Giấy chứng nhận bị thương Mẫu TB1 theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu TB1 - Giấy chứng nhận bị thương được ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Mẫu giấy chứng nhận bị thương là mẫu giấy chứng được lập ra nhằm xác minh, thừa nhận một sự việc bị thương là đúng sự thật và sự thừa nhận đó được cụ thể hóa bằng các chứng thực do các cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../….

…., ngày … tháng … năm .....

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

Ông (bà) …………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm … Nam/Nữ: ……

Nguyên quán:.................................................

Trú quán........................................................

Nhập ngũ, tham gia công tác ngày ... tháng ... năm ......

Cấp bậc, chức vụ khi bị thương:..................

Cơ quan, đơn vị khi bị thương:....................

Bị thương ngày ... tháng ... năm ..............

Nơi bị thương:.........................................

Trường hợp bị thương:...........................

Các vết thương thực thể:......................

...............................................................

Sau khi bị thương được điều trị tại

...............................................................

Ra viện ngày ... tháng ... năm ...

Nơi nhận:
- ….;
- Lưu .

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Chia sẻ bởi: 👨 Download.vn
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo