Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều Bài tập Tết 2024 môn Tiếng Anh 1

Bài tập Tết môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều năm 2023 - 2024 mang tới các dạng bài tập, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Anh thật tốt để tránh quên bài sau kỳ nghỉ Tết 2024 dài ngày.

Bài tập Tết Tiếng Anh lớp 1 bao gồm các dạng bài tập nối tranh, điền từ, nhìn tranh trả lời câu hỏi.... Qua đó, giúp các em có sự so sánh và đối chiếu kết quả sau khi luyện giải bài tập. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập Tết 2024 môn Toán, Tiếng Việt. Mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Match

1. Match

A. Open the book

2. Match

B. Be quiet

3. Match

C. Stand up

4. Match

D. Sit down

5. Match

E. Close the book

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

1. _ a l l

2. b _ _ k

3. c _ a y _ n

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

4. k _ t e

5. _ e d r _ _ m

6. _ r a _ e r

Write a/ an

1. ________ garden

2. ________ pencil

3. ________ eraser

4. ________ teddy bear

5. ________ chair

6. ________ apple

Look at these picture and answer

1. Look at these picture and answer

What is this?

It’s _______________

2. Look at these picture and answer

Is it a robot?

____________________

3. Look at these picture and answer

Is it a teddy bear?

____________________

4. Look at these picture and answer

Who is this?

____________________

5.Look at these picture and answer

What is it?

____________________

Look at the picture and write “Yes” or “No”

Look at the picture and write ++

Write “b, c, d, e, k, r” to complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a y o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

Write suitable letters to complete correct words

1. N _ teb _ _ k

2.P _ n

3.C _ a _ r

4.F _ s _

5._ o _ ot

Đáp án bài tập Tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

Look at the pictures and complete the words

1. Ball

2. Book

3. Crayon

4. Kite

5. Bedroom

6. Eraser

Write a/ an

1. ____a____ garden

2. ____a____ pencil

3. ____an____ eraser

4. ____a____ teddy bear

5. ____a____ chair

6. ____an____ apple

Look at these picture and answer

1. It’s a desk

2. No, it isn’t

3. Yes, it is

4. It’s my grandpa

5. It’s a balloon

Look at the picture and write “Yes” or “No”

1. Yes

2. No

3. No

4. Yes

5. No

Write “b, c, d, e, k, r” to complete the words

1. b o o k

4. d o l l

2. c r a y o n

5. r o b o t

3. k i t e

6. e r a s e r

Write suitable letters to complete correct words

1. Notebook

2. Pen

3. Chair

4. Fish

5. Robot

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 306
  • Lượt xem: 1.731
  • Dung lượng: 418,5 KB
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan