Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum Đáp án cuộc thi 90 năm đảng bộ Kon Tum - Tháng 5

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum được thi theo 2 hình thức là thi viết và thi trắc nghiệm. Thi trắc nghiệm bắt đầu từ ngày 01/5 - 31/8/2020, mỗi tháng sẽ có 20 câu hỏi.

Mỗi câu hỏi có từ 2 đến 4 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Người trả lời đúng đáp án sẽ đạt 5 điểm/câu hỏi. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham gia thêm cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo 2020. Vậy mời các bạn cùng theo dõi đáp án tháng 5/2020 trong bài viết dưới đây:

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum - Tháng 5

Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III diễn ra thời gian nào, ở đâu?

A. Từ ngày 08 đến ngày 16 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)
B. Từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)
C. Từ ngày 08 đến ngày 17 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)

Câu 2: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV là đồng chí:

A. Y Mửi
B. Nguyễn Văn Hùng
C. Nguyễn Văn Hòa

Câu 3: Khi mới thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh Kon Tum (năm 1948), ai là Bí thư Ban cán sự?

A. Đồng chí Vân Sơn
B. Đồng chí Nguyễn Trọng Ba
C. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến

Câu 4: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

A. Nguyễn Trọng Đàm
B. Nguyễn Phùng (tức Tập)
C. Bùi Anh (tức Nguyễn Văn Tiềm)

Câu 5: Làng Tà Pók là làng nổi dậy đầu tiên trong phong trào đồng khởi năm 1960 của tỉnh Kon Tum. Hãy cho biết Nhân dân làng Tà Pók nổi dậy vào ngày nào?

A. Ngày 6 tháng 9 năm 1960
B. Ngày 7 tháng 9 năm 1960
C. Ngày 8 tháng 9 năm 1960

Câu 6: Cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc Kon Tum đòi thả 72 tù chính trị bị giam tại Ngục Đăk Tô diễn ra vào thời gian nào?

A. Tháng 4 năm 1945
B. Tháng 2 năm 1945
C. Tháng 3 năm 1945

Câu 7: Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 1950, toàn tỉnh Gia - Kon có bao nhiêu đảng viên?

A. 1.542 đồng chí
B. 1.500 đồng chí
C. 950 đồng chí

Câu 8: Cuộc mít tinh chào mừng thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại thị xã Kon Tum diễn ra vào ngày nào?

A. Ngày 26 tháng 8 năm 1945
B. Ngày 27 tháng 8 năm 1945
C. Ngày 28 tháng 8 năm 1945

Câu 9: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đã đề ra chỉ tiêu:

A. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 8 %/năm
B. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 9 %/năm
C. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 10 %/năm

Câu 10: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

A. Phan Phụ (tức Phan Quyết)
B. Phan Vững (Rex)
C. Nguyễn Phùng (tức Tập)

Câu 11: Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ VI (vòng 2), tháng 3 năm 1977 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 37 đồng chí, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí nào được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy?

A. Võ Thành Vinh
B. Nguyễn Văn Sỹ (Kso Krơn)
C. Trần Kiên

Câu 12: Tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập (theo quyết định của Uỷ ban Nhân dân cách mạng Khu Trung Trung bộ) vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 29 tháng 9 năm 1975
B. Ngày 20 tháng 12 năm 1975
C. Ngày 29 tháng 10 năm 1975

Câu 13: Bước vào Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai, các cơ quan đảng và chính quyền tỉnh Kon Tum tạm rút khỏi thị xã Kon Tum phân tán về vùng đồng bằng thời gian nào?

A. Tháng 7 năm 1946
B. Tháng 6 năm 1946
C. Tháng 10 năm 1946

Câu 14: Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV đã chỉ đạo nắm vững và vận dụng tốt các phương châm lớn:

A. “Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”.
B. “Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đánh lâu dài, trên cơ sở đánh lâu dài, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”.

Câu 15: Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại nhà lao Kon Tum nổ ra vào thời gian nào?

A. Ngày 13 tháng 12 năm 1931
B. Ngày 9 tháng 12 năm 1931
C. Ngày 12 tháng 12 năm 1931

Câu 16: Tỉnh Kon Tum tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I vào thời gian nào?

A. Ngày 6 tháng 01 năm 1946
B. Ngày 23 tháng 12 năm 1945

Câu 17: Ban cán sự tỉnh Kon Tum được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 3 năm 1948
B. Tháng 01 năm 1948
C. Tháng 12 năm 1947

Câu 18: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã đề ra mục tiêu:

A. Xây dựng tỉnh Kon Tum thoát nghèo vào năm 2015.
B. Xây dựng tỉnh Kon Tum cơ bản thoát nghèo vào năm 2015.
C. Xây dựng tỉnh Kon Tum thoát nghèo chậm nhất vào năm 2015.

Câu 19: Ngày 25 tháng 9 năm 1901, nghĩa quân Xê Đăng do Thăng Mâu chỉ huy tấn công đồn nào sau đây?

A. Đăk Pxy
B. Đăk Sút
C. Đăk Glei

Câu 20: Chi bộ Đảng ngoài nhà lao Kon Tum (còn gọi là Chi bộ đường phố thị xã Kon Tum) được thành lập vào thời gian nào?

A. Cuối năm 1931
B. Đầu năm 1931
C. Giữa năm 1931

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 08
  • Lượt xem: 133
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 63 KB
Chủ đề liên quan