Bài tập Tết môn Toán lớp 1 sách Cánh diều Bài tập Tết 2024 môn Toán 1

Bài tập Tết môn Toán lớp 1 sách Cánh diều năm 2023 - 2024 gồm 2 phiếu, mang tới các dạng bài tập, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập, củng cố kiến thức môn Toán thật tốt để tránh quên bài sau kỳ nghỉ Tết 2024 dài ngày.

Bài tập Tết môn Toán 1 bao gồm các dạng bài tập điền số thích hợp vào chỗ trống, tính, nối phép tính... Qua đó, giúp các em có sự so sánh và đối chiếu kết quả sau khi luyện giải bài tập. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập Tết 2024 môn Toán 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo. Mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài tập Tết 2024 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Phiếu 1

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 1

Bài 2: Tính:

4 + 2 = … 6 – 5 = … 2 + 7 = … 10 – 0 = …

6 + 1 = … 9 – 5 = … 2 + 5 = … 4 + 4 = …

Bài 3: Cho hình vẽ:

Bài 2

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

… hình chữ nhật

… hình tròn

… hình vuông

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 … 3 = 5 7 … 4 = 3 2 … 2 = 4

1 … 7 = 8 9 … 2 = 7 5 … 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

Bài 5

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10

6 + 1 = 7 9 – 5 = 4 2 + 5 = 7 4 + 4 = 8

Bài 3:

Bài 3

Hình bên có:

10 hình chữ nhật

3 hình tròn

7 hình vuông

Bài 4:

2 + 3 = 5 7 - 4 = 3 2 + 2 = 4

1 + 7 = 8 9 - 2 = 7 5 + 1 = 6

Bài 5:

1 + 2 = 3

7 – 3 = 4

4 + 5 = 9

2 + 6 = 8

10 – 0 = 10

Bài tập Tết 2024 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Phiếu 2

Bài 1: Điền các số thích hợp vào ô trống:

Bài 1

Bài 2: Tính:

1 + 2 = 5 – 3 = 4 + 6 = 9 – 0 = 3 + 5 =
4 + 3 = 6 + 1 =7 – 2 = 8 – 5 = 2 + 0 =
6 + 3 = 7 – 4 = 9 – 2 = 1 + 9 = 3 + 0 =
2 + 2 = 7 – 5 = 9 – 8 = 4 – 0 = 2 + 3 =

Bài 3:

a) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 2, 9, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 0, 8, 2, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4: Điền vào chỗ trống (theo mẫu):

ĐọcViết
Mười bảy17
Hai mươi hai
45
Ba mươi sáu
28
Ba mươi tư
66

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 5

Bài 6: Điền dấu <, > thích hợp vào chỗ trống:

Bài 6

Bài 7: Nối các số từ 1 đến 25 để hoàn thiện và tô màu bức tranh:

Bài 7

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

1 + 2 = 3

5 – 3 = 2

4 + 6 = 10

9 – 0 = 9

3 + 5 = 8

4 + 3 = 7

6 + 1 = 7

7 – 2 = 5

8 – 5 = 3

2 + 0 = 2

6 + 3 = 9

7 – 4 = 3

9 – 2 = 7

1 + 9 = 10

3 + 0 = 3

2 + 2 = 4

7 – 5 = 2

9 – 8 = 1

4 – 0 = 4

2 + 3 = 5

Bài 3:

a) Sắp xếp: 1, 2, 3, 4, 6, 9

b) Sắp xếp: 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0

Bài 4:

Đọc

Viết

Mười bảy

17

Hai mươi hai

22

Bốn mươi lăm

45

Ba mươi sáu

36

Hai mươi tám

28

Ba mươi tư

34

Sáu mươi sáu

66

Bài 5:

Bài 5

Bài 6:

Bài 6

Bài 7:

Bài 7

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 905
  • Lượt xem: 8.023
  • Dung lượng: 507,8 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo