Cách tạo đồng hồ bấm giờ cho game trong Scratch

  • 2 Đánh giá

Muốn biết cách tạo đồng hồ bấm giờ trong Scratch để đặt giới hạn thời gian cho một trò chơi? Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

Tạo đồng hồ bấm giờ trong Scratch

Bài viết giải thích cách thêm đồng hồ hẹn giờ vào một dự án Scratch. Bạn có thể điều chỉnh một chút kịch bản hay tập lệnh (script) phù hợp với game mong muốn.

Tập lệnh này cần sử dụng một biến, là một nhân tố có thể thay đổi. Tạo một biến hẹn giờ. Nó sẽ được dùng để giữ số giây.

Các khối code Scratch cần để tạo đồng hồ bấm giờ

Bạn sẽ dùng một số khối code để xây dựng kịch bản (script) trong Scratch:

Biến khối code ScratchTăng biến (timer) bằng số cụ thể.

Biến khối code Scratch 2Thiết lập lại biến (timer) về 0 khi bắt đầu game.

Biến khối code Scratch 3Hiển thị biến hẹn giờ để xem bộ đếm.

Biến khối code Scratch 4Thực hiện một hành động cho tới khi có điều gì đó xảy ra (đạt đến giới hạn thời gian).

Biến khối code Scratch 5Một phép toán kiểm tra nếu giá trị đầu tiên (giây đã qua) bằng giá trị thứ hai (giới hạn thời gian).

Về kịch bản đồng hồ hẹn giờ

Trước khi tạo biến và xây dựng kịch bản, điều quan trọng bạn cần hiểu cách timer script hoạt động. Nghiên cứu kịch bản bên dưới:

Có phải giá trị của bộ đếm thời gian là 15? Nếu không, đợi một giây, sau đó tăng hẹn giờ lên 1 giây. Lặp lại cho tới khi đồng hồ hẹn giờ bằng 15.

Kịch bản đồng hồ hẹn giờ trong Scratch

Hãy xem video bên dưới để hiểu cách đồng hồ hẹn giờ có thể được dùng để đặt giới hạn thời gian cho game. Nếu đây là dự án lập trình mà bạn muốn làm, hãy đọc tiếp hướng dẫn xây dựng các kịch bản game với mục tiêu kiếm điểm khi chơi cùng nhiều mẹo dùng Scratch thú vị khác.

Cách tạo đồng hồ bấm giờ trong Scratch

Tạo biến hẹn giờ

1. Mở dự án game đã lưu trong Scratch.

2. Chọn sprite dùng để theo dõi thời gian (có thể là người chơi).

3. Từ bảng Variable, click Make a Variable.

4. Gõ Timer làm tên biến. Click Ok.

Box biến mới trong Scratch

5. Chọn biến hẹn giờ để hiển thị nó.

Chọn biến timer trong Sketch

6. Dùng kỹ năng của bạn để xây dựng kịch bản:

Dưới đây là một ví dụ:

Kịch bản Timer cho game trong Sketch

Mẹo để thiết lập khối code công thức:

  • Xem bảng Operator.
  • Kéo __=50Giá trị timervào khối if-thenKhối If- then trong Scratch.
  • Chỉnh sửa số giây vào giới hạn thời gian. Ví dụ, 15.
  • Xem bảng Variable. Thêm Timertimer.

Kiểm tra hẹn giờ

7. Chơi game. Khi hoàn thành, click Stop. Hãy trả lời hai câu hỏi sau:

  • Đồng hồ hẹn giờ có tăng khi một giây trôi qua?
  • Đồng hồ hẹn giờ có dừng lại khi nó đạt tới giới hạn thời gian?

Đặt thời gian về 0 khi game bắt đầu

8. Chơi lại game. Đồng hồ bấm giờ có bắt đầu từ 0? Nếu không, hãy làm như sau:

9. Chọn sprite theo dõi thời gian.

10. Từ bảng Variable, thêm set my variable to 0 để bắt đầu tập lệnh. Click mũi tên chỉ biến & chọn timer.

Thêm khối code lập lại thời gian cho đồng hồ bấm giờ trong Scratch

11. Chơi lại game. Đồng hồ hẹn giờ sẽ khởi động từ 0.

Trên đây là cách tạo đồng hồ bấm giờ cho game khi lập trình bằng Scratch. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Cập nhật: 16/03/2020
  • 1.623 lượt xem
Xem thêm: Scratch
0 Bình luận
Sắp xếp theo