Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23 Cánh diều (Có đáp án) Cơ thể là một thể thống nhất

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23 Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức về Cơ thể là một thể thống nhất với các mức độ: vận dụng, thông hiểu và vận dụng cao.

Câu hỏi trắc nghiệm Cơ thể là một thể thống nhất có đáp án giải chi tiết kèm theo sẽ giúp các bạn học sinh lớp 11 làm quen với các dạng bài tập. Qua đó có định hướng học tập, ôn luyện đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Vậy dưới đây là câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23 Cánh diều mời các bạn cùng theo dõi.

Câu hỏi trắc nghiệm Cơ thể là một thể thống nhất

I. Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23

Câu 1: Cho các hệ cơ quan sau:

1. Hệ tuần hoàn

2. Hệ hô hấp

3. Hệ cơ và xương

4. Hệ bài tiết

Các hệ cơ quan tham gia phối hợp vào hoạt động chạy thể dục hằng ngày là

A. 1, 2, 3, 4.
B. 1, 2, 3.
C. 2, 3, 4.
D. 1, 3, 4.

Câu 2: Đơn vị cấu tạo cơ bản nhất của các sinh vật sống là

A. Tế bào
B. Cơ quan
C. Hệ cơ quan
D. Phân tử

Câu 3: Sự thống nhất giữa tế bào với cơ thể và môi trường được thể hiện thông qua

A. các hoạt động sống.
B. sự trao đổi chất.
C. sự cảm ứng.
D. các phản xạ.

Câu 4: Tế bào không có hoạt động nào dưới đây?

A. Trao đổi chất
B. Thay đổi hình dạng
C. Cảm ứng
D. Phân chia

Câu 5: Vào mùa hè, ta thường nghe thấy tiếng ếch nhái kêu. Tiếng kêu của ếch nhái nhằm mục đích gì? Thể hiện tập tính gì ở động vật?

A. Mục đích kêu gọi bạn tình. Đây là tập tính sinh sản.
B. Mục đích thông báo mùa hè. Đây là tập tính kiếm ăn.
C. Mục đích bắt mồi. Đây là tập tính kiếm ăn.
D. Mục đích chiến thắng tình địch. Đây là tập tính kêu gọi bạn tình.

Câu 6: Trong cơ thể sinh vật, hoạt động sống nào là trung tâm chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến tất cả các hoạt động sống còn lại?

A. Sinh sản.
B. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
C. Sinh trưởng và phát triển.
D. Cảm ứng.

Câu 7: Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống?

A. Trao đổi chất
B. Sinh trưởng và phát triển
C. Cảm ứng và sinh trưởng
D. Tất cả các hoạt động nói trên

Câu 8: Khi tách tế bào ra khỏi cơ thể thì tế bào

A. ngừng lớn lên
B. sẽ chết
C. phát triển bình thường
D. hát triển mạnh hơn

Câu 9: Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể vì

A. tế bào là đơn vị có kích thước nhỏ nhất và mọi hoạt động sống của cơ thể đều được thực hiện nhờ sự hoạt động của tế bào.
B. mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và mọi hoạt động sống của cơ thể đều được thực hiện nhờ sự hoạt động của tế bào.
C. tế bào là đơn vị có kích thước nhỏ nhất và tế bào có chức năng sinh sản.
D. mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và tế bào có chức năng sinh sản.

Câu 10: Điều gì sẽ xảy ra nếu quá trình trao đổi chất bị trục trặc?

A. Cơ thể thu nhận nhiều năng lượng và hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng.
B. Hệ vận động ngừng hoạt động.
C. Sinh vật phát triển mạnh, tăng kích thước nhanh chóng.
D. Ảnh hưởng đến các hoạt động sống của cơ thể.

Câu 11: Mọi hoạt động sống sống trong cơ thể đều diễn ra trong ......., giúp cho cơ thể sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường.

A. Mô
B. Cơ quan
C. Tế bào
D. Cơ thể

Câu 12: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không mô tả qua trình sinh trưởng ở thực vật?

A. Cây cao lên từ 5 cm đến 15 cm.
B. Cây tăng kích thước lá.
C. Cây tăng chiều rộng của thân cây.
D. Cây ra hoa.

Câu 13: Các hoạt động sống diễn ra chủ yếu ở đâu?

A. Tế bào.
B. Mô.
C. Cơ quan.
D. Cơ thể.

Câu 14: Ở lớp Thú, con non được sinh ra và nuôi bằng sữa của mẹ. Đây là tập tính gì ở động vật?

A. Tập tính sinh sản.
B. Tập tính kiếm ăn.
C. Tập tính lãnh thổ.
D. Tập tính bầy đàn.

................

II. Đáp án trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23

1A2A3A4B5A
6B7D8B9B10D
11C12D13A14A15C
16B17A18A19C20B

..............

Tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 02
  • Dung lượng: 111,4 KB
Sắp xếp theo