Đơn xin nhập học lớp 10 3 Phiếu đăng ký nhập học lớp 10

Đơn xin nhập học lớp 10 mới nhất sẽ bao gồm 3 mẫu để các em học sinh hoàn tất những thủ tục nhập học vào lớp 10 chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025. Đây là một trong những giấy tờ bắt buộc nộp vào trường PTTH sẽ theo học khi đã trúng tuyển.

Mẫu đơn xin nhập học với các thông tin đơn giản liên quan đến cá nhân bao gồm họ tên, ngày sinh, số CCCD, trường THCS theo học, vv. Sau khi có đầy đủ thông tin mẫu đơn sẽ được đưa vào hồ sơ nhập học để nộp cho nhà trường. Đơn xin nhập học chính sẽ thể hiện tâm tư, nguyện vọng của học sinh với ngôi trường sẽ theo học ở 3 năm cấp 3 nên hãy viết thật chỉn chu những mong muốn của bản thân. Sau đây là 3 mẫu đơn xin nhập học các bạn có thể chỉnh sửa và tải về để nộp đến trường học.

Phiếu đăng ký nhập học lớp 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10 CÔNG LẬP
NĂM HỌC 2024 -2025

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT .........................................................

1. Tôi tên (ghi chữ in hoa): …...........…………………………………... Nam (Nữ): ….….

2. Ngày sinh: ...…./…../…….… Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh hoặc TP): ………..……..………….

3. Số CCCD: ………..……………….……, Nơi cấp: ………..……………………….……

4. Chỗ ở hiện nay: Số nhà ……….., ấp (đường, khu phố): …………………………..…….,

Xã (Phường): …………..………………………, Quận (Huyện): ………….………………

5- Họ tên Cha: ……………………………..…………, Số điện thoại: ……………………

6. Họ tên Mẹ: ………………………….…..…………, Số điện thoại: ……………………

7. Họ tên người đỡ đầu: …………………..…….……, Số điện thoại: ……………………

8. Là học sinh lớp 9 năm học 2023 – 2024 trường THCS: ……………………..………….

9. Đạt giải các kỳ thi cấp Quận, Huyện (ghi rõ môn, giải – nếu có):

………………………………………………………………………………….……..........

10. Đạt giải các kỳ thi cấp Thành phố (ghi rõ môn, giải – nếu có):

………………………………………………………………………………….……..........

11. Đã trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Bà Điểm năm học 2024 – 2025

Nguyện vọng: ………………..………; Điểm trúng tuyển: ………………………………

Tôi cam kết cho con tôi học tại trường suốt 3 năm học, luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường giáo dục tốt con em và thực hiện đầy đủ qui định của nhà trường

Cha (Mẹ) HS

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng …….. năm 2023

Kính đơn

(HS ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký nhập học lớp 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10
Năm học 2024 - 2025

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ...........

Tôi tên là: (GHI CHỮ IN HOA): ..................................................., Giới tính: ………….......

Sinh ngày: ……......../…........../..................., Dân tộc: ....................., Tôn giáo: .................

Chỗ ở hiện nay (số nhà, ấp (khu phố), xã (phường), huyện (thành phố), tỉnh): .………….

…………………………………………………….………………………………….....................

Họ và tên cha: .................................., Nghề nghiệp: ............................., Số ĐT: ................

Họ và tên mẹ: ..................................., Nghề nghiệp: ............................., Số ĐT: ................

Học lớp 9 tại trường THCS: .........................................................., Huyện: …….................

Đã trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT............năm học 20.... - 20....:

- Nguyện vọng: ....................................

- Tổng số điểm: ........................... điểm.

- Điểm thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 là: .………………… điểm.

Học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ thì ghi vào ô tương ứng sau đây:

Học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (TOEFL International; TOEFL Junior; IELTS; CAE; FCE; KET; PET; Movers; Flyer; Jet Set)

Học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc

Ghi tên chứng chỉ: ………………………

Tên ngoại ngữ: …………………Bậc: …..

Dự kiến đăng ký tổ hợp thi tốt nghiệp THPT (đánh chéo vào một ô chọn):

Tổ hợp Khoa học Tự nhiên

(Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Tổ hợp Khoa học Xã hội

(Lịch sử, Địa lý, GDCD)

Nay tôi làm đơn này xin đăng ký nhập học lớp 10 tại Trường THPT ....... năm học ........

Tôi cam kết sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường, đóng đầy đủ các khoản phí theo quy định của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan những thông tin ghi trên là hoàn toàn chính xác.

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………………….…

Ngày …..…….. tháng …........... năm 2023

HỌC SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………………….…

Ghi chú: Học sinh nộp đơn nhập học từ ngày.......... đến ngày.........

Đơn xin nhập học lớp 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ………………………………………

Tôi tên (Phụ huynh): ……………………………………… của Học sinh:………………… (có lí lịch đính kèm).

Xin Hiệu trưởng cho con tôi được vào học lớp: ………………………………………

Diện: ☐ Nội trú ☐ Bán trú ☐ 2 buổi. Năm học:.....................

Nếu được chấp thuận, gia đình chúng tôi cam kết thực hiện thật tốt những quy định cơ bản sau đây của nhà trường:

1. Đóng học phí hàng tháng từ ngày 01 đến ngày.....

(Các tháng có đợt nghỉ dài ngày: Lễ, Tết vẫn đóng đủ vì Trường đã quân bình thu chi cho cả năm học).

2. Đưa đón con em đúng theo quy định của nhà trường.

3. Nộp hồ sơ hợp lệ (học bạ, khai sinh, văn bằng, giấy chuyển trường,…) ngay sau khi được nhận chính thức. Không quá 10 ngày từ khi đăng ký

4. Không xin chuyển từ NỘI TRÚ qua BÁN TRÚ hoặc từ BÁN TRÚ qua 2 buổi trong suốt năm học.

5. Chỉ có người làm đơn xin nhập học hoặc cha mẹ mới được xin rút hồ sơ.

6. Nhà trường không hoàn trả các khoản tiền đã đóng khi phụ huynh tự ý cho con thôi học.

.......... ngày.....tháng..... năm 20.....

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNGNGƯỜI LÀM ĐƠN
  • Xếp vào lớp: . . . . . …. .
  • Diện: . . . . . …. .
Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 366
  • Lượt xem: 3.822
  • Dung lượng: 163,2 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo

    Tài liệu tham khảo khác