Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc Đề minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán

Giới thiệu Tải về
  • 6 Đánh giá

Ngày thi THPT Quốc gia 2020 đang ngày một đến gần, Download.vn xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc.

Đề thi được biên soạn theo hình thức tương tự đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2019. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các bạn học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng làm bài và làm quen với cấu trúc đề thi. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán

Trang 1/8 - Mã đề thi 119
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT QUANG HÀ
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ÔN THI THPTQG 2020 LẦN 1
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 119
Họ và tên học sinh: …………………………………….……………… Số báo danh: .………………
Câu 1. Hàm số
3
34 y x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;1
. B.
;1
1;
C.
1;
. D.
;1
.
Câu 2. Đồ thị như hình bên là của hàm số nào dưới đây?
A.
32
34y x x
. B.
32
34y x x
. C.
3
34y x x
. D.
32
34y x x
.
Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
trên đoạn
2;0
bằng
A.
1
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 4. S đường tim cn của đồ th hàm s
2
31
4
x
y
x
A.
4
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 5. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , . Góc giữa hai mặt phẳng
bằng . Thể tích khối chóp là.
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?
A. B. C. D.
Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?
.S ABC
2a
SA ABC
SBC
ABC
30
.S ABC
3
3
12
a
3
3
6
a
3
3
3
a
3
3
8
a
O
x
y
1
1
2
4
1
2
Trang 2/8 - Mã đề thi 119
Câu 7. Hàm số
31
1

x
y
x
đồng biến trên những khoảng nào sau đây?
A.  ; . B. ;2. C. ;11;. D. 0;.
Câu 8. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số
2 2019
1
x
y
x
.
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 9. Hình đa diện bên có bao nhiêu mặt?
A.
7
. B.
11
. C.
10
. D.
12
.
Câu 10. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1; 
. B.
0;1
1; 
. C.
;0
. D.
1; 0 1; 
.
Câu 11. Gọi
,Mm
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
1
x
fx
x
trên đoạn
3;5
.
Khi đó
Mm
bằng
A.
3
8
B.
2
C.
7
2
D.
1
2
Câu 12. Đồ th sau đây là của hàm s
y f x
. Khi đó hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cc tr?
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
O
y
x
Trang 3/8 - Mã đề thi 119
Câu 13. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số có dạng
32
y ax bx cx d
0a
. Hàm
số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1; 
B.
;1
C.
1;1
D.
1; 
Câu 14. Cho hàm số
32
3 5. y x x
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;0
. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
0;2
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
2; 
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;2
.
Câu 15. Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm cạnh . Biết vuông góc với
mặt phẳng đáy và Tính thể tích khối chóp .
A. . B. . C. . D. .
Câu 16. Cho đồ thị hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ. Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào
dưới đây?
A.
;0
. B.
2; 2
. C.
2; 
. D.
0; 2
.
Câu 17. Biết rng h s ca
4
x
trong khai trin nh thc Newton
*
2,
n
xn
bng 60. Tìm n.
A. n 6. B. n 8. C. n 5. D. n 7.
Câu 18. Đồ th
C
ca hàm s
31
1
x
y
x
ct trc tung tại điểm A. Tiếp tuyến ca
C
tại điểm A
phương trình là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
42
2 15 y x x
trên đoạn
3;2
.
.S ABCD
ABCD
O
2a
SA
2.SA a
.S ABO
3
2
12
a
3
2
3
a
3
22
12
a
3
42
3
a
51 yx
41yx
51yx
41 yx
x
y
-1
-3
1
O
1
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 289
  • Lượt xem: 1.403
  • Dung lượng: 812,6 KB
Tìm thêm: Toán 12