42 đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 Đề ôn tập học kì 2 môn Toán 1 năm 2023 - 2024

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 gồm 42 đề thi, với các dạng bài tập từ cơ bản tới nâng cao, giúp các em học sinh tham khảo, luyện giải đề thật thành thạo để ôn thi học kì 2 năm 2023 - 2024 hiệu quả.

Với 42 đề ôn thi học kì 2 môn Toán 1, còn giúp thầy cô tham khảo, giao đề ôn tập cuối học kì 2 cho học sinh của mình thuận tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề ôn môn Tiếng Việt 1. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 4294 - 2150 + 3867 – 3

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 2

Bài 3 (4đ):

a) Khoanh tròn vào số bé nhất: 81; 75; 90; 51

b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62; 70; 68; 59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Số liền sau của 23 là 24 ☐

- Số liền sau của 84 là 83 ☐

- số liền sau của 79 là 70 ☐

- Số liền sau của 98 là 99 ☐

- Số liền sau của 99 là 100 ☐

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài 5

Có ........ đoạn thẳng

Bài 5

Có ........ đoạn thẳng

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60;…; …;…, 64; 65; …; 67;…;…; 70 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:..........

Chín mươi bảy:.........

Sáu mươi chín:.......

Ba mươi hai:............

Hai mươi tám: ...........

Tám mươi tư: .........

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

45 + 34

56 - 20

18 + 71

74 - 3

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

b) 58cm + 40cm = ….

57 + 2 - 4 = ….

Bài 3: Điền >, <, =

63 ☐ 60

19 ☐ 17

65 ☐ 48

54 ☐ 72

88 - 45 ☐ 63 - 20

49 - 2 ☐ 94 - 2

Bài 4: Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài giải

..………………………………………..………………………………………..……………………

..………………………………………..………………………………………..……………………

..………………………………………..………………………………………..……………………

..………………………………………..………………………………………..……………………

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:

- Một hình vuông và một hình tam giác?

Bài 5

Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?

..………………………………………..………………………………………..……………………

..………………………………………..………………………………………..……………………

Bài 7: Mẹ mua 20 quả trứng, sau đó mẹ mua thêm 1 chục quả trứng nữa .Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

..………………………………………..………………………………………..……………………

..………………………………………..………………………………………..……………………

..………………………………………..………………………………………..……………………

..………………………………………..………………………………………..……………………

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

1. a) Viết thành các số

Năm mươi tư : ………… ;

Bảy mươi mốt : ………… ;

Mười : …………...

Một trăm : ………..

b) Khoanh tròn số bé nhất: 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết các số 62 ; 81 ; 38 ; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé :

………………………………………………………………

2. a) Nối số với phép tính thích hợp:

Toán lớp 1

b) Đặt tính rồi tính:

3 + 63

…………….....

…………….....

…………….....

99 – 48

…………….....

…………….....

…………….....

54 + 45

…………….....

…………….....

…………….....

65 – 23

…………….....

…………….....

…………….....

c) Tính:

27 + 12 – 4 = …………… ;

25cm + 14cm = ………. ;

38 – 32 + 32 = ………………...

56cm – 6cm + 7cm = ………….

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Toán lớp 1

4. Viết < , >, =

27 ……… 31 ;

94 – 4 ……… 80 ;

56 – 14 ……… 46 – 14 ;

99 ……… 100

18 ……… 20 – 10

25 + 41 ……… 41 + 25

5. Hình vẽ bên có : ……… hình tam giác

Toán lớp 1

6. Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh?

7. Một sợi dây dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng ti mét?

8. Viết số thích hợp vào ô trống

Toán lớp 1

9.Tính nhẩm:

43 + 6 = ……... ;

50 + 30 = ……… ;

60 – 20 = ……...

29 – 9 = ………

...

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 14.111
  • Lượt xem: 52.067
  • Dung lượng: 717,6 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo