Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ Lời dẫn chương trình tổng kết Chi bộ mới nhất

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ là tài liệu vô cùng hữu ích gồm 4 mẫu lời dẫn chương trình hay, chi tiết. Qua đó giúp người làm chương trình nhanh chóng xây dựng kịch bản chỉn chu đúng tiến độ.

Hội nghị tổng kết Chi bộ
Hội nghị tổng kết Chi bộ

Chương trình tổng kết Chi bộ là một trong những sự kiện quan trọng trong hoạt động chính trị của Đảng, nhằm lan tỏa ý thức về vai trò lãnh đạo của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng với việc thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của chi bộ trong thời gian vừa qua, nhìn lại những thành tựu và những hạn chế, đồng thời đề ra mục tiêu và hướng đi cho hoạt động của chi bộ trong năm tiếp theo. Vậy dưới đây là 4 mẫu kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó các bạn xem thêm báo cáo tổng kết hội nghị Chi bộ.

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ - Mẫu 1

TT

Nội dung chương trình

Người thực hiện

1

Ổn định tổ chức, chào cờ:

Kính thưa các đồng chí trong Chi bộ!

Thưa toàn thể Hội Nghị!

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị Đại biểu và Hội nghị đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

(Tất cả chú ý: Nghiêm! chào cờ! chào - Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị Đại biểu và toàn thể Hội nghị an tọa.)

2

Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa các đồng chí đảng viên trong Chi bộ trường THPT .....

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá ... của Đảng.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Được sự thống nhất của Ban chi ủy, của Chi bộ trường THPT Bến Tre.

Hôm nay, ngày ....., chi bộ trường THPT Bến Tre long trọng tổ chức Hội nghị Chi bộ năm học ......, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Về dự với Hội nghị, xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong Ban Chi ủy và các đ/c đảng viên trong Chi bộ trường THPT .... đã về dự Hội nghị. (Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng).

Về chương trình Hội nghị:

Tôi xin báo cáo chương trình của Hội nghị cụ thể như sau:

1. Nghi lễ chào cờ.

2. Khai mạc Hội nghị, tuyên bố lý do, giớí thiệu Đại biểu.

3. Thông qua chương trình của Hội nghị.

4. Báo cáo chính trị tổng kết năm học ....., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học .......

5. Báo cáo công tác tài chính.

6. Ý kiến tham luận, thảo luận.

7. Phát biểu tổng hợp ý kiến Ban Chi ủy.

8.Thông qua Biên bản của Hội nghị.

9. Bế mạc Hội nghị.

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ..... – P.Bí thư chi bộ nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị tổng kết năm học ....., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học ....... Xin kính mời đồng chí.

3

Báo cáo chính trị tổng kết năm học ....., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học .......

4

Báo cáo công tác tài chính của Chi bộ.

5

Ý kiến tham luận, thảo luận.

Hội nghị chúng ta đã được nghe toàn văn Báo cáo chính trị tổng kết năm học ....., phương hướng nhiệm vụ công tác năm học ...... do đồng chí P.Bí thư chi bộ trình bày; Báo cáo công tác tài chính của Chi bộ do đồng chí ...... trình bày trước Hội nghị.

Sau đây, Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến bổ sung để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong năm học vừa qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ trong năm học này.

Xin mời đ/c ....... điều hành phần thảo luận của Hội nghị

6

7

Thông qua Biên bản của Hội nghị.

Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí ...... thông qua Biên bản của Hội nghị Chi bộ năm học ....... Xin kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí.

Hội nghị đã nghe Biên bản Hội nghị Chi bộ năm học ....... Sau đây xin ý kiến Hội nghị.

- Có đồng chí nào có ý kiến tham gia thêm không.

- Nếu các đồng chí đã nhất trí với biên bản Hội nghị đã nêu, xin Hội nghị cho biểu quyết.

- Có đồng chí nào có ý kiến khác không.

- Như vậy 100% Đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Đề nghị Hội nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. (vỗ tay) Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c ..... lên kết luận Hội nghị. Xin trân trọng kính mời đ/c.

8

Bế mạc Hội nghị

Kính thưa các đồng chí!

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị chi bộ trường THPT .... năm học ...... đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao các Đại biểu Hội nghị cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong năm học vừa qua. Hội nghị cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học ...... của chi bộ như đã được nêu trong Biên bản của Hội nghị vừa được thông qua.

Có được kết quả tốt đẹp của Hội nghị chính là sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chi ủy, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí Cán bộ, Đảng viên trong chi bộ chúng ta.

Thưa các đồng chí

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm học mới với rất nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức đang ở phía trước. Thay mặt cho Chi uỷ chi bộ, tôi kêu gọi cán bộ, Đảng viên chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Hội nghị đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm học.

Một lần nữa tôi xin được chúc các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ và gia đình các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Chi bộ năm học ....... Xin cảm ơn các đồng chí.

9

Bế mạc Hội nghị

Chào cờ

Vâng, sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị chi bộ trường THPT..... năm học ...... đã tổ chức thành công tốt đẹp, sau đây xin mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ - Mẫu 2

CHƯƠNG TRINH CHI TIẾT TỔNG KẾT SINH HOẠT CHI BỘ

Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết chi bộ năm …., đề ra phương hướng nhiệm vụ của chi bộ năm ….. Hôm nay chi bộ trường MNTV tổ chức tổng kết sinh hoạt chi bộ.

A. Giới thiệu thành phần tham dự

Đến tham dự buổi sinh hoạt hôm nay, Chi bộ hân hạnh được đón tiếp:

Về phía Đảng ủy phường 11 xin được trân trọng giới thiệu:

+ Đ/c .............- Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ - Hiệu trưởng trường .............

Về phía chi bộ nhà trường

- Tổng số đảng viên: …. đồng chí.

Trong đó: Có mặt: … đ/c (chính thức: …; dự bị: … đ/c).

Vắng mặt: 0 đ/c

Chủ trì: Đ/c ............. Chức vụ: Bí thư chi bộ

Để ghi lại nội dung cuộc họp cần có thư ký ghi biên bản, vậy các đồng chí giới thiệu đồng chí nào? Vậy thống nhất Đ/c ..................... thư ký

Xin mời đồng chí .....................công khai Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí của đảng viên.(xin mời đồng chí, xin cám ơn đồng chí)

B. Nội dung buổi sinh hoạt

Đồng chí ............. Bí thư chi bộ thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ gồm có:

1. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến văn bản của Đảng cấp trên.

2. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng.

3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Nghị quyết) của Chi bộ và triển khai dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng của Chi bộ.

4. Đánh giá nhận xét việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

5. Thảo luận (ý kiến phát biểu của đảng viên) chi bộ.

6. Phát biểu của Đ/c .............- Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ - Hiệu trưởng trường .............

7. Kết luận của chủ trì hội nghị (Bí thư).

8. Biểu quyết của chi bộ thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ.

C. Nội dung chi tiết

I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến văn bản của Đảng cấp trên.

* Thông tin tình hình thời sự

Xin mời Đồng chí ..................... thông qua Tình hình thế giới đáng chú ý - Tài liệu Thông báo nội bộ tháng … - trang số …. Xin mời đồng chí!

Kính thưa các đồng chí!

Sau đây tôi xin điểm tin Tình hình thế giới đáng chú ý với nội dung: “……………...... tôi vừa điểm tin Tình hình thế giới đáng chú ý. Xin cám ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe.

Bí thư chi bộ chốt lại nội dung trên

* Phổ biến văn bản của Đảng cấp trên

Đồng chí ............. Bí thư chi bộ thông qua văn bản của Đảng ủy phường

Nghị quyết số ……NQ/ĐU ngày .. tháng … năm 20…. của Đảng uỷ về hội nghị lần thứ … Ban chấp hành Đảng bộ Phường…. khoá …

Báo cáo số….. BC/ĐU ngày tháng ….. năm 20……. về kết quả công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” năm 20……..; (Trường MNTV được giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 20……….)

Nghị quyết số…….-NQ/ĐU ngày …….tháng .. năm 20… của Đảng uỷ về lãnh đạo tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh, kết hợp triều cường, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường năm 20….;

Tôi vừa thông qua các văn bản của Đảng ủy phường.

* Đọc câu chuyện về Bác Hồ

Tiếp theo xin mời Đ/c..................... đọc câu chuyện “Chú sang xông nhà cho Bác”

Nói lên ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ thực tế chức trách nhiệm vụ được giao. Sau đó từng đảng viên nêu lên liên hệ của mình qua câu chuyện vừa nghe.(lưu ý mỗi Đ/c chỉ nói hai đến ba nội dung)

Bí thư chi bộ chốt lại nội dung trên

II. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng.

Đảng viên phụ trách các bộ phận nêu ý kiến nhận xét về tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên, giáo viên trong lĩnh vực mình phụ trách.

Đồng chí ………..: được sư phân công của chi bộ phụ trách bộ phận nhân viên trong nhà trường. Tôi xin báo cáo tình hình tư tưởng chính trị của bộ phận nhân viên trong nhà trường như sau:

Bộ phận nhân viên thực hiện đúng quy định, quy chế của nhà trường, thực hiện giờ nào việc nấy. Tham gia đầy đủ các buổi họp, tích cực hổ trợ giáo viên lớp trong các giờ ăn sáng, trưa, xế…Không có những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ. Báo cáo trước chi bộ được biết và xin ý kiến chi bộ. Xin cám ơn!

Đồng chí ……….: được sư phân công của chi bộ phụ trách bộ phận giáo viên trong nhà trường. Tôi xin báo cáo tình hình tư tưởng chính trị của bộ phận giáo viên trong nhà trường như sau:

Bộ phận giáo viên tổ chức các hoạt động cho trẻ đúng theo lịch phân công của lớp. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng khi tổ chức hoạt động cho trẻ, trẻ mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động. Tích cực đăng ký tiết tốt chào mừng 20/11.

Tồn tại: Cô ……… vì con nhỏ 6 tháng tuổi, sinh non nên con hay bệnh còn hạn chế ngày giờ công

Tình hình tư tưởng chính trị của giáo viên không có những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ. Báo cáo trước chi bộ được biết và ý kiến chi bộ. Xin cám ơn!

Bí thư chi bộ chốt lại nội dung: Toàn thể Đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cấp trên và pháp luật nhà nước.

Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường; tăng cường đấu tranh phòng, chống những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

III. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Nghị quyết) của Chi bộ và triển khai dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng của Chi bộ.

Đồng chí ............. Bí thư chi bộ thông qua

A. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Nghị quyết)

1. Công tác chính trị tư tưởng:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền tài liệu APEC 20..... sự kiện nâng tầm đối ngoại đa phương Việt Nam. Tham gia học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Lãnh đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 49 năm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành Giáo dục 15/10 (1968-20.....), 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930-20.....), 07 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (2010-20.....), 53 năm ngày anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh 15/10 (1964-20.....).

2. Công tác tổ chức và cán bộ

Thực hiện Quyết định số 155-/QU ngày 20 tháng 9 năm 20..... của Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp về kết nạp đảng viên quần chúng ......................

Lập danh sách hai quần chúng Thu Thảo, Cẩm Dân tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng lớp ngoài giờ hành chính khai giảng 25/10/20..... tổng kết bế giảng 24/11/20.....

Lập danh sách 01 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 3/20.....(Đ/c ..................... khai giảng 16/11/20..... tổng kết bế giảng 14/12/20..... học hai ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Thực hiện Công văn số 318-CV/ĐU ngày 20 tháng 10 năm 20..... của Đảng ủy về việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW.

Tiếp tục phân công đảng viên bồi dưỡng theo dõi giúp đỡ các quần chúng

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Hoàn tất các cuộc kiểm tra theo Chương trình số 12-CTr/CB-MNTV, ngày 13 tháng 3 năm 20..... của chi bộ trường mầm non Tường Vi về Chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 20......

Thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ theo Công văn số 319-CV/UBKTĐU ngày 20 tháng 10 năm 20..... về việc báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ thuộc đảng bộ phường và trực thuộc đảng bộ bộ phận.

4. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

* Công đoàn

Công đoàn hoàn tất hồ sơ Đại hội CĐCS, nộp báo cáo công tác tổ chức Đại hội; Tờ trình, CĐGD đã ra quyết định chuẩn y BCH và UBKT CĐCS - Nhiệm kỳ 20.....-2022.

Tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 20....., do Công đoàn Giáo dục tổ chức

Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Công đoàn kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tham dự “Ngày hội nữ CNVC-LĐ” - Tuyên dương “Người con hiếu thảo” và tham gia chương trình “Hoa từ bếp” tại LĐLĐ quận Gò Vấp. Kết quả:

+ Tuyên dương gương “Người con hiếu thảo”: Cô Ngọc Dung

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, xã hội nhân đạo:

Chính quyền ủng trợ quỹ Khuyến học quận Gò Vấp: 500.000 đồng.

Hỗ trợ Hội Cựu Giáo chức quận kinh phí tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/20....., số tiền là: 500.000đồng.

* Chi đoàn

Lãnh đạo Chi đoàn hưởng ứng tham gia tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đoàn cấp trên phát động. Hoàn tất hồ sơ văn kiện Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 20.....-2018.

5. Công tác lãnh đạo chuyên môn:

Tổ chức lễ hội “Bé vui hội Trăng rằm” với nhiều hoạt động hấp dẫn trẻ như Múa lân, biễu diễn văn nghệ, câu cá, bắt cá, chơi dân gian, thắt lá dừa, lá mít, lá chuối... Trẻ hồn nhiên, vui tươi tham gia các hoạt động gần gũi, biết hợp tác chia sẽ cùng nhau trong trò chơi.

BGH dự giờ GV thực hiện CTGDMN: Nắm được cách xây dựng mục tiêu nội dung và kế hoạch hoạt động của từng độ tuổi, có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hoạt động CSGD trẻ, đảm bảo thực hiện quy chế chuyên môn, luôn quan tâm giáo dục chăm sóc trẻ mọi lúc mọi nơi. Trẻ tham gia tích cực trong hoạt động.

Hạn chế: Đôi khi giáo viên còn hạn chế về bố trí đội hình của trẻ, khả năng quan sát trẻ còn hạn chế, xử lý tình huống thiếu linh hoạt. Trẻ chưa tự tin, mạnh dạn(chưa biết dùng câu hỏi gợi ý cho trẻ), còn nói nhiều trong tổ chức hoạt động; thời gian tổ chức kéo dài, giáo viên còn giữ vai trò trung tâm khi tổ chức giờ học cho trẻ.

* Y tế học đường:

Ngày 10/10, UBND Quận ban hành Quyết định công nhận “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích” cho trường Mầm non Tường Vi năm học 2016-20......

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; Thực hiện vệ sinh môi trường như diệt côn trùng, tỉa nhánh cây, vệ sinh phòng lớp bằng dung dịch cloramin B.

* Công tác đào tạo bồi dưỡng:

Tổ chức thao giảng chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ” tại lớp Chồi và đã họp rút kinh nghiệm trong tổ chuyên môn.

Bồi dưỡng chuyên đề “Đảm bảo an toàn-phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em tại trường mầm non”.

* Công tác Tổ chức:

Thực hiện rà soát, điều chỉnh dữ liệu nhân sự trên phần mềm của Sở Nội vụ để thực hiên việc nâng lương;

Hồ sơ nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo quý III/20.....(Cô Thân Cao Đăng Phương).

Hồ sơ nâng lương quí 3 (Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung).

Thực hiện hồ sơ hợp đồng 01 giáo viên (Cô Huỳnh Thị Minh Hiếu).

* Công tác kiểm tra:

Nhà trường đón đoàn kiểm tra “Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non” Theo QĐ số 1100/QĐ-GDĐT ngày 06/10/20...... Nhà trường tiếp tục phát huy ưu điểm. Thực hiện bảng tổng hợp theo dõi bán trú theo ngày; cân đối lại tiền ga.

Ngày 18/10/20..... Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND phường kiểm tra đơn vị trường học thực hiện đạt chuẩn văn hóa năm 20...... Tổng điểm: 95đ (trừ 1đ hút thuốc, 4 đ không có SKNN cấp sơ sở)

Nhà trường kiểm tra Chuyên đề “Đổi mới hoạt động phát triển ngôn ngữ trong trường MN” kết quả đạt: tốt

Hoạt động sư phạm giáo viên: 02 Tốt, 01 khá

Kiểm tra bộ phận: Kho, Bảo vệ, Y tế: đánh giá Tốt

* Công tác pháp chế:

Phổ biến các văn bản QPPL trên bản tin và mạng nội bộ của trường:

+ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.

+ Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các văn bản liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

+ Bộ Luật Lao động năm 2012.

Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” (theo CV số 941/GD&ĐT-PC ngày 01/9/20..... của PGDĐT).

Công khai tài chính nhà trường tháng 11/20.....

Ngân sách nhà nước; thu phí, lệ phí; thu thỏa thuận-thu sự nghiệp khác; thu hộ-chi hộ; các quỹ khác…. Xem thêm chi tiết tại bảng niêm yết của nhà trường

Nhận xét đánh giá:

Trong tháng, chi bộ tập trung lãnh đạo công tác thực hiện Nghị quyết và chương trình, nhiệm vụ công tác tháng của Chi bộ. Đoàn thể tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đảm bảo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, kịp thời nắm bắt dư luận, động viên đội ngũ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, sống chan hòa, tương thân, tương ái, có những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tận tình chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ đồng nghiệp tiến bộ.

Tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do cấp trên phát động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và các ngày kỷ niệm.

B. Triển khai nhiệm vụ công tác tháng ..../20.....

1. Lãnh đạo các hoạt động chào mừng sinh hoạt Kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công 07/11 (1917-20.....), 77 năm ngày Nam Kì khởi nghĩa 23/11 (1940-20.....).

2. Lãnh đạo Công đoàn thực hiện kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phát động và tổ chức phong trào thi đua “Hai tốt” và các hoạt động phong trào chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí quý IV và năm 20...... Xây dựng Chương trình hành động chống tham nhũng lãng phí năm học 20.....-2018; Hưởng ứng Hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn quận Gò Vấp năm 20..... (theo CV số 1179/GD&ĐT-PC ngày 25/10/20..... của PGDĐT).

3. Lãnh đạo chuyên môn Tổ chức lễ hội “Bé mừng ngày tết các cô”; Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch Tay chân miệng và sốt xuất huyết; phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học; kiểm tra hoạt động giáo viên, chuyên đề, bộ phận.

4. Lãnh đạo phối hợp với Đảng ủy phường cho quần chúng hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức đảng khai lý lịch trên Word: Quần chúng Dương Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Dung.

5. Triển khai kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 20...... Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của chi bộ.

6. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Nghị quyết) của Chi bộ và triển khai Dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng của Chi bộ.

7. Lãnh đạo việc phổ biến các văn bản QPPL. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.

IV. Đánh giá nhận xét việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Từng đảng viên nhận xét về việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cá nhân.

Bí thư chi bộ chốt lại nội dung:

Đảng viên vận dụng tốt nội dung học tập trong công việc hằng ngày phù hợp với từng nhiệm vụ được phân công.

Giao cho các đ/c đảng viên, theo dõi, đánh giá thường xuyên các tổ viên của tổ mình về các hoạt động hàng ngày, những suy thoái về tư tưởng, về công tác đoàn kết nội bộ, về thực hiện các quy định của ngành, của trường, của địa phương; về pháp lệnh dân số… để có biện pháp tuyên truyền, vận động và sử lý triệt để các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ nhà trường.

V. Thảo luận (ý kiến phát biểu của đảng viên) chi bộ.

Đồng chí..................... thống nhất với nội dung nhận định Nghị quyết và dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng của chi bộ.

Đồng chí .....................thống nhất với nội dung nhận định Nghị quyết và dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng của chi bộ.

Đồng chí ..................... thống nhất với nội dung nhận định Nghị quyết và dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng của chi bộ.

VI. Phát biểu của Đ/c .............- Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ - Hiệu trưởng trường .............

VII. Kết luận của chủ trì hội nghị (Bí thư).

VIII. Biểu quyết của chi bộ thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ.

Các đồng chí có nhất trí với nội dung(Nghị quyết) của chi bộ không? cho biểu quyết.

Có 03/03 đồng chí nhất trí thông qua Nghị quyết, tỉ lệ 100 %

Xin cám ơn các đồng chí đã sắp xếp thời gian để tham dự sinh hoạt tổng kết chi bộ đầy đủ. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe và thành đạt.

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ - Mẫu 3

Kính thưa quý vị Đại biểu!

Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ!

Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của cấp uỷ Chi bộ, về việc lãnh đạo Chi bộ, chính quyền trong việc thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ …., Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của Đảng uỷ xã ……………..

Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số ……….. ngày …. tháng …. năm 20…. của Đảng uỷ xã ……………. về việc chỉ đạo tổ chức các Chi bộ tổng kết năm 20…..

Hôm nay Chi bộ trường……. long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 20….và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 20….

Về dự Hội nghị tổng kết Chi bộ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí:……………………………………………..

Đề nghị Chi bộ nhiệt liệt chào mừng!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình làm việc của Hội nghị:

  • Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm 20….., phương hướng nhiệm vụ năm 20…..
  • Báo cáo kiểm điểm của của Ban Chi uỷ năm 20….
  • Báo cáo kết quả thu, nộp và sử dụng đảng phí năm 20….
  • Hội nghị thảo luận.
  • Đại biểu cấp trên biểu phát biểu.
  • Bế mạc Hội nghị.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí …………. - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm 20… và phương hướng nhiệm vụ năm 20…... Xin kính mời đồng chí!

Tiếp theo chương trình, thay mặt Ban chi uỷ tôi xin báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chi uỷ năm 20….

Nội dung tiếp theo xin mời đồng chí …………….. thủ quỹ của Chi bộ lên báo cáo kết quả thu, nộp và sử dụng đảng phí năm 20…….. Xin mời đồng chí!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Vừa rồi Chi bộ đã được nghe 3 bản báo cáo trình bày trước Hội nghị. Nội dung 3 bản báo cáo đã đánh giá các mặt hoạt động của Chi bộ và của chi uỷ năm 20……cũng như công tác thu, chi đảng phí . Tuy nhiên trong ba bản báo cáo cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Sau đây xin mời những ý kiến tham luận của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Mặc dù những ngày cuối năm âm lịch rất nhiều công việc bận rộn nhưng đồng chí …………. đã cố gắng sắp xếp công việc của mình về dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết Chi bộ trường…………….. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu ý kiến đóng góp và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính mời đồng chí!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Vừa rồi Chi bộ đã được nghe đồng chí ……………….. phát biểu những ý kiến động viên đối với Chi bộ trường tiểu học …………….. trong năm 20….. và những ý kiến chỉ đạo Chi bộ trong thời gian tới. Những ý kiến động viên đó là động lực để thúc đẩy Chi bộ trường tiểu học ……………quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 20…., để cuối năm 20… Chi bộ đạt Trong sạch, Vững mạnh. Thay mặt Chi bộ tôi xin trân thành cảm ơn đồng chí và xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến phát biểu của đồng chí. Cuối cùng không biết nói gì hơn xin kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe năm mới an khang thịnh vượng, chúc đồng chí thành công trên cương vị công tác của mình. Xin cảm ơn đồng chí!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Hội nghị tổng kết Chi bộ năm 20… và phương hướng nhiệm vụ năm 20… của Chi bộ trường tiểu học ………..đã đánh giá đầy đủ những mặt hoạt động của Chi bộ năm 20…. và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 20… để chỉ đạo, điều hành Chi bộ và các đoàn thể hoạt động nhằm đạt kết quả cao nhất trong tới. Và Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ xã ……….. để giúp Chi bộ nhà trường có những định hướng lãnh đạo, điều hành các mặt hoạt động của Chi bộ và các đoàn thể trong nhà trường được tốt hơn. Sau đây tôi xin bế mạc Hội nghị. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ mạnh khỏe, hạnh phúc đón một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui.

Kịch bản chương trình tổng kết Chi bộ - Mẫu 4

Kính thưa đ/c …………..- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường!

Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ!

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy huyện …………., đảng ủy Thị trấn …………., Chi bộ trường …………............. tổ chức Hội nghị tổng kết Chi bộ năm ……… và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm ……….

Về dự Hội nghị tổng kết Chi bộ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí …………- BT Chi bộ - HT nhà trường cùng….đ/c đảng viên trong Chi bộ có mặt đông đủ.

Đề nghị Chi bộ nhiệt liệt chào mừng!

Năm dương lịch ……… sắp kết thúc, lễ noel và tết dương lịch đang đến gần, tôi xin trân trọng gửi tới các đ/c đảng viên trong Chi bộ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đ/c.

I. Thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình của Hội nghị:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm .., phương hướng nhiệm vụ năm ………

3. Quyết toán thu, chi quỹ Chi bộ.

4. Ý kiến thảo luận của đảng viên trong Chi bộ.

5. Kiểm điểm, đánh giá phân loại Chi bộ.

6. Kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên.

7. Đ/c bí thư giải trình, kết luận.

8. Thư ký thông quan biên bản

Cuối cùng là bế mạc Hội nghị.

II. Báo cáo

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí ………............- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ năm ……… và phương hướng nhiệm vụ năm ………. Xin kính mời đồng chí!

Xin cảm ơn đ/c bí thư Chi bộ.

III. Quyết toán thu chi đảng phí

Sau đây tôi xin thông qua việc thu- chi quỹ Chi bộ năm ……….

IV. Tham luận

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Vừa rồi Chi bộ đã được nghe bản báo cáo trình bày trước Hội nghị. Nội dung bản báo cáo đã đánh giá các mặt hoạt động của Chi bộ và của chi uỷ năm ………, phương hướng hoạt động của Chi bộ năm ………, ý kiến về việc thu chi đảng phí. Tuy nhiên trong báo cáo cũng không tránh khỏi những mặt chưa được đề cập đến. Sau đây xin mời những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ!

Xin mời các đ/c tham gia ý kiến.

Ý kiến tham luận của các đ/c đảng viên là ý kiến ngắn gọn về các nhiệm vụ được giao, nêu thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, các biện pháp thực hiện phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, đề xuất gì với chi ủy và BGH. ND tham luận là công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, quan điểm về việc dạy thêm, học thêm, việc tổ chức các câu lạc bộ học tập tại trường, việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Trước tiên tôi muốn lấy tinh thần xung phong.

(ý kiến tham luận)

V. Kiểm điểm, đánh giá phân loại Chi bộ

Làm theo chương trình là phần kiểm điểm, đánh giá phân loại Chi bộ. Sau đây xin kính mời đ/c ………............ lên hướng dẫn các đ/c về nội dung đánh giá, phân loại Chi bộ. Xin kính mời đ/c.

VI. Kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên

Sau đây là phần kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên. BTC yêu cầu các đ/c đảng viên trong Chi bộ lần lượt từ cấp ủy đến các đ/c đảng viên khối … - khối … đọc bản tự kiểm điểm. Sau đó Chi bộ sẽ góp ý cho đ/c của mình. Tiếp theo Chi bộ tiến hành bỏ phiếu đánh giá, phân loại đảng viên.

- Trước hết là phần đọc bản tự kiểm điểm. Xin mời đ/c bí thư Chi bộ.

- Đến đ/c phó bí thư Chi bộ.

- Lần lượt đến đ/c …………………………….. (tổ khối 1)

đ/c…………………………….. (tổ khối 2).

đ/c…………………………….. (tổ khối 3)

đ/c…………………………….. (tổ khối 4).

đ/c …………………………….. (tổ khối 5)

đ/c …………………………….. (tổ hành chính)

* Phần góp ý của đảng viên cho đ/c của mình.

* Phần bỏ phiếu đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên.

Các đ/c xem đ/c của mình trong năm hoàn thành nhiệm vụ ở mức nào.

- 15% số đảng viên ở mức Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Chi bộ ta được 03 đ/c)

- Còn lại đánh giá 1 trong 3 mức:

+ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

+ Đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ

(bỏ phiếu)

Đ/c bí thư cử 02 người kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu luôn.

VII. Đ/c bí thư giải trình các ý kiến phát biểu và kết luận

Làm theo chương trình,BTC xin trân trọng kính mời đ/c bí thư Chi bộ lên giải trình các ý kiến phát biểu, kiến nghị đề xuất và kết luận.

VIII. Đ/c Thư ký thông qua biên bản

Làm theo chương trình, BTC xin trân trọng kính mời đ/c thư ký Chi bộ lên thông qua biên bản hội nghị.

IX. Bế mạc hội nghị

Kính thưa các đ/c!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, hội nghị của chúng ta đã hoàn thành các phần việc một cách tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị tổng kết Chi bộ, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm ……… của trường …………..............

Xin kính chúc các đ/c luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm ……….

Xin trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.185
  • Lượt xem: 56.873
  • Dung lượng: 259,1 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo