Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Tuần 4 Đáp án Tuần 4 (Từ 25/05 - 01/06/2020)

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam" được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trong vòng 10 tuần, bắt đầu từ ngày 04/05/2020 - 13/07/2020.

Mỗi tuần thi có 9 câu hỏi thi trắc nghiệm xoay quanh lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. Mỗi người có thể tham gia dự thi nhiều lần/tuần, nhưng chỉ được công nhận 1 kết quả đúng nhất. Bên cạnh đó, các bạn còn có thể tham gia cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo.

Đáp án Tuần 4 (Từ 25/05 - 01/06/2020)

Câu 1: Các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1955)?

A. Đấu tranh đòi Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ thống nhất đất nước
B. Tổ chức và động viên hội viên, phụ nữ tham gia học bổ túc văn hóa
C. Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và tổ chức sản xuất trong các tổ đổi công, vần công
D. Cả 3 phương án trên

Câu 2: Trong giai đoạn từ 1954 đến 1961 của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chú trọng phát triển vững mạnh tổ chức Hội ở vùng nông thôn. Lý do là gì?

A. Số lượng hội viên chị em phụ nữ nông thôn chiếm tỉ lệ cao
B. Công tác vận động phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội ở nông thôn còn hạn chế
C. Chỉ có thể tập trung phát triển ở vùng nông thôn
D. Phương án a và b

Câu 3: Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát biểu “Toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tin rằng Đại hội này phản ánh được đầy đủ và sâu sắc những đức tính tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và của dân tộc Việt Nam và nhớ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào của phụ nữ ở miền Bắc cũng như toàn quốc, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng miền Bắc và công cuộc đấu tranh để củng cố hòa bình và thống nhất nước nhà trên cơ sở của Hiệp định Giơnevơ” tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ mấy?

A. Lần thứ hai
B. Lần thứ ba
C. Lần thứ tư
D. Lần thứ năm

Câu 4: Đại hội Phụ nữ lần thứ hai diễn ra vào năm nào?

A. 1956
B. 1957
C. 1958
D. 1960

Câu 5: Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ hai đã xác định hoạt động của phong trào phụ nữ và các cấp Hội ở hai miền Nam Bắc như thế nào?

A. Tham gia Cách mạng dân chủ, chống đế quốc Mỹ và tay sai
B. Tham gia Cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước
C. Đoàn kết với phụ nữ tiến bộ trên thế giới
D. Phương án a và b

Câu 6. Đại hội Phụ nữ lần thứ hai đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và chương trình hoạt động cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

A. 5 nhiệm vụ, 4 chương trình hành động
B. 6 nhiệm vụ, 5 chương trình hành động
C. 7 nhiệm vụ, 6 chương trình hành động
D. 5 nhiệm vụ, 6 chương trình hành động

Câu 7. Chương trình hoạt động thứ nhất mà Đại hội Phụ nữ lần thứ hai đặt ra là gì?

A. Đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới
B. Thực hiện nam nữ bình đẳng, giải phóng hoàn toàn phụ nữ
C. Đấu tranh giải phóng phụ nữ
D. Đoàn kết phụ nữ toàn quốc để cùng toàn dân phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ

Câu 8: Trong giai đoạn 1956-1960, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung tham gia góp ý, xây dựng những văn bản luật nào?

A. Luật Trẻ em
B. Luật Lao động
C. Luật Hôn nhân và Gia đình
D. Luật Bảo vệ bà mẹ và trẻ em

Câu 9: Khi tham gia xây dựng Luật Hôn nhân và Gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của phụ nữ và nhân dân. Cách làm việc đó của Hội có ý nghĩa như thế nào đối với chất lượng của Luật?

A. Bảo đảm tính dân nguyện thực sự do thu thập ý kiến từ một lực lượng quan trọng, chiếm số đông trong xã hội là phụ nữ
B. Bảo đảm cơ sở khách quan và đầy tính nhân văn vì phụ nữ là người hiểu hơn ai hết muôn mặt tình cảnh hôn nhân trong gia đình
C. Đánh dấu bước phát triển mới trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng phụ nữ, thực hiện nguyên tắc nam nữ bình quyền
D. Phương án a và b

Đáp án Tuần 3 (Từ 18/05 - 25/05/2020)

Câu 1. Trong những năm đầu kháng chiến chống, Phong trào được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phong trào nào trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia tích cực vào mọi hoạt động xã hội?

A. Phụ nữ tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

B. Xóa nạn mù chữ

C. Đời sống mới

D. Bảo vệ Tổ quốc

Câu 2. Những năm đầu kháng chiến chống Pháp, nhiệm vụ phụ vận của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam bao gồm?

A. Cổ vũ phụ nữ tham gia việc úy lạo binh sĩ, cứu thương tuyên truyền xung phong, tiếp tế, tăng gia sản xuất

B. Nêu gương hy sinh tận tụy của các chị em phụ nữ, giúp các gia đình chiến sĩ

C. Đào tạo cán bộ phụ nữ, dần dần đưa cán bộ lên các cơ quan chỉ đạo của đoàn thể

D. Cả 3 phương án trên

Câu 3. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), các lực lượng nữ biệt động, dân quân du kích đã lập nhiều chiến công là:

A. Đội nữ biệt động Mê Linh (Sài Gòn)

B. Đội nữ du kích Hoàng Ngân (Hưng Yên)

C. Đội nữ dân quân Lam Hạ (Hà Nam)

D. Phương án a và b

Câu 4. Khi viết bài “Người cán bộ cách mạng”, Hồ Chí Minh nhắc đến: “Nữ anh hùng du kích…………., mấy lần bị giặc bắt và tra tấn chết đi sống lại. nhưng không hề lộ bí mật: mỗi lần thoát khỏi tay địch, hoạt động càng thêm hăng”. Điền tên nữ anh hùng đó vào chỗ trống:

A. Võ Thị Sáu

B. Nguyễn Thị Chiên

C. Mạc Thị Bưởi

D. Nguyễn Thị Thập

Câu 5. Nữ du kích đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi ngày 1/8/1949?

A. Bùi Thị Cúc

B. Lê Thị Phụng

C. Nguyễn An Ninh

D. Lê Thị Xuyến

Câu 6. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cơ quan đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được đặt ở các nước nào?

A. Thái Lan

B. My-an-ma

C. Lào

D. Phương án a và b

Câu 7. Năm 1949, Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự Hội nghị Phụ nữ Á Châu được tổ chức tại đâu?

A. Hà Nội

B. Bắc Kinh (Trung quốc)

C. Xít – ni (Úc)

D. Băng cốc (Thái Lan)

Câu 8. Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là?

A. Báo Tiếng gọi phụ nữ

B. Báo Phụ nữ Việt Nam

C. Báo Phụ nữ Dân chủ

D. Báo Phụ nữ Dân chủ cứu quốc

Câu 9. Ai là người được mệnh danh là “Nữ kiệt miền Đông”?

A. Bà Lê Thu Trà

B. Bà Nguyễn Thị Xuân

C. Bà Hồ Thị Bi

D. Bà Nguyễn Thị Thục Trinh

Đáp án Tuần 2 (Từ 11/05 - 18/05/2020)

Câu 1. Những người phụ nữ kéo quốc kỳ lên đỉnh ngọn kỳ đài tại buổi Lễ độc lập (2-9-1945) là ai?

Đáp án: Phương án d. Phương án a và c

Câu 2. Lễ ra mắt đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam diễn ra tại đâu?

Đáp án: Phương án a. Hà Nội

Câu 3. Tôn chỉ, mục đích của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đầu?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế từ năm nào?

Đáp án: Phương án b. 1946

Câu 5. Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là ai?

Đáp án: Phương án b. Lê Thị Xuyến

Câu 6. Tổ chức phụ nữ được hợp nhất vào Hội LHPN Việt nam tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ I là tổ chức nào?

Đáp án: Phương án a. Đoàn Phụ nữ cứu quốc

Câu 7. Đại hội Phụ nữ lần thứ nhất diễn ra vào năm nào và ở đâu?

Đáp án: Phương án b. 1950, tại Thái Nguyên

Câu 8. Định hướng phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sau khi hợp nhất với Đoàn Phụ nữ cứu quốc?

Đáp án: Phương án d. Là một Hội và tiến tới thành một mặt trận

Câu 9. Nhiệm vụ chính của Hội Liên hiệp Phụ nữ sau khi hợp nhất?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên.

Đáp án Tuần 1 (Từ 04/05 - 11/05/2020)

Câu 1. “Cần tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ mục đích là mưu quyền lợi cho phụ nữ, để phụ nữ được triệt để giải phóng” là nội dung được Đảng đề ra ở văn kiện Hội nghị nào?

Đáp án: Phương án a. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất

Câu 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm nào?

Đáp án: Phương án a. năm 1930

Câu 3. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), những tổ chức phụ nữ nào sau đây đã được thành lập?

Đáp án: Phương án d. Tất cả các phương án trên

Câu 4. Những tổ chức phụ nữ trên đã thực hiện những hoạt động cách mạng nào trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 5. “Chống những tập quán duy trì người phụ nữ trong cảnh nô lệ, trong tình trạng bất bình đẳng với nam giới. Bình đẳng nam nữ” là chủ trương được Đảng nêu ra tại Hội nghị trung ương II ( năm 1936). Hội nghị này được tổ chức ở đâu?

Đáp án: Phương án b. Thượng Hải

Câu 6. Các tầng lớp phụ nữ tham gia trong phong trào “Đông Dương Đại hội” diễn ra vào thời kỳ Cuộc vận động dân chủ (1936-1939)?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 7. Đoàn phụ nữ Cứu quốc được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Đáp án: Phương án c. 16/6/1941

Câu 8. Các hoạt động Cách mạng của Đoàn phụ nữ Cứu quốc?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 9. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta” về vị nữ tướng nào?

Đáp án: Phương án a. Nguyễn Thị Định

Mời bạn đánh giá!
Chủ đề liên quan