Danh sách server SMTP và POP3

  • 5 Đánh giá

SMTP và POP3 là hai giao thức truyền tải dữ liệu phổ biến trên Internet. Bài viết sẽ tổng hợp danh sách server SMTP và POP3 phổ biến hiện nay.

Danh sách server SMTP và POP3
Server Xác thực Cổng
Cổng mặc định
Server SMTP (Gửi email) Không mã hóa AUTH 25 (hoặc 587)
Bảo mật (TLS) StartTLS 587
Bảo mật (SSL) SSL 465
Server POP3 (Nhận thư email) Không mã hóa AUTH 110
Bảo mật (SSL) SSL 995
Googlemail - Gmail
Server SMTP smtp.gmail.com SSL 465
smtp.gmail.com StartTLS 587
Server POP3 pop.gmail.com SSL 995

Lưu ý: Hãy đảm bảo đã kích hoạt truy cập POP3 trong cài đặt tài khoản. Ngoài ra, bạn cũng cần bật "less secure apps" (ứng dụng bên thứ ba) trong cài đặt Gmail: https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en

Server Xác thực Cổng
Outlook.com
Server SMTP smtp.live.com StartTLS 587
Server POP3 pop3.live.com SSL 995
Office365.com
Server SMTP smtp.office365.com StartTLS 587
Server POP3 outlook.office365.com SSL 995
Lưu ý: Nếu cài đặt ở trên không thực hiện được trong tài khoản của bạn, hãy đăng nhập Outlook Online, tới "Settings" > "Options" > "Account" > "My Account" > "Settings for POP and IMAP Access".
Yahoo Mail
Server SMTP smtp.mail.yahoo.com SSL 465
Server POP3 pop.mail.yahoo.com SSL 995
Yahoo Mail Plus
Server SMTP plus.smtp.mail.yahoo.com SSL 465
Server POP3 plus.pop.mail.yahoo.com SSL 995
Yahoo UK
Server SMTP smtp.mail.yahoo.co.uk SSL 465
Server POP3 pop.mail.yahoo.co.uk SSL 995
Yahoo Deutschland
Server SMTP smtp.mail.yahoo.com SSL 465
Server POP3 pop.mail.yahoo.com SSL 995
Yahoo AU/NZ
Server SMTP smtp.mail.yahoo.com.au SSL 465
Server POP3 pop.mail.yahoo.com.au SSL 995
O2
Server SMTP smtp.o2.ie 25
Server POP3 pop3.o2.ie 110
O2.uk
Server SMTP smtp.o2.co.uk 25
Server POP3 pop3.o2.co.uk 110
AOL.com
Server SMTP smtp.aol.com StartTLS 587
Server POP3 pop.aol.com SSL 995
AT&T
Server SMTP smtp.att.yahoo.com SSL 465
Server POP3 pop.att.yahoo.com SSL 995
NTL @ntlworld.com
Server SMTP smtp.ntlworld.com SSL 465
Server POP3 pop.ntlworld.com SSL 995
BT Connect
Server SMTP pop3.btconnect.com 25
Server POP3 mail.btconnect.com 110
BT Internet
Server SMTP mail.btinternet.com 25
Server POP3 mail.btinternet.com 110
Orange
Server SMTP smtp.orange.net 25
Server POP3 pop.orange.net 110
Orange.uk
Server SMTP smtp.orange.co.uk 25
Server POP3 pop.orange.co.uk 110
Wanadoo UK
Server SMTP smtp.wanadoo.co.uk 25
Server POP3 pop.wanadoo.co.uk 110
Hotmail
Server SMTP smtp.live.com SSL 465
Server POP3 pop3.live.com SSL 995
O2 Online Deutschland
Server SMTP mail.o2online.de 25
Server POP3 pop.o2online.de 110
T-Online Deutschland
Server SMTP securesmtp.t-online.de StartTLS 587
Server POP3 securepop.t-online.de SSL 995
1&1 (1and1)
Server SMTP smtp.1and1.com StartTLS 587
Server POP3 pop.1and1.com SSL 995
1&1 Deutschland
Server SMTP smtp.1und1.de StartTLS 587
Server POP3 pop.1und1.de SSL 995
Comcast
Server SMTP smtp.comcast.net 587
Server POP3 mail.comcast.net 110
Verizon
Server SMTP outgoing.verizon.net SSL 465
Server POP3 incoming.verizon.net SSL 995
Verizon (Lưu trữ trên Yahoo)
Server SMTP outgoing.yahoo.verizon.net 587
Server POP3 incoming.yahoo.verizon.net 110
zoho Mail
Server SMTP smtp.zoho.com SSL 465
Server POP3 pop.zoho.com SSL 995
Mail.com
Server SMTP smtp.mail.com StartTLS 587
Server POP3 pop.mail.com SSL 995
GMX.com
Server SMTP smtp.gmx.com SSL 465
Server POP3 pop.gmx.com SSL 995
Net@ddress của USA.NET
Server SMTP smtp.postoffice.net SSL 465
Server POP3 pop3.postoffice.net SSL 995

Nếu biết thêm danh sách nhà cung cấp server SMTP và POP3 nào khác, đừng ngại chia sẻ với chúng tôi nhé!

Cập nhật: 18/02/2020
  • 24 lượt xem