Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn Giấy chuyển sinh hoạt đoàn

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn là mẫu giấy giới thiệu được các cơ sở đoàn lập ra để giới thiệu đoàn viên về nơi sinh hoạt đoàn mới vì những lý do nào đó mà phải chuyển công tác hoặc chuyển địa điểm sinh hoạt đoàn. Nội dung trong giấy giới thiệu cần nêu rõ thông tin của cá nhân đoàn viên, cơ sở đoàn giới thiệu chuyển thành viên và cơ sở đoàn mới mà thành viên được chuyển đến. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG .................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
..........ngày...tháng....năm......

GIẤY GIỚI THIỆU
CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường:.......................................................................................................

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường .....................................

Đề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí:.........................................

Sinh ngày...........tháng.......năm.........về cơ sở mới.

Đồng chí: .................................................. đã đóng đoàn phí đến tháng.......năm......

Vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT ........................................ rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường: ..................................... tiếp nhận, tạo điều kiện để đồng chí: ......................................... sinh hoạt tại Đoàn cơ sở.

................., ngày.....tháng....năm.....

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.131
  • Lượt xem: 9.327
  • Dung lượng: 246,6 KB
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan