Đoạn văn tả dòng sông bằng tiếng Anh Tả cảnh dòng sông bằng Tiếng Anh

Viết đoạn văn tiếng Anh miêu tả dòng sông hay nhất, mang đến 2 đoạn văn, kèm dịch, giúp các em học sinh rèn luyện thật tốt kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh để miêu tả cảnh dòng sông quê mình thật hay.

Dòng sông

Viết đoạn văn tả cảnh dòng sông bằng Tiếng Anh là chủ đề rất hay, giúp các em học sinh tổng hợp nhiều từ vựng, ngữ pháp Tiếng Anh liên quan tới sông nước, để ngày càng học tốt môn Tiếng Anh. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để có thêm nhiều ý tưởng mới:

Đoạn văn tả dòng sông bằng tiếng Anh - Mẫu 1

Tiếng Anh

There is a big river running through my province, and it is like a main blood vein for people who live along the bank. The water is not crystal clear, but it has a brown color of rich silt, which is very necessary for famers in the whole area. However, local people keep the river pretty clean, and there are not much trash floating on the water surface like what people always think about rivers in a small province. Most of the thing in the river are tree branches, grass, water hyacinth, and leaves. This is one of the biggest river of the Mekong Delta, so there are always huge boats running and crossing it. Due to those boats, sometimes we can see the oil stain spreading on the surface and dark smoke coming from them. I think they are the factors that cause pollution to the river, so I do not like the old boats with poor quality. Rivers are a big part of our life here, and I think people should have awareness to protect them as well as the environment in general.

Tiếng Việt

Có một dòng sông lớn chảy qua tỉnh của tôi, và nó giống như một mạch máu chính cho những người sống dọc theo bờ sông. Nước ở đó không trong vắt, nhưng nó có màu nâu của phù sa màu mỡ, thứ rất cần thiết cho nông dân trong toàn khu vực. Tuy nhiên, người dân địa phương giữ cho dòng sông khá sạch sẽ và không có nhiều rác thải nổi trên mặt nước như những gì mọi người luôn nghĩ về các dòng sông trong một tỉnh nhỏ. Hầu hết những thứ trên sông là những cành cây, cỏ, lục bình và lá cây. Đây là một trong những con sông lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy luôn có những chiếc thuyền khổng lồ chạy và băng ngang qua nó. Do những chiếc thuyền đó, đôi khi chúng ta có thể thấy vết dầu lan trên bề mặt và khói đen bốc ra từ chúng. Tôi nghĩ rằng chúng là những yếu tố gây ô nhiễm cho dòng sông, vì vậy tôi không thích những chiếc thuyền cũ với chất lượng tồi tàn. Sông là một phần lớn trong cuộc sống của chúng tôi ở đây, và tôi nghĩ mọi người nên có nhận thức để bảo vệ chúng cũng như môi trường nói chung.

Đoạn văn tả dòng sông bằng tiếng Anh - Mẫu 2

Tiếng Anh

I live near a river, and I love it very much. It is not too big, so there are not many boats except the small boats carrying fruits of local people. There are roads along two sides of the river, and every day I go to school on those roads. The river here is very clean and clear. Most people in my village live right next to it, so they try to protect it so it does not bring bad smell and diseases to us. The coolest wind is always coming from the river, and it also brings along a fresh air and the smell of grass. There are many bridges across the river, and they help our traffic become more easy. Many kids love to swim in the river in the early evening, and it is also the busiest moment of the river. We plant many trees and build up a long dyke to decrease the erosion, and that is also a way to protect the river. I love that river a lot, and it is like a best friend of everyone in my village.

Tiếng Việt

Tôi sống gần một con sông, và tôi rất thích nó. Nó không quá lớn, vì vậy không có nhiều thuyền ngoại trừ những chiếc thuyền nhỏ chở hoa quả của người dân địa phương. Có những con đường dọc hai bên bờ sông, và ngày nào tôi cũng đến trường trên những con đường đó. Sông ở đây rất sạch và trong. Hầu hết mọi người trong làng tôi sống ngay bên cạnh nó, vì vậy họ cố gắng bảo vệ nó để nó không mang lại mùi hôi và bệnh tật cho chúng tôi. Ngọn gió mát nhất luôn đến từ dòng sông, và nó cũng mang theo một không khí trong lành và mùi hương của cỏ. Có nhiều cây cầu bắc qua sông, và chúng giúp giao thông của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nhiều đứa trẻ thích bơi trên sông vào buổi chiều, và đó cũng là khoảnh khắc nhộn nhịp nhất của dòng sông. Chúng tôi trồng nhiều cây và xây dựng một con đê dài để giảm xói mòn, và đó cũng là một cách để bảo vệ dòng sông. Tôi yêu dòng sông đó rất nhiều, và nó giống như một người bạn tốt của mọi người trong xã tôi.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 25
  • Dung lượng: 80,7 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo