Giáo viên có phải thi để chuyển hạng mới từ 20/3/2021 không?

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 2021

Giáo viên có phải thi để chuyển hạng mới từ 20/3/2021 không? Đây chính là câu hỏi được rất nhiều giáo viên quan tâm, cần tìm lời giải đáp. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ trường hợp nào cần thi, trường hợp nào không cần thi để chuyển sang hạng mới.

Quy định bổ nhiệm hạng mới đối với giáo viên Mầm non

Căn cứ Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, những người đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20 năm 2015 thì được bổ nhiệm sang hạng mới như sau:

Hạng cũHạng mớiCó phải thi không?
Đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.02.06

Hạng III mã số V.07.02.05

Hạng III mã số V.07.02.26

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 01/2021)

Hạng II mã số V.07.02.04

Hạng II mã số V.07.02.25

Chưa đạt chuẩn

Hạng II mã số V.07.02.04 không đạt tiêu chuẩn của hạng II mã số V.07.02.26

- Bổ nhiệm vào Hạng III mã số V.07.02.26

- Sau khi đạt tiêu chuẩn thì bổ nhiệm lên hạng II mã số V.07.02.26

Không phải thi (theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2021).

Hạng IV mã số V.07.02.06 chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

Giữ nguyên mã số V.07.02.06 cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.02.26 hoặc cho đến khi nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2021).

Riêng trường hợp, từ hạng II mã số V.07.02.04 để được bổ nhiệm sang hạng I mã số V.07.02.24 thì phải trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2021. Còn các giáo viên khác thì khi bổ nhiệm sang hạng mới sẽ không phải thi.

Quy định bổ nhiệm hạng mới đối với giáo viên Tiểu học

Giáo viên Tiểu học đã được bổ nhiệm vào các hạng nêu tại Thông tư liên tịch số 21 năm 2015 thì được bổ nhiệm sang hạng mới theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT như sau:

Hạng cũHạng mớiCó phải thi không?
Đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.03.09

Hạng III mã số V.07.03.08

Hạng III mã số V.07.03.29

Không phải thi (Căn cứ khoản 1 Điều 7)

Hạng II mã số V.07.03.07

Hạng II mã số V.07.03.28

Hạng I mã số V.07.03.27

Nếu trúng tuyển trong kỳ thi/xét thăng hạng theo khoản 2 Điều 7

Chưa đạt chuẩn

Hạng IV mã số V.07.03.09 chưa có bằng cử nhân đào tạo giáo viên

Giữ nguyên mã số V.07.02.09 cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.02.29 hoặc cho đến khi nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 1 Điều 9)

Hạng III mã số V.07.03.08 chưa có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên

Giữ nguyên hạng III mã số V.07.03.08 cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29 hoặc đến khi nghỉ hưu

Không phải thi (theo khoản 2 Điều 9)

Hạng II mã số V.07.03.07 chưa đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.03.28

- Bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29

- Sau khi đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.03.28 thì bổ nhiệm vào hạng II mã số V.07.03.28 mà không phải thăng hạng

Không phải thi (theo khoản 3 Điều 9)

Như vậy, giáo viên Tiểu học chỉ khi bổ nhiệm từ hạng II mã số V.07.03.07 lên hạng I mã số V.07.03.27 thì bắt buộc phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Quy định bổ nhiệm hạng mới đối với giáo viên THCS

Giáo viên THCS vẫn giữ nguyên các hạng I, II và III nhưng thay đổi mã số. Đồng thời, căn cứ Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, việc xếp hạng của giáo viên THCS được quy định như sau:

Hạng cũHạng mớiCó phải thi không?
Đạt chuẩn

Hạng III mã số V.07.04.12

Hạng III mã số V.07.04.32

Không phải thi (căn cứ khoản 1 Điều 7)

Hạng II mã số V.07.04.11

Hạng II mã số V.07.04.31

Hạng I mã số V.07.04.10

Hạng I mã số V.07.04.30

Chưa đạt chuẩn

Hạng III mã số V.07.04.12 chưa có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên

Giữ nguyên mã số V.07.04.12 cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.04.32 hoặc cho đến khi nghỉ hưu

Không phải thi theo quy định tại khoản 1 Điều 9

Hạng II mã số V.07.04.11 chưa đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.04.31

- Bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.04.32

- Sau khi đạt chuẩn hạng II mã số V.07.04.31 thì bổ nhiệm lên hạng II mã số V.07.04.31

Không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng theo khoản 2 Điều 9

Hạng I mã số V.07.04.10 chưa đạt chuẩn của hạng I mã số V.07.04.30

- Bổ nhiệm vào hạng II mã số V.07.04.31

- Sau khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm lên hạng I mã số V.07.04.30

Không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng theo khoản 3 Điều 9

Như vậy, giáo viên THCS dù có đạt chuẩn hay không đạt chuẩn thì cũng không phải tham gia thi/xét thăng hạng khi bổ nhiệm vào hạng mới theo quy định tại Thông tư 03/2021.

Quy định bổ nhiệm hạng mới đối với giáo viên THPT

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT, giáo viên THPT hiện đã được bổ nhiệm vào các hạng theo Thông tư liên tịch 23 thì từ ngày 20/3/2021 sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp tương đương như sau:

  • Giáo viên THPT hạng III mã số V.07.05.15.
  • Giáo viên THPT hạng II mã số V.07.05.14.
  • Giáo viên THPT hạng I mã số V.07.05.13.

Khi chuyển sang hạng mới, giáo viên THPT vẫn được chia thành 3 hạng với mã số như quy định đang áp dụng. Đồng nghĩa, trong mọi trường hợp bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của Thông tư 04, giáo viên THPT đều không phải thi.

  • 3.273 lượt xem
👨 Lê Thị tuyết Mai Cập nhật: 12/03/2021
Xem thêm: Bảng lương giáo viên
Sắp xếp theo