Mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử để các bạn cùng tham khảo. Mẫu ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử được ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử.

ỦY NHIỆM CHI

CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

Lập ngày..... tháng....... năm.......

Đơn vị trả tiền:........................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH):..................................................................................................

Tài khoản:...........................................................................................................................

Nội dung thanh toán Số tiền
(1) (2)
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...........................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:.........................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Tài khoản:.................................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH):....................................................................................................

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 9.865
  • Lượt xem: 15.536
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 267,7 KB
Tài liệu tham khảo khác