2: Trong mạch nội dung Vật liệu polymer – CTGDPT 2018 môn Hoá học, nội dung nào dưới đây là mới so với chương trình 2006?

A. Phân loại tơ.
B. Vật liệu composite.
C. Các phản ứng của polymer (phân cắt mạch, giữ nguyên mạch, tăng mạch).
D. Tác hại của việc lạm dụng chất dẻo trong đời sống, sản xuất và các biện pháp hạn chế sử dụng chất dẻo.

Đáp án. D

Câu 3: Trong mạch nội dung Pin điện và sự điện phân, phương pháp tách kim loại của CTGDPT 2018 môn Hoá học có các nội dung: điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân với anode đồng thô, mạ điện, điện phân dung dịch CuSO4 với anode trơ, điện phân nóng chảy Al2O3 với cryolite.

Có bao nhiêu nội dung là mới so với CTGDPT 2006?

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Đáp án: B

Câu 4: Trong CTGDPT 2018 môn Hoá học, thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa-khử thông dụng không được sử dụng trong trường hợp nào sau đây?

A. Xác định thứ tự điện phân tại anode, cathode khi điện phân dung dịch.
B. Xác định sức điện động chuẩn của pin điện hóa.
C. So sánh tính khử, tính oxi hoá giữa các cặp oxi hoá – khử.
D. Xác định hiệu điện thế tối thiểu của quá trình điện phân.

Đáp án: D

Câu 5: Trong CTGDPT 2018 môn Hoá học, một số nội dung quan trọng về tính chất của kim loại nhôm và phương pháp sản xuất nhôm được tích hợp trong mạch kiến thức nào sau đây?

A. Pin điện và điện phân và Đại cương vê kim loại.
B. Đại cương về kim loại.
C. Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA.
D. Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất và phức chất.

Đáp án. A

Câu 6: Cho một số nội dung có trong mạch kiến thức về Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA – CTGDPT 2018 môn Hoá học: phản ứng của kim loại với nước, màu ngọn lửa, độ tan của các hợp chất, nước cứng, phương pháp Solvay.

Có bao nhiêu nội dung là mới so với CTGDPT 2006?

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Đáp án. D

Câu 7: Trong mạch nội dung Đại cương về kim loại – CTGDPT 2018 môn Hoá học, nội dung là mới so với CTGDPT 2006, được đưa vào để đánh giá, dự đoán chiều hướng diễn biến của một phản ứng oxi hóa-khử:

A. Dãy điện hóa của kim loại.
B. Thế điện cực chuẩn.
C. Quy tắc alpha.
D. Cặp oxi hóa-khử của kim loại.

Đáp án: B

Câu 8: Trong mạch nội dung Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất và phức chất – CTGDPT 2018 môn Hoá học, nội dung nào sau đây không phải là một trong số các yêu cầu cần đạt về phức chất?

A. Nêu được nguyên tử trung tâm và phối tử.
B. Nêu được liên kết cho - nhận giữa nguyên tử trung tâm và phối tử.
C. Gọi được tên phức chất theo danh pháp quốc tế.
D. Xác định được một số dạng hình học của phức chất.

Đáp án. C

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về sự khác biệt của mạch nội dung Carbohydrate – CTGDPT 2018 môn Hoá học so với CTGDPT 2006 là không đúng?

A. Đề cập đến cấu tạo dạng vòng của các carbohydrate.
B. Nhấn mạnh nhiều ở thí nghiệm và hoạt động hỗ trợ dạy học tích cực.
C. Nhấn mạnh vai tró của carbohydrate, thể hiện tính tích hợp liên môn.
D. Không đề cập đến tính chất hóa học của fructose.

Đáp án. D

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây về sự khác biệt của của mạch nội dung Hợp chất chứa nitrogen – CTGDPT 2018 môn Hoá học so với chương trình 2006 là không đúng?

A. Có sự phân biệt cấu tạo và tính chất của alkylamine và arylamine.
B. Phân biệt rõ các loại amino acid thiên nhiên, tiêu chuẩn và thiết yếu.
C. Giới thiệu sơ lược về sự điện di của amino acid.
D. Không đề cập đến vai trò của protein với sự sống.

Đáp án. D

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 21
  • Dung lượng: 141,3 KB
Sắp xếp theo