Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo công tác Mặt trận mới nhất

Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 là mẫu báo cáo giúp các cán bộ, Đảng viên lập báo cáo, sơ kết lại những gì đã thực hiện được, chưa thực hiện được trong công tác tuyên truyền, chuyên môn, tư tưởng chính trị, xây dựng đoàn thể trong 6 tháng đầu năm. Từ đó đưa ra các phương pháp, nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm mẫu Báo cáo tổng kết công tác Đảng. Vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 trong bài viết dưới đây.

Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

HUYỆN ...................

Số: ………../BC-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

..........., ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20.....

1. Nội dung chương trình 1

1.1. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân

- Sáu tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 20..... - 20.....; tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 20..... - 20...... Tuyên truyền về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận các cấp trong huyện.

- MTTQ huyện tích cực tuyên truyền và nắm bắt tình hình nhân dân trước tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 đến các xã, thị trấn, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Thường xuyên nắm bắt tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước theo định kỳ và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua cuộc tiếp xúc cử tri, qua phản ánh của các tổ chức thành viên, qua các hội nghị và qua các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19, theo Chỉ thị 15, 16, 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về biển, đảo và phân giới, cắm mốc; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, được 21 buổi có hơn 1.000 lượt người tham gia bằng hình thức đa dạng phong phú như: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, băng rôn khẩu hiệu, loa truyền thanh, tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây xanh...

1.2. Việc đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân

- Việc thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo: Thực hiện Kết luận số 01, số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên, đồng bào các dân tộc trong huyện thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

- Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Tôn giáo; Phối hợp tuyên truyền, vận động các chức sắc, nhà tu hành, bà con có đạo các tôn giáo tham gia thực hiện tốt các chính sách tôn giáo; kịp thời động viên, thăm hỏi, tặng quà 25 cơ sở tôn giáo nhân dịp các ngày lễ lớn của các tôn giáo; Tổ chức gặp mặt 27 chức sắc, chức việc đại diện cho 25 cơ sở tôn giáo trong đạo Phật, Công giáo, Tin lành nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 20.....; các cơ sở tôn giáo tuân thủ các quy định của Luật Tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Kết quả tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: Phối hợp thực hiện công tác “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 20..... của địa phương được 19 buổi với hơn 1.000 người tham dự. Phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt và tặng quà cho 77 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 20..... mỗi xuất quà trị giá 1.000.000 đ/xuất; 06 xuất quà cho 05 nghệ nhân ưu tú và 01 xuất cho gia đình nghệ nhân Y Wet Ê Ban, trị giá 500.000 đ/xuất.

2. Nội dung chương trình 2

2.1. Công tác tiếp nhận và phân bổ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

- Hưởng ứng lời kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ Covid 19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ huyện đã ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid -19 đợt 2 năm 20....., đến ngày 30/6/20..... thu được 244.875.000đ, đã chuyển về Ủy ban MTTQ tỉnh 100.000.000 đ để ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương, còn lại đang nộp tại Kho bạc nhà nước.

- MTTQ phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế, nhất là thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế; hướng dẫn đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và người dân đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay và dọn vệ sinh tại nơi ở và nơi làm việc, thực hiện nghiêm túc dãn cách xã hội, vận động người dân sử dụng khai báo y tế toàn dân. Ngoài ra, vận động các nguồn lực xã hội đã trao tặng hơn 1.400 hộp siro ngăn ngừa ho, hơn 1.200 khẩu trang cho người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 100% cơ quan, đơn vị, cơ sở thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như: Treo băng rôn tuyên truyền cách phòng chống dịch COVID-19, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, thường xuyên dọn vệ sinh tại nơi ở và trụ sở làm việc… Ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng; duy trì các hoạt động theo dõi, giám sát, điều tra, xác minh, lấy mẫu, cách ly các trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Theo số liệu báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, từ đầu năm đến nay huyện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Số liệu báo cáo từ ngày 30/4/20.....-30/6/20..... có 2.199 trường hợp người từ nơi khác trở về địa phương, trong đó về từ vùng dịch 391 người, số người từ vùng không có dịch 1.808 người. Số người bị cách ly tập trung tại huyện là 35 trường hợp, cách ly tại nhà là 2.124, số người theo dõi sức khỏe tại nhà là 4.000 trường hợp, số người cách ly y tế 04 trường hợp. Đã tổ chức tiêm văc xin đợt 1 là 899/983 người; đợt 2 là 1.409/1.531 người.

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 20....., Mặt trận các cấp tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như vận động các nguồn lực xóa nhà tạm; vận động nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; bê tông hóa giao thông nông thôn; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, rẫy mẫu, tuyến đường nông thôn kiểu mẫu… Tính đến nay, toàn huyện có 06/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Ea Tling đạt đô thị văn minh loại 4 mở rộng. …

- Sáu tháng đầu năm MTTQ các cấp đã tích cực hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. MTTQ huyện tiếp nhận 250 triệu đồng từ Quỹ ”Vì người nghèo” của MTTQ tỉnh phối hợp với Ngân hàng BIDV Đăk Nông hỗ trợ cho 05 hộ gia đình nghèo khó khăn về nhà ở (mỗi hộ 50 triệu đồng); MTTQ huyện đã hỗ trợ xây 01 nhà đại đoàn kết với số tiền hỗ trợ 15.000.000đ; MTTQ cấp xã xây 01 nhà với số tiền hỗ trợ 20.000.000đ; 6 tháng đầu năm MTTQ các xã, thị trấn đã vận động được 243.837.000đ ; Quỹ ”Vì người nghèo” cấp huyện chưa vận động.

- Tổ chức thăm, tặng quà tết cho các đối tượng chính sách có công nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 20....., cụ thể: Quà của Chủ tịch nước: 618 xuất, trị giá 189.900.000 đồng; Quà tỉnh ủy quyền: 23 xuất, trị giá 48.500.000 đồng; Quà địa phương theo Quyết định số 03/QĐ-UBND: 773 xuất, trị giá 386.500.000đ, quà cho đối tượng chính sách có công các xã, thị trấn: 729 xuất, trị giá 164.000.000đ; Quà tiêu biểu, đơn vị trực tết của huyện: 54 xuất, trị giá 41.000.000đ; Quà hộ nghèo là người DTTS 371 xuất, trị giá 111.300.000đ; Quà mừng thọ 554 xuất, trị giá 298.500.000đ; Quà đối tượng BTXH 84 xuất, trị giá 33.600.000đ.

- Phối hợp phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia ủng phong trào “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam/đioxin” nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 20...... Tổng số quà đã huy động được 6.560 xuất, trị giá trên 2.000.000.000đ. Phối hợp tổ chức hỗ trợ gạo cho các đối tượng có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm 20..... theo kế hoạch. Kết quả: cấp gạo giáp Tết 3.574 khẩu = 53.610 kg gạo; cấp gạo giáp hạt 3.209 khẩu = 48.135kg gạo.

- Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Ban Cứu trợ tỉnh Đắk Nông đã cấp nguồn kinh phí 2.2 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt trong tháng 12/20...... MTTQ huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại của 04 xã, thị trấn và phân bổ cho UBND các xã, thị trấn chi trả cho người dân. Cụ thể: Thị trấn Eatling: 1.932.020.000đ; xã Tâm Thắng: 25.500.000đ; xã Nam Dong: 78.650.000đ; xã Eapô: 163.830.000đ.

2.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

- MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu, phát trên truyền thanh-truyền hình …về chất lượng hàng Việt Nam; đưa hàng Việt về nông thôn để bình ổn giá nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kinh doanh, bán hàng trên mạng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng,... Đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết. Đã tổ chức 01 Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn xã Nam Dong, Tâm Thắng và Thị trấn Ea Tling. Kết quả đã kiểm tra 09 cơ sở, chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm.

2.4. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”

Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã tham mưu cho Huyện ủy và phối hợp với UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn huyện. Phối hợp với các các tổ chức thành viên tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Chủ trì phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên chọn các nội dung tổ chức phong trào “Đoàn kết sáng tạo” phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng phong trào và đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn kết với các phong trào thi đua của tổ chức mình.

2.5. Kết quả triển khai các chương trình:

- Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 20...... Huyện đoàn đã tổ chức ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom, xử lý rác thải được hơn 15 km các tuyến đường liên thôn, chợ và các điểm đen về rác thải nhựa, trồng mới được hơn 1000 cây hoa các loại tại các cơ quan, trụ sở làm việc; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon, phân loại rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, thay thế túi nilon bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường gắn với quản lý dân cư.

- Phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt chương trình an toàn giao thông và công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS: Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường và tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên và học sinh.

- Trong 6 tháng đầu năm cơ quan chức năng của huyện thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, trong đó chú trọng công tác khám chữa bệnh đối với các đối tượng chính sách có công, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 06 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Phối hợp tuyên truyền trực quan về các chính sách BHXH, BHYT tại các trục đường chính, khu đông dân cư trên địa bàn huyện; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 90% tổng dân số.

Ngoài ra Mặt trận các cấp phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em; bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế toàn dân; phòng chống tác hại của thuốc lá; hiến máu tình nguyện...vận động nhân dân tham gia phát triển tổ hợp tác kinh tế hợp tác xã, nhất là trong hợp tác xã nông nghiệp đều đem lại hiệu quả tích cực.

3. Nội dung chương trình 3

3.1. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

- Sáu tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp và để tập trung vào công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nên huyện chỉ tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội. Tại buổi tiếp xúc này có 170 cử tri tham dự, có 07 cử tri phát biểu với 12 ý kiến. Phần lớn các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri tập trung vào các lĩnh vực về: Đường giao thông nông thôn, đất đai, điện sinh hoạt, chế độ chính sách phụ cấp cho cán bộ cấp thôn, buôn, cán bộ bán chuyên trách cấp xã, an ninh trật tự nông thôn … Đa số các ý kiến phản ánh của cử tri đã được đại diện các sở, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo của huyện, xã, ĐB Quốc hội phát biểu trao đổi và trả lời trực tiếp tại hội nghị. Sau hội nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm chưa được trả lời thỏa đáng đến các cơ quan có liên quan.

- Kết quả triển khai đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 20.....-20.....: MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLP; theo dõi, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy sự chủ động của MTTQ Việt Nam các cấp và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bám sát thực tiễn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đoàn kết, ổn định, tăng cường đồng thuận xã hội.

Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của huyện tiếp tục triển khai việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác PCTNLP ; phát huy vai trò trực tiếp phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí thông qua các tin, bài, phóng sự. Tăng cường tuyên truyền về các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến PCTNLP; Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; các kết quả đạt được của Đảng và Nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương trong công tác PCTNLP; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết quả tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20.....-20...... Sáu tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện nhận được 03 đơn phản ánh, đã chuyển 03 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác tiếp dân và tham gia giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của công dân, tham gia công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của huyện được 07 buổi. Mặt trận các cấp tham gia hòa giải thành 13/15 vụ mâu thuẫn ở địa bàn dân cư liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong gia đình.

3.2. Về hoạt động giám sát:

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/1/20..... “tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20.....-20.....”. Căn cứ Kế hoạch số 17 đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT, ngày 3/2/20..... về kiểm tra việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20.....-20..... của Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và Kế hoạch số 20/KH-MTTQ-BTT, ngày 26/3/20..... về giám sát thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20.....-20..... đối với Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn và ủy ban bầu cử huyện. Ban hành 02 quyết định thành lập đoàn kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác bầu cử.

- Kết quả kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát, nhận thấy: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung, quy trình bầu cử được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, ủy ban bầu cử các cấp tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và thủ tục, hồ sơ ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã diễn ra dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm số dư và các tỷ lệ nữ, không phải đảng viên, trẻ tuổi, dân tộc, tái cử theo quy định; việc lập, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử, việc vận động bầu cử đúng thời gian quy định. Việc giám sát trong ngày bầu cử: tại các khu vực bỏ phiếu đã có sự chuẩn bị chu đáo, trang trí phòng bỏ phiếu đúng quy định, hòm phiếu được niêm phong và kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu, phiếu bầu và thẻ cử tri được kiểm tra và đóng dấu đúng quy định của pháp luật.

3.3. Về công tác phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên bám sát hướng dẫn của cấp trên để tham gia phản biện theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam. MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia nhiều Hội nghị đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản của huyện và về các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

3.4. Về tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh

- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, được cả hệ thống chính trị của huyện thực hiện một cách nghiêm túc, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 20....., là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận TQ huyện đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đợt học tập, đã tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan Mặt trận.

- Việc cụ thể hóa thực hiện “Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí” của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tại địa phương: MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch số 22/KH-MTTQ-BTT, ngày 27/4/20..... về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 20..... để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí ngay tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách, quỹ cứu trợ, quỹ vì người nghèo theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia tích cực vào công tác PCTNLP. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia PCTNLP; kịp thời phản ánh về các hành vi, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí; đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, qua 6 tháng đầu năm không ghi nhận phản ánh trường hợp nào.

- Kết quả tham mưu việc thực hiện: Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên… MTTQ các cấp thường xuyên duy trì các kênh thông tin, mở các hòm thư tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân về các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và đảng viên; chủ động đẩy mạnh hoạt động giám sát trên nhiều lĩnh vực...

- Kết quả Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20..... – 20.....: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực chủ động triển khai thực hiện quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử, từ việc xây dựng kế hoạch đến các khâu tổ chức thực hiện; tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật; đảm bảo những người được lựa chọn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20.....-20..... diễn ra một cách công khai, minh bạch và thành công tốt đẹp; nhân dân phấn khởi, tích cực đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao đạt tỷ lệ 99, 99%, cụ thể:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND và UBND huyện thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 20..... – 20..... gồm 15 người và thành lập 11 Ban bầu cử ở 11 đơn vị bầu cử của huyện mỗi Ban gồm 11 người. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tham gia phối hợp với chính quyền thành lập 08 Uỷ ban bầu cử; 62 Ban bầu cử và 127 tổ bầu cử với 127 khu vực bỏ phiếu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiến hành các Hội nghị hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện. Hội nghị đã nhất trí lập danh sách chính thức 59 người ứng cử để bầu đủ 35 đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 20..... - 20...... Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lựa chọn và lập danh sách chính thức 364 người ứng cử để bầu 220 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 20..... - 20...... MTTQ phối hợp và hướng dẫn cho một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện giới thiệu 05 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đăk Nông khóa IV theo cơ cấu, số lượng phân bổ của Mặt trận tỉnh.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn để hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tại các thôn, buôn, bon, tổ dân phố. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức 42 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Số lượng cử tri tham dự ở mỗi hội nghị đều đạt trên 75% tổng số hộ dân trong thôn, buôn, bon, tổ dân phố được mời tham dự.

Phối hợp với UBBC huyện tổ chức được 02 điểm tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội có 210 cử tri tham dự, có 6 cử tri phát biểu với 16 ý kiến; tổ chức 4 điểm gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, có 230 cử tri tham dự, 23 cử tri phát biểu với 51 ý kiến; tổ chức 10 điểm gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện có 420 người tham dự, 53 cử tri phát biểu với 106 ý kiến; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức được 62 điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã có 2.480 cử tri tham dự và 245 cử tri phát biểu 501 ý kiến.

Kết quả cuộc bầu cử: Tổng số cử tri toàn huyện đi bầu cử: 66.711/66.720 đạt 99,99%; Số đại biểu Quốc hội được bầu 03 đại biểu, số trúng cử 3 đại biểu; Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu 08 đại biểu, số trúng cử 08 đại biểu; Số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu 35, số trúng cử 35 đại biểu; Số đại biểu HĐND cấp xã được bầu 220 đại biểu, số trúng cử 218 đại biểu (khuyết 02 đại biểu: xã Trúc Sơn 01; xã Đắk Drông 01).

- Việc phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, nhất là trách nhiệm công khai, minh bạch của chính quyền các cấp: MTTQ các cấp luôn phát huy vai trò làm tốt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn trên toàn địa bàn huyện đã thường xuyên quan tâm đến công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện DCCS; Mặt trận Tổ Quốc các cấp và các đoàn thể chính trị- xã hội đã tích cực phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời giám sát việc thực hiện PLDC ở địa phương cơ sở. Do vậy, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động được nhiều nguồn lực trong đầu tư phát triển, góp phần to lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Kết quả nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hòa giải ở cơ sở : Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp xã kiện toàn, củng cố tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho Trưởng, Phó Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát ở cơ sở, nhất là việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng. Sáu tháng đầu năm Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 6 cuộc, chưa phát hiện vụ việc nào có sai phạm. Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 7 cuộc. Công tác hòa giải ở cở sở: Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn huyện 124/124 thôn, buôn, bon, TDP với 678 hòa giải viên. Kết quả tổ chức hòa giải trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 20.....: Tổng số vụ, việc được tiếp nhận và hòa giải là 25 vụ, việc. Trong đó: Hòa giải thành 15 vụ, việc đạt 60%; hòa giải không thành 10 vụ, việc.

4. Nội dung chương trình 4

- Kết quả tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp với lực lượng Biên phòng và các phòng ban của huyện tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên và nhân dân trong huyện, đặc biệt là xã biên giới Đăk Wil hiểu biết và thực hiện tốt Quy chế quản lý biên giới, thường xuyên tuyên truyền các văn bản pháp luật về việc giải quyết các vấn đề liên quan biên giới Việt Nam - Cam Pu Chia như: Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam - Cam Pu Chia; Nghị định 34/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư “Về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ... Thông qua các buổi tuyên truyền, đã giúp hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết hơn về pháp luật, đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh Đăk Nông và của 02 huyện ................... và huyện Pechamda góp phần cùng với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh biên giới, ổn định đường biên giới, hữu nghị và hợp tác.

Các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện đã phối hợp với lực lượng dân quân ở xã Đắk Wil thường xuyên tổ chức tuần tra, các vị trí cọc dấu và tổ chức các đợt phát quang các cọc dấu, cộc mốc trên địa bàn, cùng với 02 đồn biên phòng 751,753 tổ chức cho các trung đội dân quân của xã hành quân dã ngoại tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới. Phối hợp với chính quyền tổ chức thăm 02 đồn Biên phòng 751, 753 nhân dịp tết cổ truyền và đợt phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền quà 10 triệu đồng.

5. Nội dung chương trình 5

- Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IV, Nghị quyết đại hội MTTQ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 20.....-2024, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn, điều kiện của địa phương; Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Việc đổi mới nội dung các hội nghị Ủy ban Mặt trận các cấp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Mặt trận: Đổi mới việc tổ chức các Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo hướng tăng cường vai trò của các vị ủy viên trong tham gia, phát biểu ý kiến. Giảm việc thông qua các báo cáo, tập trung thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các nội dung lấy ý kiến tại hội nghị.

- Kết quả thực hiện các quy chế, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện hiệp thương với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan để thực hiện các Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ.

- Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận các cấp: Cơ quan Ủy ban MTTQ huyện hiện có 6 biên chế, trong đó: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 02 ủy viên thường trực (01 ủy viên Thường trực kiêm kế toán của cả khối), 01 chuyên viên, 01 bảo vệ chung cho cả khối. Củng cố, bổ sung 05 Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Mặt trận các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 20.....-2024.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách: MTTQ huyện đã đăng ký với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện mở 01 tập huấn vào Quý III năm 20..... với số lượng dự kiến 120 người.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp: Ủy ban MTTQ huyện duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân qua thư điện tử Gmail và trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ huyện. Trong 6 tháng đầu năm đã đăng 56 thông tin, văn bản trên trang Thông tin điện tử của Mặt trận huyện. Tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản V3.0 (Ioffice) trong nội bộ cơ quan để trao đổi thông tin, điều hành và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính.

- Việc nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng: Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 20..... để hướng dẫn các nội dung đăng ký thi đua trong hệ thống Mặt trận huyện; tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua của Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và dự hội nghị ký kết giao ước thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xét đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 20..... cho 04 cá nhân trong hệ thống Mặt trận; đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân, đề nghị HĐ TĐKT của huyện tặng giấy khen cho 04 cá nhân; Ủy ban MTTQ huyện xem xét khen thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích suất xắc trong công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 20.....-20......

6. Đánh giá chung

6.1. Kết quả đạt được

- Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vẫn được tăng cường, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt tỉnh nhiệm kỳ 20.....-2024; Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phong trào “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả cao, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các quy định của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của ngành Y tế và các cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch Covid-19. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được nâng cao về chất lượng và đổi mới trong hình thức tổ chức. Các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ nhân dân từng bước ổn định cuộc sống và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

6.2. Hạn chế, yếu kém

- Công tác tuyên truyền, vận động tuy được chú trọng nhưng có lúc hiệu quả chưa cao; một số phong trào, cuộc vận động triển khai nhưng chưa được duy trì thường xuyên, chưa bền vững, chưa huy động đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, một số nơi còn mang tính hình thức, chưa lan tỏa rộng.

- Việc tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vai trò giám sát, tham gia góp ý kiến của nhân dân ở nhiều nơi còn hạn chế và thiếu chủ động, chưa huy động được đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.

* Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ở một số xã, thị trấn do mới được kiện toàn sau Đại hội đảng các cấp, các cán bộ làm chuyên trách công tác Mặt trận ở các xã, thị trấn thay đổi 90%, vì vậy trong thời gian ngắn chưa nắm bắt được hết nghiệp vụ công tác Mặt trận, dẫn đến hoạt động còn hạn chế, lúng túng.

- Sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa nhịp nhàng.

Phần thứ hai

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG CUỐI NĂM 20.....

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Chủ động nắm tình hình tư tưởng và duy trì, nâng cao chất lượng báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân phản ánh đến cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/20.....) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

2. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 20..... và “Tết vì người nghèo” năm 2022; vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

-Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên.

3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Tham gia tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tổ chức giám sát, phản biện xã hội; phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên, triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 20......

-Tổ chức tiếp công dân tại trụ ở cơ quan, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5k của Bộ Y tế.

- Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua phản ánh định kỳ ý kiến của nhân dân và cử tri và thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Trên đây là báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 20..... của Ủy ban MTTQ huyện ....................

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Thường trực HU;
- Ban Dân vận HU;
- TT HĐND – UBND huyện;
- TT Ủy ban MTTQ huyện;
- Các TCTV;
- UV Ủy ban MTTQ huyện khóa V;
- MTTQ các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT của UBMTTQ huyện;
- Lưu VP,VT.

TM. ỦY BAN MTTQ HUYỆN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 55
  • Lượt xem: 1.157
  • Dung lượng: 333,5 KB
Sắp xếp theo