Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo quy định hiện hành dựa vào phụ lục Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước.

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là một trong những biểu mẫu cần thiết nhằm chứng minh xác thực bạn hoặc doanh nghiệp đã nộp đầy đủ những khoản tiền theo đúng quy định của Nhà nước. Những khoản đó có thể là thuế hoặc những chi phí phát sinh khác mà doanh nghiệp cần phải nộp. Vậy sau đây là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và cách viết, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Không ghi vào khu vực này

Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NS
Mã hiệu: …………
Số: ……………..

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐

Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác:…..

Số tham chiếu: ………………….

Người nộp thuế: …………………………… Mã số thuế: …………

Địa chỉ: …………………………………………………………………

……………….Quận/Huyện: ………………. Tỉnh, TP: ……………

Người nộp thay: ………………………………………………………

Địa chỉ:…………………....Quận/Huyện: ……. Tỉnh, TP: …………

Đề nghị NH/KBNN: …………………………………….. trích TK số: ………… hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK thu hồi hoàn thuế GTGT ☐

vào tài khoản của KBNN:……………. Tỉnh, TP: ……………………

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐

Thanh tra Chính phủ ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phi hp thu/KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo/Mã đnh danh hồ sơ (ID)

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

S tiền VND

chương

NDKT (TM)

ĐBHC

Tng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………………………

Nợ TK: ………………………….

Có TK: …………………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày….tháng….năm….

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng……năm……

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Không ghi vào khu vực này

Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NS
Mã hiệu: …………
Số: ……………..

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt ☐     Chuyển khoản ☐

Loại tiền: VND ☐    USD   ☐ Khác:…..

Số tham chiếu: ………………….

Người nộp thuế: Ghi tên Công ty Mã số thuế: … Ghi mã số thuế Cty

Địa chỉ: ……………… Ghi địa chỉ Công ty Quận, Huyện: …………….Tỉnh, TP: ………

Người nộp thay: … Trường hợp nộp thay thì viết vào đây Mã số thuế: …

Địa chỉ: ……………………………Huyện: ………………………Tỉnh, TP: ……………

Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng mà DN bạn mở tài khoản trích TK số: Số tài khoản ngân hàng của DN bạn (hoặc) thu tiền mặt để Nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK thu hồi hoàn thuế GTGT ☐

- Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

- Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.

vào tài khoản của KBNN : Kho bạc nhà nước nơi Cty đăng ký kinh doanh tỉnh, TP:
Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước : Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp.

 Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách).

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước Thanh tra tài chính

Thanh tra Chính phủ Cơ quan có thẩm quyền khác

Nếu nộp thuế theo Quyết định của các Cơ quan thì chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

- Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế quản lý DN bạn.

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Ví dụ Nộp tiền thuế TNDN

Q4/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Ghi chú: Nộp thuế TNDN tạm tính quý 4.2020.

4.000.000

754

1052

Ví dụ
Nộp Thuế môn bài

00/CN/2021

Lệ phí môn bài (bậc 2).

Ghi chú: Nộp lệ phí môn bài năm 2021

2.000.000

754

2863

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): Ghi số tiền bằng chữ.

- Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;

- Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo