Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 chủ đề 4 Cánh diều (Có đáp án) Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 chủ đề 4 Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức chủ đề Sinh sản ở sinh vật với các mức độ: vận dụng, thông hiểu và vận dụng cao.

Trắc nghiệm Sinh 11 Chủ đề 4 Cánh diều có đáp án giải chi tiết kèm theo sẽ giúp các bạn học sinh lớp 11 làm quen với các dạng bài tập. Qua đó có định hướng học tập, ôn luyện đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Vậy dưới đây là câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 chủ đề 4 Cánh diều mời các bạn cùng theo dõi.

Trắc nghiệm Sinh 11 Chủ đề 4 Sinh sản ở sinh vật

I. Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20

Câu 1: Ở sinh vật có mấy kiểu sinh sản?

A. Sinh con và sinh trứng
B. Sinh sản hoàn toàn và bán hoàn toàn
C. Sinh sản cơ học và hóa học
D. Sinh sản vô tính và hữu tính

Câu 2: Chúng ta có thể nhân giống cây khoai tây bằng bộ phận nào của cây?

A. Lá.
B. Thân củ.
C. Hạt giống
D. Rễ

Câu 3: Hình thức sinh sản ở động vật hay thực vật sẽ phức tạp hơn?

A. Động vật
B. Thực vật
C. Bằng nhau
D. Không kết luận được

Câu 4: Những kiểu sinh sản của hình thức sinh sản vô tính ở động vật là?

A. Nhân đôi, nảy mầm, phân mảnh, trinh sinh
B. Nhân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
C. Nhân đôi, nảy chồi, phân mảnh, phân sinh
D. Nhân đôi, nảy mầm, phân mảnh, phân sinh

Câu 5: Quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?

A. Đài hoa.
B. Tràng hoa.
C. Nụ hoa.
D. Bầu nhụy.

Câu 6: Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể….?

A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
B. luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 7: Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản vô tính ở thực vật?

A. Cây cỏ gấu non phát triển từ rễ củ.
B. Cây dương xỉ non phát triển từ bào tử.
C. Cây sắn dây phát triển từ một đoạn thân.
D. Cây táo non phát triển từ hạt.

Câu 8: Một trùng giày sinh sản bằng cách tự phân chia thành hai tế bào con. Quá trình này được gọi là

A. mọc chồi.
B. tái sinh.
C. phân đôi.
D. nhân giống.

Câu 9: Trong các hình thức sinh sản dưới đây, đâu không phải ví dụ về sinh sản vô tính?

A. Sinh sản bằng bào tử của rêu.
B. Sinh sản bằng hạt ở cây lúa.
C. Sinh sản bằng củ ở gừng
D. Sinh sản bằng thân rễ ở cây rau má.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không thuộc sinh sản vô tính?

A. Cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.
B. Tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi.
C. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.
D. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.

Câu 11: Sinh sản vô tính ở thực vật có hình thức nào?

A. Phân tách
B. Sinh sản sinh dưỡng
C. Nảy chồi
D. Phân mảnh

...............

II. Đáp án trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20

1D

2B

3A

4B

5D

6C

7D

8C

9B

10B

11C

12C

13B

14A

15D

16A

17A

18B

19C

20A

...........

Tải file tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Sinh 11 Chủ đề 4 Cánh diều 

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 04
  • Dung lượng: 20 KB
Sắp xếp theo