Công thức tính điểm Mô Đun 1 Chương trình GDPT 2018 Cách tính điểm tập huấn Mô Đun 1 cho giáo viên, CBQL

Công thức tính điểm Mô Đun 1 Chương trình GDPT 2018 bao gồm cả cách tính điểm của giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý phổ thông khi tham gia tập huấn bồi dưỡng Mô Đun 1. Mời thầy cô cùng tham khảo cách tính điểm:

Công thức tính điểm của Giáo viên phố thông - Mô Đun 1

1. Công thức cũ: Tổng điểm toàn khoá là điểm trung bình cúa 20 câu trắc nghiệm và bài tập kế hoạch cuối khoá.

2. Công thức mới theo quy định của Ban quản lý chương trình ETEP:  Tính theo công thức sau:

Bài 1: 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu đúng được 5 điểm -> tổng là 100 điểm.

Bài 2: 11 câu hỏi tự luận = 100 điểm (Thang điểm chấm của từng câu : 100)

  • Các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,11 mỗi câu trọng số là 10%
  • Câu 8, 9 mỗi câu trọng số là 5%

Bài 3: Bài tập kế hoạch cuối khóa = 100 điểm.

>> Tổng điểm toàn khóa bồi dưỡng = (Bài 1+ Bài 2 + Bài 3)/3.

Công thức tính điểm của CBQL phổ thông - Mô Đun 1

STT Tiêu chí tính điểm toàn khóa Trọng số Ghi chú
1 Mức độ chăm chỉ của học viên Nghiên cứu toàn bộ tài liệu của khóa học (tài liệu chính, tài liệu dạng đồ họa, tài liệu videos) và thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo hướng dẫn học tập (câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận, bài
tập cuối khóa...)
10% Tất cả tính trên thang điểm 100
2 Đánh giá quá trình dựa trên mức độ hoàn thành các bài tập trắc nghiệm và tự luận

40 câu hỏi trắc nghiệm (Chia làm 4 mục bài tập trắc nghiệm, mỗi bài tập 10 câu hỏi).

Với 1 câu trả lời đúng, học viên được 2,5 điểm

5%
Các câu hỏi tự luận do cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán đánh giá dưới sự hướng dẫn của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt 25%
3 Hoàn thành bài tập cuối khóa (Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường) Bài tập kế hoạch giáo dục nhà trường được chấm trên thang điểm 100 được cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán đánh giá dưới sự hướng dẫn của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt. 60%
Tổng 100% tương ứng 100 điểm
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 45
  • Lượt xem: 4.097
  • Dung lượng: 85,8 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo