Đáp án thử tài đoán tướng Liên Quân hôm nay

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm ra mắt Liên Quân Mobile, Garena đã nhá hàng một vài sự kiện hấp dẫn diễn ra từ ngày 17/10 tới 06/11 như Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân. Thông qua sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân 2023 bạn sẽ nhận được nhiều quà tặng thú vị, dưới đây sẽ là chi tiết đáp án Thử Tài Đoán Tướng bao gồm các câu hỏi ở chế độ Suy Luận, Hình Ảnh và Biểu Tượng của các tướng có trong Liên Quân Mobile để cùng nhau tham gia đoán tướng liên quân 2023 nhé.

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 6/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 6/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Lgnis

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Skud

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Lilliana

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 5/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 5/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Grakk

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Sephera

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Airi

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 5/11 lần 2

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Enzo

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Roxie

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Ngộ Không

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 4/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 4/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Baldum

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Yorn

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Violet

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 4/11 lần 2

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Enzo

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Roxie

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Ngộ Không

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 3/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 3/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Zephys

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Astrid

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Lgnis

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 3/11 lần 2

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Enzo

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Roxie

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Ngộ Không

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 2/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 2/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Veera

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Sinestrea

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Helen

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 2/11 lần 2

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Lggy

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Krizzix

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Y'bneth

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 1/11

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 1/11 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Murad

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Maloch

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Marja

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 1/11 lần 2

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Florentino

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Wisp

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Kaine

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 31/10

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 31/10 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Ata

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Rourke

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Chaugnar

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 31/10 lần 2

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Ryoma

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Preyta

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Thane
Thử Tài Đoán Tướng
Thử Tài Đoán Tướng

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 30/10

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 30/10 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Valhein

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Raz

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Arum

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 30/10 lần 2

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Omega

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Yena

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Yorn

Đáp án sự kiện Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 29/10

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 29/10 lần 1

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Sinestrea

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Voi'kath

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Ata

Đáp án Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân ngày 29/10 lần 2

Chế độ Suy Luận

 • Đáp án: Aoi

Chế độ Hình Ảnh

 • Đáp án: Alice

Chế độ Biểu Tượng

 • Đáp án: Kil'Groth

Thể lệ Thử Tài Đoán Tướng Liên Quân Mobile

1. Thời gian: 19/10 - 7/11
2. Tham gia trả lời câu đố, thể hiện kiến thức của bạn về các tướng Liên Quân mỗi ngày.
3. Có 3 chế độ chơi bao gồm Suy Luận, Hình Ảnh, Biểu Tượng sẽ có những câu hỏi được thay đổi vào 07h00 và 19h00 hàng ngày.
4. Trả lời đúng câu đố mỗi chế độ chơi sẽ giúp bạn nhận được một lượt quay.
5. Sử dụng lượt quay trong vòng quay may mắn để tích lũy điểm.
6. Với các mốc điểm tích lũy sẽ nhận được phần quà tương ứng.
7. Quà chỉ có thể nhận từ ngày 29/10.

Hướng dẫn chơi Thử Tài Đoán Tướng

1. Chế độ Suy Luận:

 • Mỗi câu đố sẽ có đáp án là tên 1 tướng được lựa chọn ngẫu nhiên, nhiệm vụ của bạn là tìm được chính xác tên tướng đó.
 • Bắt đầu bằng cách nhập tên 1 tướng để lấy gợi ý. Mỗi tướng đều có những dữ kiện về Giới tính, Vị trí, Tài nguyên khi sử dụng kỹ năng, Khu vực trong thế giới Athanor, Năm ra mắt, Số lượng trang phục.
 • Nếu dữ kiện của tướng bạn chọn trùng với dữ kiện của đáp án, ô hiển thị sẽ có màu xanh. Nếu dữ kiện là trùng 1 phần, ô hiển thị sẽ có màu vàng. Nếu dữ kiện không trùng, ô hiển thị sẽ có màu đỏ.
 • Ngoài ra, với dữ kiện năm ra mắt và số lượng trang phục, nếu dữ kiện không trùng, ô hiển thị còn giúp bạn xác định thời điểm, số lượng là lớn hơn hay nhỏ hơn thông qua chiều mũi tên.
 • Từ những dữ kiện đúng/sai này, bạn phải suy luận để tìm ra được tên tướng chính xác trong đáp án.
 • Ngoài lượt lấy gợi ý đầu tiên, bạn có 7 lượt đoán tiếp theo miễn phí. Nếu hết 7 lượt này, bạn có 3 cơ hội thêm lượt phải mua bằng vàng. Khi hết cả 10 lượt đoán, bạn sẽ không thể tiếp tục trả lời câu hỏi này.

2. Chế độ Hình Ảnh:

 • Mỗi câu đố có dạng một bức ảnh được chia nhỏ và sắp xếp ngẫu nhiên vị trí các ô, nhiệm vụ của bạn là phải tìm được tên của tướng sở hữu hình ảnh trang phục đó.
 • Từ lượt 1-3, mỗi lượt nếu trả lời sai sẽ có gợi ý dễ hơn cho người chơi, sau đó gợi ý sẽ không thay đổi.
 • Bạn có tổng cộng 7 lượt đoán tên tướng. Nếu hết sẽ không có thêm cơ hội và bạn sẽ không thể tiếp tục trả lời câu hỏi này.

3. Chế độ Biểu Tượng:

 • Mỗi câu đố có dạng một chuỗi các biểu tượng được ẩn giấu, nhiệm vụ của bạn là phải tìm được tên của tướng tương ứng với dãy biểu tượng đó mô tả.
 • Từ lượt 1-3, mỗi lượt nếu trả lời sai sẽ mở ra thêm 1 biểu tượng cho người chơi.
 • Bạn có tổng cộng 7 lượt đoán tên tướng. Nếu hết sẽ không có thêm cơ hội và bạn sẽ không thể tiếp tục trả lời câu hỏi này.
 • 13.704 lượt xem
👨 Tiểu Hy Cập nhật: 06/11/2023
Xem thêm: Liên Quân Mobile
Sắp xếp theo